ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge, in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov, vodenje zalog.

Več o tem

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

Novo

Novi moduli za
Firmar

Nalepke, barkode

Analitika - pregled prodaje in razlike v cenah.

POS - blagajniški računi, pokličite!

Serijsko fakturiranje, pokličite!

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Regres za letni dopust 2012

Regres za letni dopust pripada po določbi prvega odstavka 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2004 in 103/2007; v nadaljevanju ZDR) vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače.

Regres za letni dopust se mora v skladu z določbo drugega odstavka 131. člena ZDR izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa je lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določen tudi kasnejši rok izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Minimalni znesek regresa za leto 2012: 763,06 € bruto.
Maksimalni znesek regresa za leto 2012: 1.070,33 € bruto.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, če nastopi nelikvidnost delodajalca, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru, da želite izplačati regres, ki bi bil višji od maximalnega zneska, pa je razlika nad maximumom obdavčena z vsemi davki in prispevki kot plača.

Pripravila: Simona Klančnik, INTERFIN