ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows, Mac in Linux.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Davčna blagajna

Nadgradnja za davčno blagajno je pripravljena.

Ponudba paketov, ki vključujejo davčno blagajno.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
UPN

UPN - univerzalni plačilni nalog, se uporablja za negotovinske in gotovinske plačilne transakcije, pologe ter dvige gotovine. S 1.1.2012 je nadomestil obstoječe papirne obrazce (posebno položnico - PP02 in plačilni nalog - BN02).

Prednost obrazca UPN je predvsem, da je to enoten obrazec za tako domače kot čezmejne plačilne transakcije v evrih. Plačevanje pa je preprosto in pregledno.

UPN nalog je sestavljen iz dveh delov:

Predel plačnik:

 1. IBAN: v polje se vpiše številka plačilnega računa v strukturi IBAN.
 2. NUJNO: okence se označi z znakom »X«, če želite, da bo nalog izvršen kot nujno plačilo.
 3. POLOG ali DVIG: okence se označi z znakom »X«, če želite položiti ali dvigniti gotovino.
 4. Referenca: v polje se vpiše referenco plačnika. Možne reference so z oznako SI ali RF. Referenco praviloma določi prejemnik plačila in jo sporoči plačniku (npr. izda račun, obračun, pošlje pogodbo, plačilni nalog). Namenjena je predvsem avtomatski prepoznavi plačil.
 5. Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež plačnika
 6. Koda namena: v polje se vpiše kodo namena plačila
 7. Namen/rok plačila: v polje se vpiše podatek o namenu in roku plačila
 8. Podpis plačnika: polje je namenjeno podpisu.

Predel prejemnik:

 1. Znesek: v polje se vpiše znesek plačila. Znesek vedno zapišite z desno poravnavo, decimalno vejico in centi.
 2. Datum plačila: v polje se vpiše datum izvršitve plačila v obliki DD.MM.LLLL
 3. BIC banke prejemnika: v polje se vpiše bančno identifikacijsko kodo izbrane banke, vključene v omrežje SWIFT.
 4. IBAN: če je transakcijski račun prejemnika plačila v Republiki Sloveniji, se v polje vpiše številko transakcijskega računa v strukturi IBAN v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX XXX, oziroma v obliki AAXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX, če je transakcijski račun prejemnika plačila v enotnem območju plačil v evrih.
 5. Referenca: v polje se vpiše referenco prejemnika plačila. Možne reference so z oznako SI ali RF.
 6. Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež prejemnika plačila.
 7. Izjava: okence označi z znakom »X« izdajatelj obrazca UPN z vrstico OCR, če je podpisana izjava med prejemnikom plačila in banko, ki vodi njegov transakcijski račun.
 8. Prostor za vpise bank: to polje izpolni banka za vpis podatkov o opravljeni storitvi.

 9. Vrstica OCR je niz številčnih podatkov, ločenih s predpisanimi posebnimi znaki. Vsebuje podatke o referenci (sklicu), računu prejemnika, znesku plačila, oznaki banke in dvomestni konstanti z vrednostjo 56. Pri uporabi OCR zapisa, je sklic sestavljen iz 13 mest. Za UPN, kjer je sklic daljši od 13 mest, se OCR zapis ne more uporabiti.

  Izpolnjevanje UPN nalogov lahko povzroča veliko preglavic, zato program Firmar UPN omogoča enostavno in avtomatizirano izpoljnevanje. Nalogi se enostavno sestavijo avtomatsko iz prejetih ali izdanih računov in predračunov (za uporabnike dodatnih modulov za poslovanje).

  Program Firmar UPN je prilagojen za izdelavo, urejanje, tiskanje in prenos univerzalnih plačilnih nalogov v program za elektronsko bančništvo. Program z serijskim tiskanjem nalogov prihrani veliko časa pri večj količini, naenkrat natisnjenih nalogov.

  Vir:
  zbs-giz.si
  ujp.gov.si