ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Naročila

Modul Naročila omogoča spremljanje naročil, tako da imamo vedno pregled nad odprtimi naročili kupcev in naročilnicami dobaviteljem, hkrati pa zagotavlja podatke potrebne za naročanje.

Uporabnost modula Naročila se poveča v povezavi z moduli Fakturiranje in Skladišče zaradi avtomatskih prenosov postavk in zagotavljanja vseh podatkov o količinah, ki so že oz. še niso dobavljene.

Uporaba je v osnovi enaka kot pri fakturiranju. Za več informacij glejte poglavja "Fakturiranje - skupne značilnosti" in "Fakturiranje/Izdani dokumenti".