ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Davčna blagajna Firmar

Davčne blagajne

Davčne blagajne so v veljavo stopile januarja 2016. Velja nov zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki določa obveznost potrjevanja računov za davčne namene - davčne blagajne.

Davčna blagajna je naprava/program za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju, ki mora delovati po predpisanem postopku potrjevanja računa.

Potrjevanje računa pomeni, da se ob vnosu računa v program in izdaji stranki, določeni podatki istočasno posredujejo v informacijski sistem Finančne uprave. Za posredovanje podatkov je potrebna internetna povezava.

Program davčna blagajna

Davčna blagajna Firmar deluje v povezavi z moduloma POS in Fakturiranje. Uporabljate lahko izbrani modul ali kombinirate, odvisno od tega kakšne račune izdajate (trak, A4). Fakturiranje vam omogoča tudi izdajo računov s položnico in e-računov.

Davčno potrjevanje računov

Davčno potrjevanje je potrebno za vse račune, ki niso plačani z neposrednim nakazilom na transakcijski račun: gotovina, kartice, čeki, tudi plačilo po povzetju. Računov, ki so plačani z nakazilom na transakcijski račun preko elektronske banke oz. UPN plačilnega naloga pa zaenkrat še ni potrebno potrjevati. Lahko pa, če se podjetje tako odloči, pošilja v potrjevanje vse račune - tiste, ki so plačani gotovinsko in tiste, ki so plačani negotovinsko. Pri tem se zmanjša možnost napak pri odločanju katere račune potrditi in katere ne.

Pošiljanje podatkov iz davčne blagajne

Na informacijski sistem Finančne uprave je potrebno pošiljati poleg podatkov o računih tudi podatke o poslovnih prostorih. Prijaviti je potrebno vsak poslovni prostor, v katerem se bo uporabljala blagajna.

Poslati je potrebno davčno številko, poljubno oznako prostora, oznako stavbe iz registra nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in dela stavbe), naslov in vrsto poslovnega prostora. Prijava poslovnega prostora je predpogoj za izdajo računov. Šele ob prejeti potrditvi iz informacijskega sistema Finančne uprave bo možna tudi izdaja računov.

Poleg navedenih podatkov je potrebno pošiljati tudi podatke o fizičnih osebah, ki izdajajo račune. Vsak blagajnik oz. oseba, ki sestavlja račun je povezan z računom preko davčne številke fizične osebe. Skupaj s podatki o računu se tako pošilja tudi davčna številka, na samem računu pa bo izpisana oznaka blagajnika.

Novi elementi na računu iz davčne blagajne

Račun, ki ga davčno potrdite se po vsebini razlikuje od klasične oblike računa. Davčno potrjen račun mora vsebovati še naslednje podatke: posebno obliko številke računa v kateri je tudi oznaka poslovnega prostora in blagajne, uro izdaje računa, oznako prodajalca, zaščitno oznako izdajatelja računa, enkratno identifikacijsko številko računa in QR kodo. To velja v obeh primerih - izdaja računa A4 ali izpis na blagajniški tiskalnik.

Namensko digitalno potrdilo

Za povezovanje, podpisovanje in pošiljanje podatkov o računih in poslovnih prostorih boste potrebovali tudi digitalno potrdilo (certifikat) in geslo. Če že imate različna digitalna potrdila, le teh ni mogoče uporabiti za davčne blagajne, ampak je potrebno pridobiti namensko digitalno potrdilo, ki se bo uporabljalo izključno za davčno blagajno.

Digitalno potrdilo je v elektronski obliki (datoteka), pridobite ga lahko na eDavkih, kjer je temu namenjen obrazec DPR-PridobitevDP - vloga za pridobitev namenskega digitalnega potrdila. Če imate dostop do eDavkov lahko vnesete nekaj podatkov, drugače pa enako deluje sistem pooblaščanja in vam lahko vlogo izpolnijo tudi drugi. Vlogo lahko odda zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.

Vloga se nato posreduje na Ministrstvo za javno upravo (MJU), kjer je že kreiran namenski overitelj, ki bo pripravil digitalno potrdilo. MJU bo kreiralo referenčno številko in geslo za prevzem digitalnega potrdila ter podatke poslalo na FURS. Potrdilo boste nato z vnosom referenčne številke in gesla prevzeli na MJU. Na eDavkih je na voljo tudi obrazec DPR-PreklicDP za preklic digitalnega potrdila.

Interni akt in obvestilo o obveznosti izdaje računa

Pred začetkom dela je potrebno sprejeti tudi interni akt (ZDavPR, 5. čl., 6. odstavek), ki mora vsebovati pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, popis poslovnih prostorov in oznake poslovnih prostorov. Akt shranite pri sebi in ga predložite samo na zahtevo davčnega organa.

Dodatno je potrebno obesiti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da račun prevzame in zadrži neposredno ob odhodu iz poslovnega prostora.