ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Potni nalogi

Vsebina

Sestava potnih nalogov za službena potovanja v Sloveniji in tujini je lahko "mačji kašelj" z modulom Potni nalogi.

Obračun dnevnic, kilometrin in drugih stroškov programu ne predstavlja ovire. Preprosti sestavi tako potnih nalogov kot tudi obračuna stroškov službenih potovanj, pomaga osem različnih šifrantov: zaposleni, kraji, vozila, kilometrine, poti, dnevnice, stroški na poti, nameni poti.

Z modulom Potni nalogi bo vaše delo preprostejše, poslovanje pa preglednejše.

Vnos/obračun potnih nalogov

Vnos potnih nalogov je v večji meri avtomatiziran, vnesti je potrebno le osnovne podatke ter z miško izbrati relacije, dnevnice ipd. Izdelava obračuna potnih stroškov se izvaja po zaključeni službeni poti. Izračunajo se dnevnice, kilometrina in drugi stroški, upoštevajo se avansi in tako se izračuna končni znesek za izplačilo.

Pregled potnih nalogov

Evidenca potnih nalogov prikazuje potne naloge po kriterijih kot so: potnik, namen, datum potovanja ipd.