ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Fakturiranje - opomini za neplačane račune

Opomin, sestava opomina za neplačane račune

Za račune, ki do dneva valute niso poravnani, lahko izstavite opomin. Opomin lahko vsebuje enega ali več odprtih računov in stroška opomina.

Opomin za neplačane račune.
Opomin - sestava opomina za neplačane račune
Opomin - tiskanje opomina
Opomin - izpis opomina.
Opomin - predogled tiskanja
Vzorec opomina
Dokument je v programu Firmar shranjen v PDF: PDF
opomin