ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows in Linux.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Novosti v razvoju programa Firmar

Ker se program neprestano posodablja in nadgrajuje, so vam tukaj na voljo informacije o spremembah programa.

Pregled sprememb

2019-03-11 - verzija 14.4

POS: davčna blagajna - podpora za nov protokol za varno komunikacijo (šifriranje podatkov) s FURS, kar bo obvezno od aprila 2019. POS: možnost izpisa dodatnih specifikacij davkov za blago/storitve. Fakturiranje: omogočen prikaz zaloge artikla za skladišče izbrano na izhodnem dokumentu. Fakturiranje: opomini - omogočen vnos zneska zamudnih obresti. Fakturiranje: možnost tiskanja negotovinskega računa na POS tiskalnik. Fakturiranje: popravek prikaza logotipa na obrazcih IOP, kompenzacija, delovni nalog. Banka: avtomatsko označevanje odprtega računa glede na znesek plačila. Banka: izboljšana preglednost pri vnosu - avtomatski pomik na konec tabele transakcij. DDV: popravki izvoza podatkov DDV-O in PD-O. Delovni nalogi: omogočen prikaz zaloge artikla za skladišče izbrano na delovnem nalogu. Šifrant artikli: dodana možnost izbire skladišča pri prikazu količine na zalogi. Ostalo: imenik podjetij - popravek iskanja po skrajšani (7 mestni) matični številki.

2019-01-14 - verzija 14.3

Fakturiranje: na dobavnicah možnost izpisa teže artiklov. Prejeto: izvozi pregledov računov v csv. Prejeto: v pregledih dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Blagajna: dodana podpora za prikaz negativnih zneskov na pregledu dogodkov blagajne in blagajniškem dnevniku. UPN: nastavitev za vklop/izklop izpisa zneska na UPN QR nalogih na računih in predračunih. UPN: začasno omogočen vnos starejših UPN obrazcev. Skladišče: odstranitev obrazcev reverz dobavnic, ki so bile onemogočene v letu 2017, zaradi boljših funkcionalnosti vodenja skladišča. Šifrant teksti: gumbi za iskanje vseh tekstov in čiščenje polj. Ostalo: menuji označeni z "-" se spremenijo v prečrtane menuje, to je funkcionalnost, ki je v programu le začasno. Ostalo: imenik podjetij - omogočeno iskanje nazivov s šumniki. Ostalo: vizualni popravki - odstranitev nepotrebnih ločilnih črt v menujih in stranski vrstici. Ostalo: vizualni popravki - sprememba velikosti gumbov na stranski vrstici za hitrejšo izbiro možnosti. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2018-11-05 - verzija 14.2

POS: davčna blagajna - podpora za predvideno zamenjavo digitalnih potrdil, ki bo na FURS-u izvedena 10.11.2018. POS: zamik izpisa na blagajniških računih.

2018-10-15 - verzija 14.1

Fakturiranje: izboljšava izpisa predračunov in računov - vertikalno boljši izkoristek prostora. Fakturiranje: pregled izdanih računov po vrstah plačil za prejšnja leta. Skladišče: raziskovalec zaloge - povezava s kartico artikla. UPN: pri računu s položnico možnost prikaza/ne prikaza noge dokumenta. Prejeto: pregled prejetih računov po vrstah plačil za prejšnja leta. Naročila: nastavitev za uporabo nabavnih cen pri naročilnicah. Ostalo: vizualni popravki na kartici artikla, izhodnih dokumentih, izpisu računa in izpisih pregledov postavk.

2018-09-04 - verzija 14.0

Firmar 14 prinaša uporabne izboljšave na osnovnih modulih. Fakturiranje: opozarjanje na neplačnike. Fakturiranje: pregled izdanih računov po vrstah plačil. Fakturiranje: podpora za vmesne vsote. Fakturiranje: možnost priprave storno dobropisa in storno avansnega računa. Fakturiranje: opomini - podpora za logotip na desni. Fakturiranje: nastavljen začetni datum v pregledih opominov in IOP. Skladišče: nastavitev za nastavljanje prodajne cene na podlagi nabavne cene. Skladišče: nastavitev za avtomatski prenos prodajnih cen iz prevzemnice. Skladišče: na prevzemnice dodana šifra dobavitelja. Potni nalogi: možnost tiskanja potnega naloga skupaj z obračunom stroškov na enem listu. Potni nalogi: poenostavljeno posodabljanje tečajnic. Potni nalogi: kontrola shranjevanja obračuna pred tiskanjem. Potni nalogi: enostavnejši vnos teksta prilog pri obračunu potnega naloga. Prejeto: možnost dodajanja plačila že pri vnosu prejetega računa. Prejeto: pregled prejetih računov po vrstah plačil. POS: večja pisava na izpisu blagajniškega računa. POS: prelom teksta za daljše izpise na računih. POS: davčna blagajna - možnost izbire načina plačila pri davčnem potrjevanju avansnih računov in dobropisov. POS: davčna blagajna - popravek za prikaz pravilnega statusa dokumenta (ne zaključen) pri pripravi storno dokumenta in pri avtomatski izdelavi. POS: davčna blagajna - nastavitev za vklop/izklop povečevanja količine za trenutni artikel. Banka: odpravljeno podvojeno shranjevanje plačil pri popravkih bančnih izpiskov. Planer: nastavitve za enostavnejši vnos novega opravila. UPN: ureditev menujev in navodil zaradi prehoda na novejši UPN QR. Ostalo: pregledi plačil - takojšen prikaz zneska v tabeli po spremembi plačila. Ostalo: pregledi plačil - prikaz razlike (odprti znesek) za partnerja. Ostalo: izboljšan imenik podjetij s povezavo na zunanji servis. Ostalo: vizualni popravki na stranski vrstici, izboljšana odzivnost na klike in izboljšano urejanje zaznamkov. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2018-04-19 - verzija 13.3

Plače: dopolnitve za nov iREK obrazec - ločevanje povračil stroškov (B06). Prejeto: dogodki prejetih dokumentov - narejena povezava s kontnim planom. Prejeto: poenostavljen uporabniški vmesnik za dodajanje dogodkov pri prejetih računih. Glavna knjiga: prenos prejetih računov na temeljnico. Glavna knjiga: nova datoteka za uvoz kontnega plana - dodani analitični konti. Glavna knjiga: dodano dodatno opozorilo pred odstranjevanjem zadnje temeljnice. Glavna knjiga: dodana šifra partnerja pri vnosu temeljnice. Glavna knjiga: avtomatsko preračunavanje postavk bilanc. Osnovna sredstva: popravljen izgled izpisov. Fakturiranje: popravek izgleda okvirja za naslov pri IOP in opominih. Fakturiranje: izvoz več računov hkrati v obliki e-Slog. Nalepke: nov izpis nalepk za artikle - šifra, naziv, cena. Nalepke: omogočeno urejanje cene pred tiskanjem nalepk.

2018-01-30 - verzija 13.2

Fakturiranje: omogočena uporaba SI12 reference za ref oznako. Fakturiranje: dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. POS: Android uvoz - izpis izvornih blagajn. Naročila: dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Banka: izboljšan uvoz podatkov iz e-banke z avtomatskim zapiranjem računov. Banka: dodan gumb "počisti" za pripravo na nov vnos. Banka: prenovljen uporabniški vmesnik. Skladišče: dodana možnost za vodenje zaloge po FIFO metodi. Skladišče: omogočeno štetje zaloge za inventuro po posameznih skladiščih. Skladišče: popravek prevzemne kalkulacije za prodajno ceno pri uporabi privzete količine 0. Skladišče: narejena optimizacija za hitrejše nalaganje stanja zaloge. Šifrant artiklov: gumb za iskanje nabavnih cen za izbrane artikle. Drugo: popravljeni izpisi pregledov dokumentov.

2017-12-28 - verzija 13.1

Fakturiranje: pregledu predračunov dodana nova kolona za prikaz že uporabljenih predračunov, dodatno je onemogočena večkratna uporaba istega predračuna. Banka: popravek pri vnosu izpiskov - izbira partnerja. Šifrant artikli: pohitritev nalaganja artiklov s prikazom nabavnih cen. Šifrant artikli: popravljen izvoz artiklov, tako da ne zajema nabavne cene. Serijsko fakturiranje: dodana možnost tekstov na serijski izdelavi računov iz predračunov. Ostalo: nastavitev ciljne mape za shranjevanje izpisov. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2017-12-13 - verzija 13.0

Firmar 13 prinaša nov modul za registracijo in evidenco delovnega časa. Dodana je tudi podpora za IOP obrazce in medsebojne kompenzacije. Fakturiranju je dodana podpora za HTML oblikovanje tekstov, ki omogoča izpis pisav v barvah in različnih velikostih. Omogočeni so tudi prevodi tekstov in artiklov za izpise v drugih jezikih. Za učinkovitejše delo prihaja tudi stranska vrstica za enostavnejšo navigacijo po programu. Skupno je na voljo 54 novosti in izboljšav za enostavnejše in bolj učinkovito delo. Fakturiranje: IOP obrazci. Fakturiranje: nastavitev za prikaz nabavne cene in marže pri vnosu postavk. Fakturiranje: avtomatska izdelava iz proizvodnega delovnega naloga; cena iz šifranta ali preračunana cena. Fakturiranje: nefakturirane dobavnice se obarvajo z rdečo. Fakturiranje: opomini, privzeti teksti. Fakturiranje: opomini, poravnava noge - nastavitve iz fakturiranja. Fakturiranje: opomini, prikaz oznake blagajne in poslovalnice. Fakturiranje: opomini, naziv države. Fakturiranje: opomini, omogočen izklop izpisa okvirja za partnerja. Fakturiranje: pregled opominov. Fakturiranje: izpis poljubne reference na računu. Fakturiranje: e-račun, omogočena uporaba poljubne reference. Fakturiranje: dodane nastavitve poudarjanja elementov. Fakturiranje: omogočen HTML za poljubno oblikovanje tekstov na dokumentih. Fakturiranje: prevodi nazivov/opisov artiklov na dokumentih. Fakturiranje: prevodi začetnih/končnih tekstov na dokumentih. Fakturiranje: na izdanih dokumentih omogočeno odstranjevanje več artiklov hkrati. Fakturiranje: omogočeno dodajanje večje spodnje slike na izhodne dokumente. Fakturiranje: omogočena uporaba avansnih računov iz drugih blagajn. Serijsko fakturiranje: razširitev serijske izdelave poljubnih predračunov z dodatnimi polji za naslov. Naročila: naročilo kupca - spremljanje dobave blaga, povezava z dobavnicami. Naročila: pregled naročil kupcev - prikaz statusa dobave. POS: omogočeno ponovno pošiljanje vnesenega VKR računa. POS: pohitrena priprava računov na zaključku blagajne. Banka: odprti računi, dodan datum valute in neplačan znesek. Skladišče: nastavitev privzetega skladišča. Skladišče: prevzemnica - funkcija za prenos prodajnih cen v šifrant artiklov. Skladišče: prevzemnica - omogočeno odstranjevanje več artiklov hkrati. Skladišče: kartica artikla - privzeto nastavljen datum od začetka leta. Delovni nalogi: proizvodni DN - izračun PC in vnos v šifrant. Delovni nalogi: nastavitev za vklop/izklop porabe zaloge materiala na servisnih delovnih nalogih. UPN: dodana validacija reference modela 21 in 31. UPN: možnost podvajanja (kopiranja) nalogov. Pobot: nadgradnja modula s podporo za medsebojne kompenzacije. Analitika: sprememba za neupoštevanje storno računov. Nalepke: nova oblika nalepke za artikle - barkoda. Nalepke: nastavitve robov za izpis. Osnovna sredstva: sortiranje izpisov po šifri OS. Glavna knjiga: izboljšan prikaz AOP izbire v kontnem planu. Glavna knjiga: dodan izvoz kontnega plana. Registracija časa: registracija in evidenca delovnega časa. Šifrant artikli: vnos marže, izračun PC. Šifrant artikli: prikaz nabavne cene v tabeli artiklov. Šifrant artikli: možnost vnosa prevodov artiklov v različnih jezikih. Šifrant partnerji: izboljšan vmesnik - več prostora za naziv, preurejen vrstni red polj. Šifrant partnerji: gumb za odpiranje povezave v brskalniku. Šifrant zaposleni: id za registracijo časa. Šifrant merske enote: možnost dodajanja prevodov merskih enot v druge jezike. Ostalo: šifrant jezikov. Ostalo: pohitreno iskanje po šifrantih. Ostalo: izboljšano urejanje selekcije podatkov na artiklih in partnerjih. Ostalo: dodana funkcionalnost avtomatskega ponovnega povezovanja na Firmar server (v primeru prekinitve omrežne povezave). Ostalo: onemogočen vnos prejetih gotovinskih računov, reverz dobavnic in vračil reverza, zaradi novejših funkcionalnosti, ki zamenjujejo obstoječe načine. Ostalo: stranska vrstica - izbira modulov, iskanje po menujih, zaznamki. Ostalo: nova datoteka s podatki o davčnih številkah. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2017-09-04 - verzija 12.2

Fakturiranje: naknadna sprememba naslova partnerja na davčno potrjenem računu. Fakturiranje: enostavnejši vnos količin in nastavitev privzete količine. Fakturiranje: prikaz marže pri dodajanju artikla na račun. Fakturiranje: možnost tiskanja računa z UPN QR nalogom. Fakturiranje: opomini - možnost UPN obrazca, nova oblika, datumi računov, privzeti vnašalec, podpis. Fakturiranje: dodatne kontrole vnosa po datumu za zmanjšanje možnosti napak. UPN: popravek velikosti kode UPN QR. UPN: UPN QR tip obrazca in kontrole. UPN: obrazec UPN QR na računu. UPN: UPN QR namen in rok plačila ločen na talonu. DDV: knjiga prejetih računov, povezava z modulum Prejeto. Prejeto: funkcija za skok iz prejetega računa v KPR. Skladišče: enostavnejši vnos količin in nastavitev privzete količine. Skladišče: kartica artikla, dodano iskanje po šifri in prikaz prodajne cene. Potni nalogi: dodane kontrole datumov.

2017-08-11 - verzija 12.1

Fakturiranje: dodano okno za urejanje daljših opisov artiklov. Fakturiranje: tiskanje dobavnic na POS tiskalnik. Glavna knjiga: bilance, generiranje in priprava za eDavke. Glavna knjiga: kontni plan, povezava z bilancami - AOP. Glavna knjiga: izpis naziva področja knjiženja na temeljnici. Plače: REK-1, podpora za M03. Plače: šifrant del, dodana možnost za nadurno delo. Plače: poročanje - 1-ZAP/M. Plače: avtomatska izbira prispevka za zaposlovanje. Plače: izračun ur v mesecu. DDV: povezava modulov Fakturiranje in DDV za prenos izdanih računov v knjigo DDV. DDV: povezava modulov Prejeto in DDV za prenos prejetih računov v knjigo DDV. Nalepke: tisk nalepk za kuverte. Nalepke: popravki izpisa nalepk za artikle. POS: prikaz oznake blagajne na zaključku blagajne. POS: nastavitev za tiskanje končnega teksta dokumenta. UPN: nastavitve tiskanja za UPN QR. Prejeto: nove nastavitve pri dogodkih prejetih dokumentov. Serijsko fakturiranje: serijska izdelava računov in plačanih predračunov. Drugo: poslovalnice - podpora za usklajeno delo v več poslovalnicah hkrati, pregledi po več poslovalnicah. Drugo: šifrant zaposlenih, dodana možnost za individualno pogodbo. Drugo: dodana specifika za društva. Drugo: nova oblika SI12 reference. Drugo: pohitritev nalagajna šifrantov artiklov in partnerjev. Drugo: izboljšano premikanje po vrsticah v DDV in KPO.

2017-06-27 - verzija 12.0

Firmar 12 prinaša 4 nove module: Glavna knjiga, DDV, Osnovna sredstva in Plače. Verzija Firmar za Mac operacijski sistem. Nova verzija Firmar server 2017-05 za Firmar 12.0. Možnost uporabe istega programa za več podjetij. Dodan dnevnik za pregled nad uporabo programa. Posodobljen modul UPN - testna podpora za novi obrazec UPN QR. Fakturiranje: nov izpis računa, dobavnice ipd., izboljšan prikaz postavk z opisi, ki se raztezajo do širine lista, izboljšan izpis računov z UPN. Fakturiranje: omogočena nastavitev velikosti pisave dokumenta in pisave postavk. Fakturiranje: nastavitev kolon, ki bodo uporabljene na dokumentu in nastavitev dolžine kolon. Fakturiranje: avtomatsko nalaganje privzetih tekstov na dokumentih. Fakturiranje: izdelava ponudbe/predračuna iz računa. Fakturiranje: omogočeno nastavljanje 100% popusta na postavki artikla. Fakturiranje: na preglede računov dodan filter po datumu storitve. Fakturiranje: avtomatska izdelava računa več ne kopira valute predračuna. Fakturiranje: dokumenti pri serijskem tiskanju sortirani kot v pregledu. Serijsko fakturiranje: serijska izdelava predračunov, serijska izdelava poljubnih predračunov. Blagajna: omogočeno tiskanje naslova, telefonske številke na blagajniškem prejemku/izdatku. Potni nalogi: vrivanje potnih nalogov. Potni nalogi: možnost uvoza krajev. Potni nalogi: odpiranje relacije na Google Maps. Artikli: možnost izračuna prodajne cene iz postavk normativa. Imenik podjetij: nastavitev za prenos šifre dejavnosti. Nova datoteka s podatki o davčnih številkah. Nov uporabniški priročnik.

2017-03-09 - verzija 11.8

Fakturiranje: avtomatska izdelava računa, dobavnice ipd. iz prevzemnice, hkratni pregled po več blagajnah (računi, postavke, analitika). Drugo: uvoz prometa iz Firmar Android blagajne, pripravljena prva verzija - Firmar za Linux.

2017-02-14 - verzija 11.7

Fakturiranje: nastavitev dolžine številke račune (začetne ničle), avtomatska izbira tipa dokumenta glede na nastavitev pri partnerju, omogočen vnos daljših tekstov na dokumente, dodano okno za urejanje daljših tekstov na dokumentih. Blagajna: izboljšano sortiranje dogodkov na mesečnem blagajniškem dnevniku. Delovni nalogi: uskladitev decimalk glede na skladišče. POS: popravek naziva za ID številko na izpisu. Drugo: sortiranje na izpisih usklajeno s sortiranjem v tabelah, pri duplikatorju računov dodan datum storitve (do), v šifrantu privzeti tip dokumenta za partnerja, nov uporabniški priročnik.

2017-01-18 - verzija 11.6

Fakturiranje: izpis vrednosti brez popustov, izvozi postavk dokumentov v csv. Skladišče: kartica artikla - seštevki prometa, gumb za odpiranje dokumentov, izpis, izvoz podatkov v csv. Analitika: poraba materiala preko normativov, izvozi vseh izpisov v csv. Potni nalogi: izboljšan izpis mesečnega potnega naloga, prikaz daljših namenov, poti.

2016-11-25 - verzija 11.5

Fakturiranje: e-račun, popravek pri e-SLOG 1.6. Analitika: izboljšan pregled postavk in analitika - iskanje po spremenjenih nazivih artiklov in partnerjev. Skladišče: na pregled prevzemnic dodane kolone seštevkov, pri stanju zalog dodan filter skupina artikla, omogočen je uvoz prometa iz prenosne blagajne. POS: izvoz prometa blagajne, gumbi za plačila avtomatsko povečujejo vplačan znesek. Šifrant artiklov: izvoz/uvoz normativov. Ostalo: prikaz šifre partnerja pri vnosu izdanih/prejetih dokumentov, izboljšava, kjer si program zapomni sortiranje v tabelah. Dopolnjen uporabniški priročnik.

2016-11-09 - verzija 11.4

Fakturiranje: e-računom dodana podpora za e-SLOG 1.6, pri računih omogočeno nastavljanje poljubnega zneska avasnega plačila. Nalepke: nova vrsta izpisa (šifra + naziv). POS: na zaključek blagajne dodan skupni znesek prometa in znesek neplačanih računov. Serijsko fakturiranje: dodan datum storitve za obdobje. Šifrant artiklov: pri normativih se upošteva število decimalk iz nastavitev. Nove datoteke za uvoz podatkov o davčnih zavezancih.

2016-09-01 - verzija 11.3

Blagajna: sprememba na mesečnem blagajniškem dnevniku za prikaz storno postavk, blagajniškemu dnevniku in mesečnemu blagajniškemu dnevniku je dodan gumb za odpiranje prejemka/izdatka. Fakturiranje: kontrola številke pogodbe in kraja, pred shranjevanjem e-računa. Skladišče: dodana podpora za evidenco porabe na podlagi normativov. POS: podpora za mize, barve skupin artiklov, dodan pripomoček za popis gotovine, izpis opisa artikla za POS tiskalnike s širino izpisa 112 mm. Planer: dodana gumba +1 mesec in +1 leto.

2016-06-13 - verzija 11.2

Fakturiranje: izvoz podatkov za FURS po novem pravilniku o računalniških programih, nastavitev za tisk poljubne šifre v nazivu artikla. Možnost izdelave naročilnice iz predračuna. Uskladitev nekaterih gumbov (potrdi, zapri), za lažje razumevanje uporabe programa.

2016-05-09 - verzija 11.1

Fakturiranje: pregledu dobavnic dodana nova kolona za prikaz že uporabljenih dobavnic, dodatno je onemogočena večkratna uporaba iste dobavnice. Privzeto je sortiranje pregledov izdanih dokumentov po številkah dokumentov. Sprememba pri pregledih računov s specifikacijami DDV, tako da prikazuje tudi negativen DDV (storno). Skladišče: pohitreno iskanje zaloge artikla, popravljena poravnava kolon pri kartici artikla. POS: omogočeno ločeno številčenje za izključno negotovinsko poslovanje, dodana nastavitev števila vrstic za skupine. Šifrant artiklov: usklajen izvozno-uvozni format za šifrant artiklov.

2016-04-08 - verzija 11.0

Skladišče: podpora za več skladišč, dodana prenosnica za prenos blaga med skladišči, na prevzemnici vnos procenta odvisnih stroškov za vse artikle, dodan vnašalec na vse izpise skladiščih dokumentov, kartica artikla dopolnjena z stanjem zaloge, v raziskovalecu zaloge dodan prikaz zaloge po skladiščih, nov pregled minimalnih zalog. Banka: omogočen zajem računov z negativnim zneskom. Fakturiranje: omogočeno spreminjanje naziva artikla pred dodajanjem na dokument, onemogočeno dodajanje praznega računa, nastavitev za prikaz kontaktnih podatkov na izhodnih dokumentih, spremenjeno iskanje artiklov na izhodnih dokumentih - iskanje od označene vrstice naprej, popravljeni pregledi izdanih dokumentov in postavk - dodan gumb za odpiranje dokumenta, omogočeno dodajanje avansnih plačil tudi za račune preko davčne blagajne. Delovni nalogi: podpora za izbiro skladišč, prikaz kontaktnih podatkov na izpisih. Prejeto: popravljeni pregledi prejetih dokumentov in dogodkov - dodan gumb za odpiranje dokumenta. POS: možnost izpisa potrdila za naknadno potrjevanje tudi na POS tiskalnik, podpora za mobilni tiskalnik s širino izpisa 112mm, dodana kontrola veljavnosti digitalnega potrdila. Blagajna: omogočen vnos dokumentov z negativnim zneskom. UPN: ustvarjanje SI12 reference na podlagi poljubne oznake, manjši font za talon. Analitika: dodani sumarni pregledi po artiklih, vrstah artiklov in kupcih. Potni nalogi: pregled potnih nalogov - dodan gumb za odpiranje dokumenta, dodan pregled mesečnih potnih nalogov. Šifrant artiklov: zavihek zaloga za prikaz skupne zaloge in vnos minimalne zaloge. Nove datoteke za uvoz podatkov o davčnih zavezancih.

2016-01-25 - verzija 10.9

Nastavitev za vklop/izklop kalkulatorja za izračun razlike za vračilo. Nastavitev za ustvarjanje dobavnice skupaj z računom. Delovni nalogi: štetje zaloge za servisni delovni nalog, sprememba načina shranjevanja kosovnic - skupne kosovnice za vsa leta. Prenos skupin cen iz prejšnjega leta.

2015-12-29 - verzija 10.8

Dopolnitve za davčno blagajno. Dopolnitve za e-račune glede na nov pravilnik o obveznih dodatnih podatkih, ki so zahtevani s 1.1.2016. Dopolnitve knjige prihodkov in odhodkov glede na nov pravilnik o poslovnih knjigah. Popravek izpisa za tiskalnike z izpisom 58mm. Vgrajene kontrole za zaščito proti brisanju, na nivoju celotne aplikacije. Nove datoteke za uvoz podatkov o davčnih zavezancih.

2015-12-15 - verzija 10.7

POS (davčna blagajna): prehod na novo obliko števičenja (trodelna oznaka) za uporabnike davčnih blagajn, omogočeno pošiljanje podatkov o računih, prijava poslovnega prostora na FURS, podpora za digitalni certifikat za davčno blagajno, seznam nepotrjenih računov v davčni blagajni in pošiljanje skupinsko, dodana možnost za tiskanje kopij na davčni blagajni, pregled izpisanih kopij računov, vnos evidenčnega računa iz vezane knjige računov (VKR), nastavitev tekstov za prikazovalnik cen. Fakturiranje: povezava z davčno blagajno, omogočeno potrjevanje računov, po dodajanju računa avtomatsko odpiranje izbire plačila, shranjevanje časa izdaje računa, omogočeno poljubno nastavljanje noga računa, dodana opcija priprave storno računa za A4, urejanje plačil direktno na dokumentih, tudi za dokumente prejšnjih let. Skladišče: nastavitev za vrsto prikaza cene. Nastavitve, ostalo: podpora za uporabo več blagajn lokalno v mreži, dodana podpora za odpiranje mail klienta na 64-bitnih sistemih, nastavitev za prikaz emšo za fizične osebe, nov terenski dodatek.

2015-09-23 - verzija 10.6

Fakturiranje: pri avansnem računu omogočen vnos načina plačila avansa, možnost izpisa reference s številko računa v končnem tekstu. Skladišče: sortiranje stanja zalog, pri inventuri sortiranje po alfanumerični šifri, tiskanje stanja zalog na reverzu. Naročila: nastavitev za tisk naročil kupcev brez cen, možnost izdelave naročila kupca iz naročilnice. POS: povečevanje količine pri večkratnem kliku na gumb artikla.

2015-06-18 - verzija 10.5

Fakturiranje: pri avtomatski izdelavi izračun valute na osnovi izvornega dokumenta, iskanje artiklov na dokumentu po nazivu ali šifri, vnos poljubne reference na računu, zmanjšano okno za izhodne dokumente (za prikaz na nižji resoluciji). POS: izpis zaključka na list ali trak, nastavitev za velikost pisave gumba, poljubna nastavitev glave POS računa, nastavitev za prikaz artiklov iz vseh skupin na eni strani, gumb za ponovno tiskanje, gumb storno račun. Nove datoteke z davčnimi številkami. Dopolnjen uporabniški priročnik.

2015-05-22 - verzija 10.4

Banka: zapiranje računov za prejšnja poslovna leta. Naročila: izdelava naročila kupca iz ponudbe. Nastavitev za tisk naročilnic brez cen. Delovni nalogi: dodan servisni delovni nalog, pri proizvodnem delovnem nalogu prilagojen vmesnik za manjši zaslon. Potni nalogi: omogočeno kopiranje potnih nalogov. Polje za vnos veze na glavni potni nalog, če gre za sopotnika. Skladišče: oddaja zaloge na reverz, pregled zaloge pri partnerjih, povezava s fakturiranjem. Pri prevzemnici onemogočeno brisanje. POS: izpis za 58mm papir (velika pisava), izpis blagajnika (uporabnik/vnašalec/brez), nastavitev za zaključevanje računa direktno z gotovino, nastavitve za odpiranje blagajne na maksimalni velikosti, povečevanje količine pri večkratnem kliku na artikel, gumb "inf" s cenami za prikaz cen o artiklu. Fakturiranje: prikaz razlike za vračilo gotovine, popravek za iskanje po datumu valute pri pregledu prejetih računov s specifikacijo DDV, pri pregledu računov s specifikacijo DDV dodano iskanje po tipu "ni podatka", nastavitev za privzeto valuto (rok plačila), dodajanje plačil za račune v vseh poslovnih letih. KPO: izboljšan pregled in izpis, dodano iskanje po partnerju in vrsti dogodka. Pregledi dokumentov: dodano iskanje po opombah. Šifranta partnerjev in artiklov: razrešen razmik med gumbi in tabelo. Šifrant partnerji: dodajanje poljubnih podatkov in iskanje po podatkih. Šifrant artikli: iskanje artiklov neodvisno od tipa artikla. Šifranti: označevanje dodanega zapisa po dodajanju v šifrantih, sortiranje šifer artiklov/partnerjev po abecedi in številih.

2015-02-23 - verzija 10.3

Povezava med računi in avansnimi računi, prikaz razlik za plačilo DDV. Priprava dobropisa v obliki e-račun. Uporaba datuma storitve ali datuma obdobja (od-do). Omogočen vnos popusta procentualno ali v znesku. Potni nalogi: dodana evidenca terenskega dodatka, izvoz pregleda potnih nalogov in izbira države že pri vnosu potnega naloga. Skladišče: nastavitev privzetih tekstov za izdajnico, nastavitev za izpis dodatnega opisa artikla in lastnosti na prevzemnicah. POS: nastavitev velikosti gumbov za POS blagajno, prikaz drsnika pri POS-Blagajna v primeru večjega števila artiklov. Nastavitve: leva in desna poravnava noge računa in logotipa. Spremenjena komponenta za prikaz datuma. Pri šifrantu partnerjev gumb UJP BIC za e-račun in privzeto sortiranje - novejši naprej.

2015-01-31 - verzija 10.2

Dopolnitve za e-račune. Skladišče: prevzemnica - nastavitev tekstov za podpise. Fakturiranje: datum obdobja od-do in dodatna oblika za izpis številke računa. Blagajna: nastavitev valute.

2015-01-19 - verzija 10.1

Nove dopolnitve za e-račune in nastavitev izpisa. Skladišče: kartica artikla, pregled prevzemnic, pregled izdajnic. Delovni nalogi: možnost uporabe kosovnic, na DN dodan podpis naročnika. Pogodbe: 2x dodaten izpis, dodan pregled pogodb. Nalepke: možnost za dodajanje artiklov iz prevzemnic. Partnerji: omogočeno dodajanje partnerjev z istim imenom. Analitika: dodan filter po skupini artiklov. Pri server verziji funkcija arhiviranja na serverju.

2014-12-17 - verzija 10.0

Dodana povezljivost več programov - server, klienti. Fakturiranje: e-računi - priprava podatkov za pošiljanje računov preko banke. Izpis teksta v glavi dokumenta za opomine. Na računih nova gumba gor/dol za premikanje postavk. Nov modul Delovni nalogi in sestava artiklov. Skladišče: pregled zaloge po dobavitelju, dva načina izpisa prevzemnice (pokončno, ležeče), povezava s pogodbami - avtomatsko kreiranje pogodbe za odkup. Pogodbe: v člene pogodb možnost dodajanja artiklov z opisi, dodani novi gumbi za premikanje členov. POS: popravljena kumulativa zaključkov blagajne s podrobnim prikazom plačil. Nalepke: dodatna oblika za izpis nalepk z barkodami. Planer: pregled opravil, prednastavljen datum za iskanje opravil (naprej, nazaj). Šifrant partnerji: možnost dodajanja poljubnega števila kontaktov. Šifrant artikli: možnost vnosa lastnosti artiklov: barva, velikost, ipd. Splošno: preureditev bližnjic tipkovnice za hitrejši dostop do menujev.

2014-11-12 - verzija 9.3.2

Šifrant artiklov dobi dodatno polje za vnos opomb, ki niso vidne na dokumentih.

2014-10-18 - verzija 9.3.1

Spremenjeno delovanje šifrantov, tako da se po dodajanju označuje zadnji zapis. Nove datoteke za uvoz DDV zavezancev.

2014-10-15 - verzija 9.3

POS modul, izboljšan zaključek blagajne - izpis skupnih zneskov za vsa plačila. Nalepke - dodan nov izpis za deklaracije.

2014-08-31 - verzija 9.2

Izboljšan modul Nalepke - dodan izpis deklaracij. Dodan gumb zaloga v šifrantu artiklov. Izpis rdeče zvezdice na izhodnih dokumentih pri oznaki opombe. Popravljen vmesnik, velikost polj za dostavo.

2014-07-30 - verzija 9.1

Možnost vnosa DDV stopnje pri nabavi za vsako postavko prevzema. Dodano polje "zastopnik" za pregled prometa po zastopniku. Avtomatsko dodajanje predpone SI k davčni številki. Nove datoteke za uvoz DDV zavezancev.

2014-05-06 - verzija 9.0

Izboljšan modul POS: vmesnik za zaslone na dotik, dodatna oblika računa, prikaz kraja izdaje, prikaz popusta, izpis blagajnika, zaključek blagajne, avtomatsko zaključevanje računov, kumulativa zaključkov blagajne, nastavitev št. kopij računa, nastavitev imena predala, podpora za prikazovalnik cen. Skladišče: pri prevzemu izpis zadnje nabavne cene tudi za zalogo iz prejšnjih let. Fakturiranje: gumb odstrani na izhodnih dokumentih se preimenuje v storniraj, v šifrantu partnerjev dodana šifra partnerja, sprememba nastavitve za tip računa "brez DDV", da je usklajen s pregledom računov s specifikacijo DDV, pohitritev nalaganja šifranta artiklov. UPN: nastavljena privzeta podpora za ISO SEPA XML zaradi ukinitve starejših standardov.

2014-02-24 - verzija 8.4

Dodajanje šifre dejavnosti iz imenika z dodano začetno črko. KPO avtomatsko knjiženje išče podatek o načinu plačila ter po knjiženju odpre KPO. Popravek v šifrantu tekstov - ponudba, naročilnica. Nova nastavitev za POS - ime tiskalnika. Odpiranje šifranta tečajnic po posodobitvi podatkov preko strežnika. Omogočen vnos zneska na avansnem računu, v primeru delnega avansa. POS modul - nastavitve predala.

2014-01-29 - verzija 8.3.2

Preverjanje vnosa partnerja pred dodajanjem iz imenika. Razrešena omejitev pri dodajanju artiklov. Nova datoteka za uvoz v imenik podjetij.

2014-01-21 - verzija 8.3.1

Za uporabnike modula POS, na računu dodaten gumb za tiskanje (P). Nova vzorčna datoteka za uvoz artiklov.

2013-12-19 - verzija 8.3

Modul Serijsko fakturiranje - priprava enega računa za več prejemnikov.

2013-12-06 - verzija 8.2

Modul POS - blagajniški računi. Poenostavljeno zapiranje računov.

2013-10-29 - verzija 8.1

Izboljšan modul Analitika - pregled prodaje in razlik v cenah. Pregled prejetih računov s specifikacijo DDV - novi filter "ni podatka". Izpis daljših nazivov za nalepke s šifro in dimenzijo. Možnost tiska barkod v nazivu artikla. Vnos prejetih dokumentov z negativnim zneskom.

2013-10-15 - verzija 8.0

Nov modul Analitika - pregled razlik v cenah. Nov modul Nalepke - tisk nalepk s cenami ali barkodami. Nov tip dokumenta - ponudba. Omogočen tisk dobavnic brez cen. Sortiranje artiklov pri inventuri. Pri dodajanju artikla na dokument omogočeno poleg šifre tudi direktno iskanje po nazivu. Pregledi postavk dobijo novo kolono s šifro artikla. Na dokumentih nov gumb "dodaj" za vstavljanje teksta z izvornimi dokumenti. Nova nastavitev za privzeti tip dokumenta. Prenovljeni vsi pregledi izdanih in prejetih dokumentov, dodajo se zneski brez DDV. Omogočena avtomatska izdelava drugih dokumentov iz ponudb. Nova datoteka za uvoz imenika podjetij.

2013-09-13 - verzija 7.3

Nov pregled prejetih računov s specifikacijo DDV. Generiranje barkode na klik. Nastavitev poljubne vrste plačila za izvoz podatkov za DURS.

2013-07-11 - verzija 7.2

Uporaba cene iz skupin cen. Posameznemu artiklu se lahko določijo različne cene. Nastavitev načina obračuna vrednosti, bruto->neto oz. neto>bruto. Možnost vnosa šifer artiklov z znaki in števili.

2013-07-02 - verzija 7.1.2

Popravek zaradi spremembe pravilnika o zahtevah za računalniške programe, ki se nanaša na dvig stopenj DDV.

2013-06-29 - verzija 7.1.1

Popravljena funkcija za zamenjavo davčnih stopenj in cen v šifrantu artiklov.

2013-06-22 - verzija 7.1

Prilagoditve za novi DDV. Ob nadgradnji se v šifrant avtomatsko dodajo nove davčne stopnje. S 1.7. se bo avtomatsko spremenila oblika pregledov za DDV. Na voljo so nove komande za avtomatsko spremembo vseh davčnih stopenj in preračun cen. Dodaten tip dokumenta za skladišče - izdajnica. Omogočeno ločeno vodenje blaga na komisiji. Integriran font v PDF dokumentih, za pravilni prikaz pisav na različnih sistemih. Dodan nov filter (tip zavezanca) pri pregledov računov s specifikacijo DDV. Dodana nova vrsta računa za preprodajalce (102. člen ZDDV-1), ki obračunavajo DDV od razlike v ceni. Nadgrajen šifrant artiklov: vnos dimenzij š/g/v, nov tip artikla - komisija, preračun cene pri spremembi davčne stopnje za posamezni artikel. Prilagoditve za novi uporabniški vmesnik.

2013-05-20 - verzija 7.0

Nov modul Planer, ki služi kot evidenca in alarm za opravila. Prenovljen grafični izgled in kar 20 različnih tem. Pri fakturiranju dodan pregled računov s specifikacijo DDV. Omogočen izvoz podatkov po novem zakonu ZDavP-2. Spremembe pri modulu UPN - dodana podpora za Sberbank banko in tisk daljših BIC kod. Na voljo je nova baza podjetij za uvoz v imenik ter nov uporabniški priročnik.

2013-03-26 - verzija 6.10

Pri fakturiranju izboljšana avtomatska izdelava, ki sedaj omogoča izdelavo iz več dokumentov hkrati. Dodana je nova opcija za združevanje artiklov na dokumentih. Pri UPN je uvedena podpora za standard ISO SEPA XML.

2013-03-14 - verzija 6.9

Prilagoditve glede na novi zakon o davčnem postopku z avtomatsko hrambo izvornih zapisov. Omogočen vnos večje količine teksta na račune ter shranjevanje daljših barkod. Pripravljena je nova baza podjetij za uvoz v imenik.

2013-02-25 - verzija 6.8

Mesečni potni nalog dobi novo nastavitev za hitrejši vnos - kilometrina obojesmerno. Omogočeno je serijsko tiskanje računov. Opozarjanje pred tiskanjem na neshranjene račune. Dopolnjen obrazec za stanja zalog. V šifrantu tekstov omogočen vnos praznih vrstic.

2013-01-28 - verzija 6.7

Nove opcije za skladišče: procentualno višanje oz. nižanje in zaokroževanje cen. Izboljšana avtomatska izdelava UPN, izdelava plačilnega naloga po zadnjem dokumentu. Pogodbe: izpis št. pog. in leto, avtomatsko iskanje kontakta partnerja. Statusna vrstica - rdečo obarvano starejše poslovno leto.

2013-01-10 - verzija 6.6.3

Dodana nastavitev za privzeti kraj izdaje računa. Pri modulu Banka povečana polja za vnos in nova prilagoditev uvoza ZbsXML izpiskov transakcijskega računa.

2012-12-27 - verzija 6.6.2

Izboljšana kontrola napak pri serijskem tiskanju UPN. Prikaz skupnega zneska popusta na dokumentih.

2012-11-23 - verzija 6.6.1

Samodejno iskanje nabavne cene na prevzemnici. Prilagoditev izvoza pobota za upnike brez matične številke. Izboljšave glede izpisa podpisa, omogočena večja slika.

2012-11-02 - verzija 6.6

Možnost izbire dodatnega naslova za dostavo na računih, dobavnicah, naročilnicah,... Izboljšano okno za izbiro datuma omogoča izbiro meseca z drsnikom in izračun datuma valute, dobave ipd. glede na št. dni. Pri izhodnih dokumentih možnost vnosa opomb za vsak dokument. Minimalne spremembe vmesnika za fakturiranje in izpisov.

2012-09-25 - verzija 6.5.1

Dodana nova možnost za faksimile podpisa.

2012-09-12 - verzija 6.5

Pri fakturiranju možnost vnosa kraja izdaje računa in naročilnice ter oznaka "prevzel" pri dobavnici. Na izdanih računih, predračunih ipd. omogočeno razporejanje pozicij postavk z miško. Izboljšan zajem podatkov pri modulu Banka, ki prestavlja znesek pri spremembi dogodka (priliv/odliv), dodan gumb za prikaz odprtih računov, možnost uvoza prometa iz bančnega programa in dodatna polja za referenco in opis. Izboljšano skladišče, stanje zalog omogoča nastavitev datuma stanja zalog, nov gumb, ki počisti artikle brez zaloge in nov izpis, ki vsebuje sumarne vrednosti. Pri opominih dodan izpis vnašalca. Nova možnost izvoza šifranta artiklov. Dodana nastavitev za privzetega vnašalca pri fakturiranju.

2012-07-09 - verzija 6.4

Izboljšan šifrant partnerjev s povezavo na šifrant dejavnosti, omogočen tudi izvoz podatkov, pohitreno iskanje po šifrantu, dodatna polja za vnos transakcijskih računov. Izboljšan imenik podjetij s podatki o dejavnostih, omogočeno iskanje po 7 ali 10 mestni matični številki, nova datoteka za uvoz imenika podjetij.

2012-06-04 - verzija 6.3

Dodan nov pregled računov s kontakti in izvoz seznamov prejetih dokumentov.

2012-04-30 - verzija 6.2

Izboljšani potni nalogi, dodan mesečni potni nalog. Pri obračunu potnih nalogov omogočen vnos poljubne razdalje pri urejanju poti. Izboljšana blagajna, dodan mesečni blagajniški dnevnik in izboljšan blagajniški dnevnik pri katerem dvoklik odpre blagajniški prejemek/izdatek. Pregledu dogodkov blagajne dodan skupni znesek prejemkov/izdatkov na izpisih. V modulu Banka narejeno sortiranje odprtih računov po šifri za enostavnejšo izbiro računa. V modulu Prejeto izboljšano pomikanje po dokumentih s tipko Tab. Dodanih 11 bližnjic (funkcijske tipke ali kombinacije) za hitrejše upravljanje programa.

2012-03-31 - verzija 6.1

Dodana avtomatska izdelava opomina iz enega ali več računov. Možnost nastavitve stopnje (1, 2, 3) pri opominih.

2012-03-09 - verzija 6.0

Nov modul Pobot za elegantno pripravo podatkov za AJPES večstranski pobot - ePOBOT. Izboljšan modul Prejeto s prikazom oznake računa na izpisih. Nadgrajeno fakturiranje - avansni račun z datumom prejema predplačila. Nova funkcija pri računih "vgradnja 20%" za preračun celotnega računa na 20% DDV. Dodano dodatno iskanje artiklov in partnerjev iz polja naziv preko tipkovnice.

2012-02-27 - verzija 5.7.6

Stisnjena oblika povzetka na izhodnih dokumentih, ki omogoča izpis več artiklov na eni strani.

2012-02-24 - verzija 5.7.5

Omogočeno je določanje predpone in pripone za številke dokumentov.

2012-02-01 - verzija 5.7.4

Izboljšana funkcionalnost pri dodajanju artiklov na dokumente, ki omogoča delo z manj klikanja. Omogočen uvoz artiklov iz datoteke. Dodane tudi vzorčne datoteke za uvoz partnerjev in artiklov ter datoteke za serijsko tiskanje UPN.

2012-01-18 - verzija 5.7.3

Omogočen uvoz partnerjev iz datoteke.

2012-01-16 - verzija 5.7.2

Nov pregled predračunov in pregledi prejetih dokumentov, ki prikazujejo tudi davčno številko in zneske plačil. Pregled potnih nalogov po novem več ne prikazuje storno nalogov. Vgrajena je kontrola tečajnic pri obračunih potnih nalogov.

2012-01-11 - verzija 5.7.1

Izboljšan pregled računov, ki prikazuje tudi zneske plačil in davčne številke.

2011-12-13 - verzija 5.7

Omogočen izpis računa z UPN plačilnim nalogom. Avtomatsko dodajanje kode namena plačila pri avtomatski izdelavi UPN. Izboljšan imenik podjetij - omogočeno kopiranje davčne/matične številke v iskalno polje. Nova datoteka za uvoz imenika podjetij. Podpora za standard ZbsXML 2.2. Možnost generiranja SI12 reference. Izboljšan pregled potnih nalogov z bolj podrobnimi podatki o stroških. Globalno integrirana validacija IBAN številke.

2011-12-01 - verzija 5.6.1

Omogočen izpis plačilnih nalogov z delnim izpisom podatkov in v poljubnem številu izvodov.

2011-11-28 - verzija 5.6

Spremenjen izgled računov z ID številko v desni koloni in boljši izkoristek prostora pri računih z več artikli ali daljšimi teksti. Nove nastavitve in funkcije za modul UPN: poljubni tekst za rok plačila, nastavitev za referenco plačnika, izboljšano tiskanje UPN nalogov s podatki iz datoteke, nastavitev za poljubne zneske plačilnih nalogov.

2011-10-17 - verzija 5.5.3

Izboljšan modul za plačilne naloge. Dodan pregled UPN nalogov in prilagoditev za Epson LX tiskalnike.

2011-10-06 - verzija 5.5.2

Nastavitev za kontrolo vnosa IBAN plačnika.

2011-09-28 - verzija 5.5.1

Izboljšano serijsko tiskanje plačilnih nalogov s poljubnimi podatki.

2011-08-25 - verzija 5.5

Omogočen je vnos poljubnih tekstov v glavo računov, predračunov ipd. Za vse izhodne dokumente je mogoča nastavitev privzetih tekstov. Tiskati je mogoče univerzalne plačilne naloge za laserske tiskalnike, ki imajo 1 nalog na listu A4. Pri tiskanju je dodana nova možnost za odpiranje dokumenta v PDF bralniku.

2011-08-16 - verzija 5.4

Nov modul Naročila, ki je namenjen sprejemu naročil kupcev in sestavi naročilnic dobaviteljem. Dodani pregledi postavk dokumentov, preurejeni menuji, novo ozadje. Narejene manjše spremembe pri izpisih in nastavitvah.

2011-07-05 - verzija 5.3.1

Poenostavitev postopka namestitve programa.

2011-06-29 - verzija 5.3

Izboljšan modul Potni nalogi omogoča prikaz stroškov pri pregledu potnih nalogov, za obračunane naloge. Novost je tudi avtomatska konverzija v evro, šifrant tečajnic in posodabljanje tečajnic preko interneta. Dodana podpora za direktno (hitro) tiskanje plačilnih nalogov na matrične tiskalnike.

2011-05-30 - verzija 5.2.3

Omogočen izpis univerzalnih plačilnih nalogov brez zneskov.

2011-05-20 - verzija 5.2.2

Poenostavitev postopka nadgrajevanja programa.

2011-05-19 - verzija 5.2.1

Prikaz skupnega zneska pregledov računov na izpisih.

2011-05-16 - verzija 5.2

Omogočen serijski izpis plačilnih nalogov po skupini partnerja in iz poljubnih podatkov iz datoteke.

2011-04-22 - verzija 5.1

Dodana možnost za serijski izpis univerzalnih plačilnih nalogov.

2011-04-15 - verzija 5.0.2

Dodana možnost storna za opomine. Pri knjiženju prometa transakcijskega računa dodana možnost hitre izbire računa za zapiranje preko tipkovnice.

2011-04-06 - verzija 5.0.1

Dodana nastavitev za fakturiranje, ki omogoča opozarjanje na podvojene šifre artiklov na računih.

2011-03-21 - verzija 5.0

Prenovljen modul Plačilni nalogi, dodana podpora za univerzalni plačilni nalog - UPN. Dodaten opis artikla na računih in v šifrantu artiklov. Omogočen vnos BIC kode pri partnerjih. Dodana pogovorna okna pri shranjevanju nastavitev in več vizualnih popravkov.

2011-03-04 - verzija 4.5.5

Premikanje s "prejšnji" in z "naslednji" je sedaj omogočeno tudi za dokumente z nepopolnim vnosom. Izboljšan vmesnik kalkulatorja.

2011-02-25 - verzija 4.5.4

Popravljeno avtomatsko knjiženje v knjigi prihodkov in odhodkov, ki določi na podlagi nastavitev o DDV zavezancu ali se knjižijo zneski z davkom ali brez.

2011-02-16 - verzija 4.5.3

Sprememba pri nastavitvah uporabnikov, ki določa avtomatsko prijavo v program izključno za upravitelja.

2011-02-10 - verzija 4.5.2

Pri šifrantu artiklov, blagajniškemu prejemki in izdatku povečana polja za vnos. Pri opominih in šifrantu partnerjev manjše vizualne spremembe. Pri prejetih računih več prostora za vnos št. dokumenta in funkcija, ki omogoča dodajanje dogodka preko tipkovnice.

2010-12-22 - verzija 4.5.1

Pri evidentiranju prejetih dokumentov v modulu Prejeto se po novem prikazuje tudi država partnerja. Pri fakturiranju funkcija za odstranjevanje ali stornacijo omogoča tudi preklic stornacije računa.

2010-12-16 - verzija 4.5

V modulu Opomini je sedaj možen tudi izpis opominov za delno plačane račune, ki jim je potekla valuta. Pri prejetih računih je uvedena prilagoditev na novi tip reference za plačevanje. Dodane so nove nastavitve za odpiranje oken v kaskadi ali na maksimalni velikosti.

2010-12-10 - verzija 4.4.5

Dodane funkcije za spremembo naziva in naslova v velike ali male črke. Prilagoditev referenc pri plačilnih nalogih glede na nova navodila za oblikovanje referenc.

2010-10-09 - verzija 4.4.4

Dodan seznam opravil in nastavitev za privzeti tip artikla.

2010-09-30 - verzija 4.4.3

Izboljšano sortiranje v tabelah. Nov šifrant za vnos stroškovnih šifer, ki bodo v naslednjih verzijah programa omogočale zelo podrobno spremljanje stroškov.

2010-09-10 - verzija 4.4.2

Poravnave tabel na računih in % za super rabat.

2010-09-02 - verzija 4.4.1

Dodan izpis države na izdanih računih.

2010-08-26 - verzija 4.4

Izboljšano dodajanje plačil z avtomatskim izpolnjevanjem polj. Bolj podroben izpis z dodatnim opisom za blagajniški dnevnik. Mapiranje dogodkov iz fakturiranja v blagajno za avtomatsko izdelavo blagajniških prejemkov. Izdelava dobavnic se prestavi v modul Fakturiranje.

2010-06-25 - verzija 4.3

Nov obrazec za spremembo cen, ki vključuje tudi vrednosti zaloge. Izboljšano avtomatsko knjiženje v knjigo prihodkov in odhodkov, z dodanim filtrom po zaporedni številki dokumenta. Možnost vnosa naslova za dostavo.

2010-05-25 - verzija 4.2.1

Manjši popravki po predlogih uporabnikov. Dodane kontrole za spremembe cen.

2010-04-23 - verzija 4.2

Narejen je duplikator računov, ki omogoča duplikacijo večjega števila računov, ki se ponavljajo v različnih obdobjih. Na račune se sedaj lahko dodajajo artikli tudi preko poljubne šifre. Dodana je nastavitev za okvir pri naslovu partnerja. Pohitreno je ustvarjanje izpisa za plačilni nalog.

2010-04-12 - verzija 4.1.4

Pri skladišču nova nastavitev za vklop/izklop opozoril v zvezi z zalogo blaga.

2010-04-07 - verzija 4.1.3

Omogočeno je shranjevanje plačilnih nalogov za kasnejšo ponovno uporabo. Dodana je nastavitev za privzeti jezik izpisa na računih.

2010-03-31 - verzija 4.1.2

Dodana nastavitev pri plačilnih nalogih, ki omogoča izvoz nalogov v programe za elektronsko bančništvo, ki zahtevajo najnovejši ZbsXML standard.

2010-03-16 - verzija 4.1.1

Pri fakturiranju dodana nova možnost, ki omogoča enostavno sestavo računa z znižano davčno stopnjo. Sprememba pri nastavitvi robov na izpisih, da se lahko nastavi tudi manjši rob.

2010-03-06 - verzija 4.1

Dodana podpora za izdajo računov za tujino. Račune je mogoče izdelati v več jezikih. Dodana možnost za obliko računa z okvirji in avtomatsko izdelavo računa iz obstoječih računov.

2010-01-16 - verzija 4.0.2

Nova nastavitev za nastavljanje robov na izpisih.

2010-01-12 - verzija 4.0.1

V knjigi prihodkov in odhodkov izboljšano avtomatsko knjiženje, ki samo predlaga vnos vrst prihodkov in odhodkov. Manjše spremembe pri izpisih za račune, prevzemnice in potne naloge.

2009-12-28 - verzija 4.0

Nov modul Skladišče, ki je namenjen vodenju zalog blaga. Blago je mogoče preko prevzemne kalkulacije prevzeti na zalogo, izdelati je mogoče dobavnico, preveriti stanje zaloge, izdelati inventuro, spremeniti cene,... Plačilne naloge BN 02 je poleg tiskanja po novem mogoče tudi pripraviti za e-banko. Izboljšan modul Prejeto omogoča vnos reference za plačilo in hitrejši vnos datumov. Izboljšan pregled dogodkov prejetih dokumentov s prikazom skupnih zneskov. Dodan šifrant merskih enot za enostavnejši zajem novih artiklov. Prilagojen je modul Fakturiranje, ki prikazuje stanje zaloge. Narejeni manjši vizualni popravki vmesnika.

2009-11-26 - verzija 3.1.2

Nastavitev za izpis realiziranih plačil na računih. Izboljšano je iskanje po imeniku podjetij, ki išče tudi med nazivom in tako vrne več podjetij. Dodano avtomatsko preračunavanje bruto in neto cen artiklov.

2009-11-14 - verzija 3.1.1

Sprememba pri obračunu potnih nalogov, ki omogoča obračun kilometrine v obe smeri in tako pohitri vnos.

2009-11-06 - verzija 3.1

Izboljšan modul Blagajna sedaj omogoča podroben pregled dogodkov blagajne za izbrano obdobje. Izboljšan je tudi šifrant artiklov, kjer se lahko direktno nastavlja cena brez davka.

2009-08-27 - verzija 3.0.1

Nova nastavitev za avtomatsko prijavo uporabnika ob zagonu. Dokumenti modula Fakturiranje (račun, predračun,...) dobijo kolono "veza", ki se izpolni pri avtomatski izdelavi in kaže za vsak artikel na podlagi česa je izdelan.

2009-05-21 - verzija 3.0

Dodan modul za vodenje KPO (knjiga prihodkov in odhodkov) z avtomatskim knjiženjem in modul za sestavo pogodb po sistemu vzorec-pogodba. Nekaterim tabelam dodano, da se širine kolon avtomatsko prilagajajo.

2009-04-06 - verzija 2.4.1

Nadgrajen imenik podjetij omogoča zraven davčnih zavezancev iskanje tudi malih davčnih zavezancev. Reference pri plačilnih nalogih lahko vsebujejo tudi druge znake.

2009-02-17 - verzija 2.4

Modul Fakturiranje dobi dodatek za sestavo opominov za neplačane račune. Vnosi prejetih dokumentov vsebujejo novo možnost za hitrejši vnos datumov. Narejenih je tudi več manjših sprememb: poravnava celic, dodatne verifikacije vnosa, nastavitev za pisave izpisov, pohitrene funkcije za premikanje po dokumentih...

2008-12-23 - verzija 2.3.2

Dodan imenik podjetij, ki omogoča lažje dodajanje novih partnerjev.

2008-12-11 - verzija 2.3.1

Izboljšan šifrant pošt, uvoziti je mogoče poštne številke iz datotek. Dodana nastavitev za število decimalk za popust. Uvedena vrtljivost zapisov pri funkcijah prejšnji in naslednji. Druge funkcionalne spremembe dodane po željah uporabnikov.

2008-10-04 - verzija 2.3

Dodan modul plačilni nalogi, ki omogoča ročno ali avtomatsko izdelavo plačilnih nalogov. Narejene tudi manjše vizualne in funkcionalne spremembe.

2008-08-26 - verzija 2.2.2

Pri predogledu tiskanja dodatna možnost za pošiljanje ponudb (in vseh drugih izpisov) po mailu. Dodana so tudi različna oblikovanja številk izhodnih dokumentov.

2008-07-15 - verzija 2.2.1

Poljubno nastavljanje začetnih številk izdanih dokumentov.

2008-07-08 - verzija 2.2

Dodani podroben pregled dogodkov prejetih dokumentov, ki omogoča črpanje poljubnih informacij o nastalih stroških.

2008-06-20 - verzija 2.1

Izboljšan modul Banka, sedaj vsebuje tudi podrobne preglede izpiskov in dogodkov. Izboljšana je tudi evidenca partnerjev in upravljanje ikon namizja.

2008-06-13 - verzija 2.0

Nov modul Potni nalogi, ki zajema sestavo in obračun potnih nalogov za službena potovanja.

2008-05-14 - verzija 1.0.4

Dodana nastavitev za ID/davčno številko.

2008-04-11 - verzija 1.0.3

Pohitreno nalaganje in zapiranje programa.

2008-03-19 - verzija 1.0.2

Dodano dodatno preverjanje datumov pri vnosu prilivov in odlivov TRR.

2008-03-15 - verzija 1.0.1

Šifrant partnerjev dobi dodatno vnosno polje za vnos spletne strani (WWW).

2008-03-05 - verzija 1.0

Na voljo je demo verzija. Čeprav gre za verzijo 1.0, je ta zelo stabilna in testirana. Sami jo uporabljamo že od aprila 2007.