ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows in Linux.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Novosti v razvoju programa Firmar

Ker se program neprestano posodablja in nadgrajuje, so vam tukaj na voljo informacije o spremembah programa.

Pregled sprememb

2019-06-04 - verzija 14.6

Fakturiranje: izpis slik artiklov na izdanih dokumentih. Fakturiranje: nastavitev za prikaz glave dokumenta na vsaki strani. Fakturiranje: možnost za tisk ponudb brez količin in cen. POS: davčna blagajna - spremenjen postopek davčnega potrjevanja računov glede na novo pojasnilo FURS o neprekinjenem zaporedju številčenja računov. Skladišče: nastavitev za prikaz nabavnih cen. Plače: spremenjen postopek obračuna regresa glede na spremembe zakonov ZDoh in ZPIZ. Šifrant artikli: dodajanje in osnovna obdelava slik artiklov. Šifrant artikli: nastavitve za artikle. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2019-04-17 - verzija 14.5

Fakturiranje: nastavitve robov za opomine. Fakturiranje: poudarjena vmesna vsota na izpisu izdanih dokumentov. POS: spremenjena kumulativa zaključkov blagajne z dodanim izpisom davkov za blago/storitve. Glavna knjiga: avtomatska priprava knjižb za izdane račune, banko, blagajno, potne naloge, plače in prenos R 4 in 7. Glavna knjiga: nastavitve kontov za avtomatske knjižbe. Glavna knjiga: manjši popravki v kontnem planu. Šifrant skupine cen: popust na označene artikle. Šifrant skupine cen: sortiranje artiklov. Šifrant skupine cen: odstranjevanje več artiklov hkrati. Ostalo: nastavitev za opozarjanje na urejanje podatkov v starejših poslovnih letih.

2019-03-11 - verzija 14.4

POS: davčna blagajna - podpora za nov protokol za varno komunikacijo (šifriranje podatkov) s FURS, kar bo obvezno od aprila 2019. POS: možnost izpisa dodatnih specifikacij davkov za blago/storitve. Fakturiranje: omogočen prikaz zaloge artikla za skladišče izbrano na izhodnem dokumentu. Fakturiranje: opomini - omogočen vnos zneska zamudnih obresti. Fakturiranje: možnost tiskanja negotovinskega računa na POS tiskalnik. Fakturiranje: popravek prikaza logotipa na obrazcih IOP, kompenzacija, delovni nalog. Banka: avtomatsko označevanje odprtega računa glede na znesek plačila. Banka: izboljšana preglednost pri vnosu - avtomatski pomik na konec tabele transakcij. DDV: popravki izvoza podatkov DDV-O in PD-O. Delovni nalogi: omogočen prikaz zaloge artikla za skladišče izbrano na delovnem nalogu. Šifrant artikli: dodana možnost izbire skladišča pri prikazu količine na zalogi. Ostalo: imenik podjetij - popravek iskanja po skrajšani (7 mestni) matični številki.

2019-01-14 - verzija 14.3

Fakturiranje: na dobavnicah možnost izpisa teže artiklov. Prejeto: izvozi pregledov računov v csv. Prejeto: v pregledih dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Blagajna: dodana podpora za prikaz negativnih zneskov na pregledu dogodkov blagajne in blagajniškem dnevniku. UPN: nastavitev za vklop/izklop izpisa zneska na UPN QR nalogih na računih in predračunih. UPN: začasno omogočen vnos starejših UPN obrazcev. Skladišče: odstranitev obrazcev reverz dobavnic, ki so bile onemogočene v letu 2017, zaradi boljših funkcionalnosti vodenja skladišča. Šifrant teksti: gumbi za iskanje vseh tekstov in čiščenje polj. Ostalo: menuji označeni z "-" se spremenijo v prečrtane menuje, to je funkcionalnost, ki je v programu le začasno. Ostalo: imenik podjetij - omogočeno iskanje nazivov s šumniki. Ostalo: vizualni popravki - odstranitev nepotrebnih ločilnih črt v menujih in stranski vrstici. Ostalo: vizualni popravki - sprememba velikosti gumbov na stranski vrstici za hitrejšo izbiro možnosti. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2018-11-05 - verzija 14.2

POS: davčna blagajna - podpora za predvideno zamenjavo digitalnih potrdil, ki bo na FURS-u izvedena 10.11.2018. POS: zamik izpisa na blagajniških računih.

2018-10-15 - verzija 14.1

Fakturiranje: izboljšava izpisa predračunov in računov - vertikalno boljši izkoristek prostora. Fakturiranje: pregled izdanih računov po vrstah plačil za prejšnja leta. Skladišče: raziskovalec zaloge - povezava s kartico artikla. UPN: pri računu s položnico možnost prikaza/ne prikaza noge dokumenta. Prejeto: pregled prejetih računov po vrstah plačil za prejšnja leta. Naročila: nastavitev za uporabo nabavnih cen pri naročilnicah. Ostalo: vizualni popravki na kartici artikla, izhodnih dokumentih, izpisu računa in izpisih pregledov postavk.

2018-09-04 - verzija 14.0

Firmar 14 prinaša uporabne izboljšave na osnovnih modulih. Fakturiranje: opozarjanje na neplačnike. Fakturiranje: pregled izdanih računov po vrstah plačil. Fakturiranje: podpora za vmesne vsote. Fakturiranje: možnost priprave storno dobropisa in storno avansnega računa. Fakturiranje: opomini - podpora za logotip na desni. Fakturiranje: nastavljen začetni datum v pregledih opominov in IOP. Skladišče: nastavitev za nastavljanje prodajne cene na podlagi nabavne cene. Skladišče: nastavitev za avtomatski prenos prodajnih cen iz prevzemnice. Skladišče: na prevzemnice dodana šifra dobavitelja. Potni nalogi: možnost tiskanja potnega naloga skupaj z obračunom stroškov na enem listu. Potni nalogi: poenostavljeno posodabljanje tečajnic. Potni nalogi: kontrola shranjevanja obračuna pred tiskanjem. Potni nalogi: enostavnejši vnos teksta prilog pri obračunu potnega naloga. Prejeto: možnost dodajanja plačila že pri vnosu prejetega računa. Prejeto: pregled prejetih računov po vrstah plačil. POS: večja pisava na izpisu blagajniškega računa. POS: prelom teksta za daljše izpise na računih. POS: davčna blagajna - možnost izbire načina plačila pri davčnem potrjevanju avansnih računov in dobropisov. POS: davčna blagajna - popravek za prikaz pravilnega statusa dokumenta (ne zaključen) pri pripravi storno dokumenta in pri avtomatski izdelavi. POS: davčna blagajna - nastavitev za vklop/izklop povečevanja količine za trenutni artikel. Banka: odpravljeno podvojeno shranjevanje plačil pri popravkih bančnih izpiskov. Planer: nastavitve za enostavnejši vnos novega opravila. UPN: ureditev menujev in navodil zaradi prehoda na novejši UPN QR. Ostalo: pregledi plačil - takojšen prikaz zneska v tabeli po spremembi plačila. Ostalo: pregledi plačil - prikaz razlike (odprti znesek) za partnerja. Ostalo: izboljšan imenik podjetij s povezavo na zunanji servis. Ostalo: vizualni popravki na stranski vrstici, izboljšana odzivnost na klike in izboljšano urejanje zaznamkov. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2018-04-19 - verzija 13.3

Plače: dopolnitve za nov iREK obrazec - ločevanje povračil stroškov (B06). Prejeto: dogodki prejetih dokumentov - narejena povezava s kontnim planom. Prejeto: poenostavljen uporabniški vmesnik za dodajanje dogodkov pri prejetih računih. Glavna knjiga: prenos prejetih računov na temeljnico. Glavna knjiga: nova datoteka za uvoz kontnega plana - dodani analitični konti. Glavna knjiga: dodano dodatno opozorilo pred odstranjevanjem zadnje temeljnice. Glavna knjiga: dodana šifra partnerja pri vnosu temeljnice. Glavna knjiga: avtomatsko preračunavanje postavk bilanc. Osnovna sredstva: popravljen izgled izpisov. Fakturiranje: popravek izgleda okvirja za naslov pri IOP in opominih. Fakturiranje: izvoz več računov hkrati v obliki e-Slog. Nalepke: nov izpis nalepk za artikle - šifra, naziv, cena. Nalepke: omogočeno urejanje cene pred tiskanjem nalepk.

2018-01-30 - verzija 13.2

Fakturiranje: omogočena uporaba SI12 reference za ref oznako. Fakturiranje: dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. POS: Android uvoz - izpis izvornih blagajn. Naročila: dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Banka: izboljšan uvoz podatkov iz e-banke z avtomatskim zapiranjem računov. Banka: dodan gumb "počisti" za pripravo na nov vnos. Banka: prenovljen uporabniški vmesnik. Skladišče: dodana možnost za vodenje zaloge po FIFO metodi. Skladišče: omogočeno štetje zaloge za inventuro po posameznih skladiščih. Skladišče: popravek prevzemne kalkulacije za prodajno ceno pri uporabi privzete količine 0. Skladišče: narejena optimizacija za hitrejše nalaganje stanja zaloge. Šifrant artiklov: gumb za iskanje nabavnih cen za izbrane artikle. Drugo: popravljeni izpisi pregledov dokumentov.

2017-12-28 - verzija 13.1

Fakturiranje: pregledu predračunov dodana nova kolona za prikaz že uporabljenih predračunov, dodatno je onemogočena večkratna uporaba istega predračuna. Banka: popravek pri vnosu izpiskov - izbira partnerja. Šifrant artikli: pohitritev nalaganja artiklov s prikazom nabavnih cen. Šifrant artikli: popravljen izvoz artiklov, tako da ne zajema nabavne cene. Serijsko fakturiranje: dodana možnost tekstov na serijski izdelavi računov iz predračunov. Ostalo: nastavitev ciljne mape za shranjevanje izpisov. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2017-12-13 - verzija 13.0

Firmar 13 prinaša nov modul za registracijo in evidenco delovnega časa. Dodana je tudi podpora za IOP obrazce in medsebojne kompenzacije. Fakturiranju je dodana podpora za HTML oblikovanje tekstov, ki omogoča izpis pisav v barvah in različnih velikostih. Omogočeni so tudi prevodi tekstov in artiklov za izpise v drugih jezikih. Za učinkovitejše delo prihaja tudi stranska vrstica za enostavnejšo navigacijo po programu. Skupno je na voljo 54 novosti in izboljšav za enostavnejše in bolj učinkovito delo. Fakturiranje: IOP obrazci. Fakturiranje: nastavitev za prikaz nabavne cene in marže pri vnosu postavk. Fakturiranje: avtomatska izdelava iz proizvodnega delovnega naloga; cena iz šifranta ali preračunana cena. Fakturiranje: nefakturirane dobavnice se obarvajo z rdečo. Fakturiranje: opomini, privzeti teksti. Fakturiranje: opomini, poravnava noge - nastavitve iz fakturiranja. Fakturiranje: opomini, prikaz oznake blagajne in poslovalnice. Fakturiranje: opomini, naziv države. Fakturiranje: opomini, omogočen izklop izpisa okvirja za partnerja. Fakturiranje: pregled opominov. Fakturiranje: izpis poljubne reference na računu. Fakturiranje: e-račun, omogočena uporaba poljubne reference. Fakturiranje: dodane nastavitve poudarjanja elementov. Fakturiranje: omogočen HTML za poljubno oblikovanje tekstov na dokumentih. Fakturiranje: prevodi nazivov/opisov artiklov na dokumentih. Fakturiranje: prevodi začetnih/končnih tekstov na dokumentih. Fakturiranje: na izdanih dokumentih omogočeno odstranjevanje več artiklov hkrati. Fakturiranje: omogočeno dodajanje večje spodnje slike na izhodne dokumente. Fakturiranje: omogočena uporaba avansnih računov iz drugih blagajn. Serijsko fakturiranje: razširitev serijske izdelave poljubnih predračunov z dodatnimi polji za naslov. Naročila: naročilo kupca - spremljanje dobave blaga, povezava z dobavnicami. Naročila: pregled naročil kupcev - prikaz statusa dobave. POS: omogočeno ponovno pošiljanje vnesenega VKR računa. POS: pohitrena priprava računov na zaključku blagajne. Banka: odprti računi, dodan datum valute in neplačan znesek. Skladišče: nastavitev privzetega skladišča. Skladišče: prevzemnica - funkcija za prenos prodajnih cen v šifrant artiklov. Skladišče: prevzemnica - omogočeno odstranjevanje več artiklov hkrati. Skladišče: kartica artikla - privzeto nastavljen datum od začetka leta. Delovni nalogi: proizvodni DN - izračun PC in vnos v šifrant. Delovni nalogi: nastavitev za vklop/izklop porabe zaloge materiala na servisnih delovnih nalogih. UPN: dodana validacija reference modela 21 in 31. UPN: možnost podvajanja (kopiranja) nalogov. Pobot: nadgradnja modula s podporo za medsebojne kompenzacije. Analitika: sprememba za neupoštevanje storno računov. Nalepke: nova oblika nalepke za artikle - barkoda. Nalepke: nastavitve robov za izpis. Osnovna sredstva: sortiranje izpisov po šifri OS. Glavna knjiga: izboljšan prikaz AOP izbire v kontnem planu. Glavna knjiga: dodan izvoz kontnega plana. Registracija časa: registracija in evidenca delovnega časa. Šifrant artikli: vnos marže, izračun PC. Šifrant artikli: prikaz nabavne cene v tabeli artiklov. Šifrant artikli: možnost vnosa prevodov artiklov v različnih jezikih. Šifrant partnerji: izboljšan vmesnik - več prostora za naziv, preurejen vrstni red polj. Šifrant partnerji: gumb za odpiranje povezave v brskalniku. Šifrant zaposleni: id za registracijo časa. Šifrant merske enote: možnost dodajanja prevodov merskih enot v druge jezike. Ostalo: šifrant jezikov. Ostalo: pohitreno iskanje po šifrantih. Ostalo: izboljšano urejanje selekcije podatkov na artiklih in partnerjih. Ostalo: dodana funkcionalnost avtomatskega ponovnega povezovanja na Firmar server (v primeru prekinitve omrežne povezave). Ostalo: onemogočen vnos prejetih gotovinskih računov, reverz dobavnic in vračil reverza, zaradi novejših funkcionalnosti, ki zamenjujejo obstoječe načine. Ostalo: stranska vrstica - izbira modulov, iskanje po menujih, zaznamki. Ostalo: nova datoteka s podatki o davčnih številkah. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2017-09-04 - verzija 12.2

Fakturiranje: naknadna sprememba naslova partnerja na davčno potrjenem računu. Fakturiranje: enostavnejši vnos količin in nastavitev privzete količine. Fakturiranje: prikaz marže pri dodajanju artikla na račun. Fakturiranje: možnost tiskanja računa z UPN QR nalogom. Fakturiranje: opomini - možnost UPN obrazca, nova oblika, datumi računov, privzeti vnašalec, podpis. Fakturiranje: dodatne kontrole vnosa po datumu za zmanjšanje možnosti napak. UPN: popravek velikosti kode UPN QR. UPN: UPN QR tip obrazca in kontrole. UPN: obrazec UPN QR na računu. UPN: UPN QR namen in rok plačila ločen na talonu. DDV: knjiga prejetih računov, povezava z modulum Prejeto. Prejeto: funkcija za skok iz prejetega računa v KPR. Skladišče: enostavnejši vnos količin in nastavitev privzete količine. Skladišče: kartica artikla, dodano iskanje po šifri in prikaz prodajne cene. Potni nalogi: dodane kontrole datumov.

2017-08-11 - verzija 12.1

Fakturiranje: dodano okno za urejanje daljših opisov artiklov. Fakturiranje: tiskanje dobavnic na POS tiskalnik. Glavna knjiga: bilance, generiranje in priprava za eDavke. Glavna knjiga: kontni plan, povezava z bilancami - AOP. Glavna knjiga: izpis naziva področja knjiženja na temeljnici. Plače: REK-1, podpora za M03. Plače: šifrant del, dodana možnost za nadurno delo. Plače: poročanje - 1-ZAP/M. Plače: avtomatska izbira prispevka za zaposlovanje. Plače: izračun ur v mesecu. DDV: povezava modulov Fakturiranje in DDV za prenos izdanih računov v knjigo DDV. DDV: povezava modulov Prejeto in DDV za prenos prejetih računov v knjigo DDV. Nalepke: tisk nalepk za kuverte. Nalepke: popravki izpisa nalepk za artikle. POS: prikaz oznake blagajne na zaključku blagajne. POS: nastavitev za tiskanje končnega teksta dokumenta. UPN: nastavitve tiskanja za UPN QR. Prejeto: nove nastavitve pri dogodkih prejetih dokumentov. Serijsko fakturiranje: serijska izdelava računov in plačanih predračunov. Drugo: poslovalnice - podpora za usklajeno delo v več poslovalnicah hkrati, pregledi po več poslovalnicah. Drugo: šifrant zaposlenih, dodana možnost za individualno pogodbo. Drugo: dodana specifika za društva. Drugo: nova oblika SI12 reference. Drugo: pohitritev nalagajna šifrantov artiklov in partnerjev. Drugo: izboljšano premikanje po vrsticah v DDV in KPO.

2017-06-27 - verzija 12.0

Firmar 12 prinaša 4 nove module: Glavna knjiga, DDV, Osnovna sredstva in Plače. Verzija Firmar za Mac operacijski sistem. Nova verzija Firmar server 2017-05 za Firmar 12.0. Možnost uporabe istega programa za več podjetij. Dodan dnevnik za pregled nad uporabo programa. Posodobljen modul UPN - testna podpora za novi obrazec UPN QR. Fakturiranje: nov izpis računa, dobavnice ipd., izboljšan prikaz postavk z opisi, ki se raztezajo do širine lista, izboljšan izpis računov z UPN. Fakturiranje: omogočena nastavitev velikosti pisave dokumenta in pisave postavk. Fakturiranje: nastavitev kolon, ki bodo uporabljene na dokumentu in nastavitev dolžine kolon. Fakturiranje: avtomatsko nalaganje privzetih tekstov na dokumentih. Fakturiranje: izdelava ponudbe/predračuna iz računa. Fakturiranje: omogočeno nastavljanje 100% popusta na postavki artikla. Fakturiranje: na preglede računov dodan filter po datumu storitve. Fakturiranje: avtomatska izdelava računa več ne kopira valute predračuna. Fakturiranje: dokumenti pri serijskem tiskanju sortirani kot v pregledu. Serijsko fakturiranje: serijska izdelava predračunov, serijska izdelava poljubnih predračunov. Blagajna: omogočeno tiskanje naslova, telefonske številke na blagajniškem prejemku/izdatku. Potni nalogi: vrivanje potnih nalogov. Potni nalogi: možnost uvoza krajev. Potni nalogi: odpiranje relacije na Google Maps. Artikli: možnost izračuna prodajne cene iz postavk normativa. Imenik podjetij: nastavitev za prenos šifre dejavnosti. Nova datoteka s podatki o davčnih številkah. Nov uporabniški priročnik.

2017-03-09 - verzija 11.8

Fakturiranje: avtomatska izdelava računa, dobavnice ipd. iz prevzemnice, hkratni pregled po več blagajnah (računi, postavke, analitika). Drugo: uvoz prometa iz Firmar Android blagajne, pripravljena prva verzija - Firmar za Linux.

2017-02-14 - verzija 11.7

Fakturiranje: nastavitev dolžine številke račune (začetne ničle), avtomatska izbira tipa dokumenta glede na nastavitev pri partnerju, omogočen vnos daljših tekstov na dokumente, dodano okno za urejanje daljših tekstov na dokumentih. Blagajna: izboljšano sortiranje dogodkov na mesečnem blagajniškem dnevniku. Delovni nalogi: uskladitev decimalk glede na skladišče. POS: popravek naziva za ID številko na izpisu. Drugo: sortiranje na izpisih usklajeno s sortiranjem v tabelah, pri duplikatorju računov dodan datum storitve (do), v šifrantu privzeti tip dokumenta za partnerja, nov uporabniški priročnik.

2017-01-18 - verzija 11.6

Fakturiranje: izpis vrednosti brez popustov, izvozi postavk dokumentov v csv. Skladišče: kartica artikla - seštevki prometa, gumb za odpiranje dokumentov, izpis, izvoz podatkov v csv. Analitika: poraba materiala preko normativov, izvozi vseh izpisov v csv. Potni nalogi: izboljšan izpis mesečnega potnega naloga, prikaz daljših namenov, poti.

2016-11-25 - verzija 11.5

Fakturiranje: e-račun, popravek pri e-SLOG 1.6. Analitika: izboljšan pregled postavk in analitika - iskanje po spremenjenih nazivih artiklov in partnerjev. Skladišče: na pregled prevzemnic dodane kolone seštevkov, pri stanju zalog dodan filter skupina artikla, omogočen je uvoz prometa iz prenosne blagajne. POS: izvoz prometa blagajne, gumbi za plačila avtomatsko povečujejo vplačan znesek. Šifrant artiklov: izvoz/uvoz normativov. Ostalo: prikaz šifre partnerja pri vnosu izdanih/prejetih dokumentov, izboljšava, kjer si program zapomni sortiranje v tabelah. Dopolnjen uporabniški priročnik.

2016-11-09 - verzija 11.4

Fakturiranje: e-računom dodana podpora za e-SLOG 1.6, pri računih omogočeno nastavljanje poljubnega zneska avasnega plačila. Nalepke: nova vrsta izpisa (šifra + naziv). POS: na zaključek blagajne dodan skupni znesek prometa in znesek neplačanih računov. Serijsko fakturiranje: dodan datum storitve za obdobje. Šifrant artiklov: pri normativih se upošteva število decimalk iz nastavitev. Nove datoteke za uvoz podatkov o davčnih zavezancih.

2016-09-01 - verzija 11.3

Blagajna: sprememba na mesečnem blagajniškem dnevniku za prikaz storno postavk, blagajniškemu dnevniku in mesečnemu blagajniškemu dnevniku je dodan gumb za odpiranje prejemka/izdatka. Fakturiranje: kontrola številke pogodbe in kraja, pred shranjevanjem e-računa. Skladišče: dodana podpora za evidenco porabe na podlagi normativov. POS: podpora za mize, barve skupin artiklov, dodan pripomoček za popis gotovine, izpis opisa artikla za POS tiskalnike s širino izpisa 112 mm. Planer: dodana gumba +1 mesec in +1 leto.