ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Obvezne sestavine računa

Račun je potrebno izdati za vsako plačilo ali predplačilo. Obveznost izdaje računa in njegove sestavine obravnavajo Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Slovenski računovodski standardi (SRS2006) in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Obvezni podatki na računu, kateri je izdan drugemu podjetju so:

 • kraj in datum izdaje računa;
 • zaporedna številka, ki omogoča identifikacijo računa;
 • naziv, naslov, matična številka, davčna številka in identifikacijska številka za DDV (če je izdajatelj vpisan v register zavezancev za DDV) dobavitelja blaga ali storitev
 • naziv, naslov, matična številka, davčna številka naročnika ter identifikacijsko številko za DDV (če je naročnik dolžan obračunati DDV);
 • količino in vrsto dobavljenega blaga oz. obseg in vrsto opravljenih storitev;
 • datum, ko je bila opravljena dobava blaga oz. ko je bila opravljena storitev ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo;
 • cena na enoto brez DDV ter kakršnakoli znižanja cen in popusti, ki niso vključena v ceno na enoto;
 • davčna osnova, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev;
 • stopnja in znesek DDV;
 • klavzula o oprostitvi DDV. Če torej niste DDV zavezanec, potem na koncu računa navedete tudi: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV) ali DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV). Davek v tem primeru ne sme biti obračunan ali naveden na računu.

Obvezni podatki na računu, ki je izdan osebi brez podjetja so:

 • datum izdaje računa;
 • zaporedna številka, ki omogoča identifikacijo računa;
 • naziv, naslov, davčna in identifikacijska številka (če ste vpisani v register DDV zavezancev) dobavitelja blaga ali storitev;
 • prodajna vrednost blaga oz. storitve z vključenim DDV ter znesek vračunanega DDV.

Posebne določbe 84. člena Zakona o davku na dodano vrednost določajo, da je lahko znesek na računu izkazan v katerikoli valuti, s tem da mora biti znesek DDV, ki ga je treba plačati, izražen v eurih ter, da se lahko izda, poleg v papirni obliki, tudi v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oz. naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine.

Viri:
ZGD-1
ZDDV-1

Izdaja računov - Firmar

Osnovni del programa Firmar zajema modul Fakturiranje, ki omogoča enostavno izdelavo računov in avansnih računov, katere je možno shraniti tudi kot PDF datoteke. Za lažje in hitrejše vnašanje podatov so dokumenti aktivno povezani s seznami (partnerji, pošte, ...) in pregledi ter lahko povzamejo podatke iz drugih dokumentov (npr. predračun lahko služi kot predloga za izdelavo računa). Vse dokumente pa je mogoče kumulativno pregledovati z možnostjo uporabe različnih filtrov.