ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Banka / Info

V menuju Banka knjižite prilive in odlive vašega transakcijskega računa oz. računov. Z vnosom določenega priliva oz. odliva pa tudi avtomatsko zaprete (račun je označen kot plačan) izdani oz. prejeti račun, kar je kasneje vidno tudi v pregledu računov in plačil ter pregledu prejetih računov in plačil.

Ko prvič uporabljate menu Banka, morate najprej v šifrantu Banke dodati banko s katero poslujete in nato dodati TRR v šifrant TRR. Izberete trenutno veljaven TRR in kliknete na gumb Potrdi. Kasneje lahko dodate in uporabljate še več TRR-jev in bank. Morate pa biti pazljivi na to, da je ob vnašanju prilivov in odlivov vedno izbran želen TRR. Trenutno veljaven TRR je viden v oknu Vnos prilivov in odlivov TRR. Da bi spremenili trenutno veljaven TRR uporabite šifrant TRR.