ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Blagajna / Blagajniške listine / Blagajniški prejemek in izdatek

Vedno, ko odprete blagajniški prejemek ali izdatek, se ta avtomatsko oštevilči, avtomatsko pa se izpiše tudi datum. Vse ostale podatke vnesete sami.

"Vplačnik" / "Prejemnik"

Na blagajniškem prejemku vnesete vplačnika - osebo, ki je vplačala nek znesek, na blagajniškem izdatku pa prejemnika - osebo, ki ste ji nek znesek izplačali.

"je vplačal z gotovino/čekom znesek" / "je prejel v gotovini/s čekom znesek"

To polje se na obeh listinah izpolni avtomatsko, ko izberete dogodek in vpišete vplačani oz. izplačani znesek. Če je vplačil oz. izplačil več, se ta avtomatsko seštevajo.

"z besedami €"

Tudi to polje se izpolni avtomatsko.

Vnos dogodka in zneska

- "za (dogodek blagajne)"

Izberete dogodek iz šifranta dogodkov blagajne. Vse možne dogodke, s katerimi se srečujete ob svojem blagajniškem poslovanju, vnašate v šifrant Dogodki blagajn. Ta polja so avtomatska in omogočajo hitro nalaganje dogodka iz šifranta, ki ga sprožite z vnosom šifre dogodka ali delnega naziva.

Primer

V šifrantu dogodkov imate dogodek:

šifra: PK

naziv: gotovinsko plačilo kupca

Dogodek lahko v tem primeru poiščete, če vnesete šifro PK ali začetek naziva npr. "gotovinsko plač" in pritisnete Enter.

- "(oznaka / opis)"

Tukaj lahko po želji vpišete kratek opis ali oznako za določen dogodek.

- "v dobro € / v breme €"

Tukaj vpišete vplačani oz. izplačani znesek.