ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

DDV - davek na dodano vrednost / KPR Knjiga prejetih računov

V knjigo vnašate prejete račune, ki se po vnosu pojavijo v spodnji tabeli.

Osnovni podatki za vnos knjižbe so:

Datum knjiženja

Preverite ali je datum pravilen.

Št. dokumenta

Vnesite številko prejetega računa.

Datum dokumenta

Vnesite datum prejetega računa.

Datum prej. dokumenta

Vnesite datum prejema prejetega računa.

Partner

Izberite dobavitelja iz šifranta partnerjev.

Davčna/ID št.

Vnesite davčno številko kupca.

Datum za obračun DDV

Vnesite datum, ko se dokument upošteva za obračun.

Davčno obdobje

Vnesite davčno obdobje: 0101 za januar, 0202 za februar,... ali 0103, 0406,... za tromesečnega zavezanca.

Opombe

Vnesete lahko poljuben tekst.

Veza prej. račun št.:

Številka prejetega računa, v kolikor obstaja povezava na vnesen prejeti račun. Če povezava obstaja, lahko z gumbom Skoči odprete prejeti račun.

Nabava

V ostala polja vnašate zneske obdavčenih nabav brez DDV, zneske oproščenih nabav ter zneske DDV.

Knjižbo dodate s klikom na gumb Dodaj.

Knjižbo stornirate tako, da jo označite, kliknete gumb Storno, ki vam pripravi storno zapis. Zapis nato dodate s klikom na gumb Dodaj.

S klikom na gumb Počisti počistite vnosna polja in pripravljeni ste na nov vnos.