ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Delovni nalogi / Delovni nalog - proizvodnja

Za izdelavo proizvodnega delovnega naloga je potrebno vnesti minimalno partnerja in material oz. delo. Izberete lahko tudi proizvod, ki se bo dodal na zalogo, količine porabljenega materiala pa se bodo v skladišču zmanjšale.

Polja naziv dela in opis so informativni podatki, ki so del izpisa. Po nazivu dela pa lahko kasneje tudi iščete izdelane delovne naloge.

Delovni nalog lahko uporabljate tudi v kombinaciji s kosovnicami. Gumb Napolni iz kosovnice vam doda material na delovni nalog.

Gumb Prilagodi količine vam sorazmerno poveča količine materiala in proizvodov.

Izbira proizvoda je opcijska in se uporablja, če ste iz porabljenega materiala proizvedli nov izdelek. Nov izdelek bo tako tudi na zalogi in se lahko uporablja v fakturiranju.

Zavihek Izračun PC vam prikazuje neto prodajno ceno, glede na porabljen material in obračunano delo. Osnova za pravilen izračun cene proizvoda je vnesena količina ustvarjenih proizvodov - zavihek Izbira. Gumb Vnesi PC v šifrant, bo spremenil prodajno ceno v šifrantu artiklov.

Delovni nalog shranite s klikom na gumb Dodaj.

Proizvod iz izdelanega delovnega naloga lahko tudi prenesete na dobavnico/račun. Navodila za avtomatsko izdelavo so v poglavju o fakturiranju. Posebnost pri avtomatski izdelavi iz proizvodnega delovnega naloga je, da lahko izbirate, ali se naj uporabi cena iz šifranta artiklov ali preračunana prodajna cena iz delovnega naloga.