ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Fakturiranje / Fakturiranje - skupne značilnosti / Datumi

Na različnih vnosih in pregledih se pojavljajo datumi.

Razlaga datumov

Datum - datum sestave dokumenta.

Datum knjiženja - to polje se vedno izpolni avtomatsko.

Datum prispetja - datum prispetja dokumenta.

Datum storitve - datum opravljene storitve oz. dobave blaga od-do, privzeto je enak, lahko pa se za vnos obdobja določita različna datuma.

Datum predvidene storitve - datum ko bo storitev opravljena (avansni računi).

Datum prejema predplačila - pojavlja se pri avansnih računih.

Datum valute - rok plačila oz. datum zapadlosti. V primeru, da račun izdajate partnerju kateremu ste valuto določili že v šifrantu Partnerji, se bo to polje izpolnilo avtomatsko po izbiri partnerja.

Datum veljavnosti - datum veljavnosti predračuna oz. ponudbe. V primeru, da predračun ali ponudbo izdajate partnerju kateremu ste v šifrantu Partnerji določili valuto, se bo to polje izpolnilo (na podlagi valute), avtomatsko po izbiri partnerja.

Datum potrditve - pojavlja se pri izdanih dobropisih in se vnese, ko se potrjeni vrnejo.

Datum popravka DDV - pojavlja se pri prejetih dobropisih. Je datum popravka odbitka vstopnega DDV.