ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Fakturiranje / Opomini / Opomin

Za pričetek izdelave opomina kliknite na gumb Avtomatska izdelava (ikona kladivo), da se vam odpre pregled izdanih računov. Poiščite neplačane račune, jih označite v tabeli tako, da držite tipko CTRL ter z miško označujete vrstice. Kliknite gumb Potrdi.

Vnosna polja:

Partner - opis izbire partnerja je v podpoglavju "Fakturiranje - skupne značilnosti/Partnerji".

Datumi - opis datumov je v podpoglavju "Fakturiranje - skupne značilnosti/Datumi". Datum valute se avtomatsko izračuna iz nastavitev.

Stopnja - izberete lahko stopnjo 1, 2 ali 3 oz. pustite privzeto stopnjo 1, odvisno od načina dela.

Vnašalec - če želite lahko dodate vnašalca.

Teksti - teksti so nastavljeni v nastavitvah, podpoglavje "Fakturiranje/Nastavitve za opomine". Puščica desno tekste tudi doda. Tekste lahko tudi poljubno popravite na vsakem opominu.

Računi - v tabeli bodo po izdelavi opomina računi, na katere se opomin nanaša. Z Gumboma Odstrani in Odstrani vse lahko izločite nekatere račune iz opomina. Dodatno je omogočeno tudi ročno urejanje plačanega zneska računa, direktno v tabeli (kolona "Plačano").

Zamudne obresti - vnesete lahko znesek zamudnih obresti, ki bo prištet skupnemu znesku.

Strošek opomina - prikaže se znesek iz nastavitev.