ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

GK - glavna knjiga / Bilance

Izbira Bilance omogoča izdelavo bilance stanja, uspeha, ...

Bilance, ki jih bo program pripravil se razlikujejo glede na obliko organizacije: d.o.o., s.p., društvo. V menuju Upravljanje / Splošne nastavitve preverite tip osebe. V kolikor ne ustreza ga spremenite in kliknite gumb Shrani.

Bilance so razdeljene po zavihkih: Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida,... Prvi zavihek je Dokument.

Bilance lahko pripravite kadarkoli za lastne potrebe ali jih pripravite za poročanje za AJPES.

Klik na gumb Ustvari zadostuje za pripravo podatkov - zneski v bilancah.

Za pravilnost zneskov v postavkah (AOP) je nujno, da imate pravilno nastavljen kontni plan. V menuju GK / Kontni plan lahko uporabite gumb Najdi uporabljene, da dobite izpis kontov, ki so v uporabi. Na teh kontih nato preverite pripadajoče AOP-je.

Podatki na zavihku Dokument so nujni, če pripravljate podatke za uvoz na AJPES. Nekateri podatki so avtomatsko izpisani, druge morate vnesti.

Izvoz za AJPES pripravite s klikom na gumb Izvozi, ki vam izdela XML datoteko.

S klikom na gumb Natisni lahko bilance tiskate na tiskalnik ali v PDF datoteko.