ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Naročila / Naročilnica

Naročilnica je vaše naročilo dobavitelju. Pošljete ga dobavitelju, hkrati pa vam omogoča pregled naročenega.

Naročilnico lahko (po prejemu naročenega blaga) prenesete na prevzemnico in tako zelo enostavno izdelate prevzem.

Ker so naročilnice povezane s prevzemnicami, lahko preko samih naročilnic spremljate kaj od naročenega ste že prejeli. Ko naročilnico shranite so postavke bele barve, po ponovnem odpiranju pa rdeče. Rdeča pomeni, da blago še ni dobavljeno. Ko naročilnico prenesete v prevzemnico, pa se postavke odvisno od dobavljenih količin lahko obarvajo z zeleno ali oranžno barvo. Zelena pomeni, da ste prejeli blago v naročeni količini, oranžna pa, da gre za delno dobavo.

Dodatni koloni so Dobavljena kol. in Nedobavljena kol.. Le te prikazujejo oz. delijo kolono Količina na dobavljeno in nedobavljeno količino.

Ko naročilnico prenesete na prevzemnico preverite količine. Če določenih artiklov niste prejeli v naročenih količinah jih na prevzemnici popravite (zmanjšajte).

Po prejemu preostalega blaga in ponovnem prenosu naročilnice na prevzemnico se bodo pojavili samo artikli v nedobavljenih količinah.

Naročilnica ima tudi zavihek Dobava nar. z gumbom Preveri dobavo, ki obarva vrstice (rdeča, oranžna, zelena) ter izpolni polja za dobavljeno in nedobavljeno količino.

Naročilnico lahko tiskate tudi brez cen oz. s kolonami/brez kolon za dobavljeno/nedobavljeno količino - nastavitve za naročila.