ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Naročila / Pregled naročilnic

Pregled naročilnic je seznam izdanih naročilnic. Omogočeno je filtriranje po zaporedni številki, datumu, partnerju,... S klikom na gumb Najdi se vam izpiše seznam naročilnic. Z dvoklikom na vrstico v tabeli ali s klikom na gumb Odpri dokument se vam odpre izbrana naročilnica.

Pregled naročilnic vsebuje tudi dodaten filter - Status dobave, ki omogoča izpis vseh ali samo določenih naročilnic, npr. tistih, ki imajo status nedobavljeno.

Dodatna kolona Status dobave prikazuje za vsako naročilnico status dobave. Vrstice so različno obarvane - naročilnica s statusom dobavljeno je obarvana zeleno, naročilnica s statusom delno dobavljeno je obarvana oranžno in naročilnica s statusom nedobavljeno je obarvana rdeče.