ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

OS - osnovna sredstva / Amortizacijske skupine

Vnos amortizacijskih skupin je osnova za vnos osnovnih sredstev v register.

V šifrantu amortizacijskih skupin določite amortizacijske stopnje, ki jih boste uporabljali. Pri tem upoštevate najvišje letne stopnje po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

Vnesite polja:

Šifra

Vnesite šifro skupine. Uporabite lahko lupo, ki vam predlaga novo šifro.

Naziv

Vnesite naziv skupine, npr. računalniška oprema.

Procent

Vnesite letno amortizacijsko stopnjo.

Vnos zaključite s klikom na gumb Dodaj.