ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Plače - obračun plač / Dohodninska lestivca

Podatki se vnašajo v več vrsticah za določeno leto. Vsaka vrstica je razred v dohodninski lestvici. Podatke vnesite na enak način, kot je določeno v objavljeni lestvici za odmero dohodnine in olajšav.

Vnesite polja:

Šifra

Vnesite šifro. Pomagate si lahko s klikom na lupo.

Razred

Vnesite razred, npr. 1 za prvo vrstico v dohodninski lestvici, za drugo vrstico vnesite razred 2. itd.

Nad

Vnesite znesek iz dohodninske lestvice. V 1. razredu je ta znesek vedno 0,00.

Do

Vnesite znesek iz dohodninske lestvice. Ko vnašate zadnji razred uporabite znesek 999.999,00.

Leto

Vnesite leto za katero velja nastavitev.

Znesek

Vnesite preračunan, predpisan mesečni znesek dohodnine.

Procent

Vnesite procent kot je objavljen v dohodninski lestvici.

Vnos zaključite s klikom na gumb Dodaj.