ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Plače - obračun plač / Poslovna uspešnost

Poslovna uspešnost, ki jo imenujemo tudi 13. plača ali božičnica, se po zakonu o dohodnini ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Obračun se v programu navezuje na obstoječo plačo delavca, poslovna uspešnost pa se izplača kot del plače. Za obračun poslovne uspešnosti za zaposlenega najprej naredite plačo za mesec v katerem bo obračunana poslovna uspešnost.

Pri poslovni uspešnosti se obračunajo vsi prispevki, dohodnina pa se poračuna z dohodnino obračunano pri plači. Na REK obrazcu se poslovna uspešnost poroča ločeno, zato je potrebno ustvariti ločeno REK obrazec za plače in REK obrazec za poslovno uspešnost.

Za pripravo obračuna poslovne uspešnosti najprej izberite zaposlenega iz šifranta Zaposleni. Izberete ga lahko s klikom na lupo ali z vnosom šifre zaposlenega in pritiskom tipke Enter.

Polje datum je datum obračuna poslovne uspešnosti. Pomembno je, da pravilno označite obračunsko leto in mesec za katerega obračunavate poslovno uspešnost. V polje obračunsko leto vnesite leto ter nato iz menuja izberite še mesec.

V polje Bruto znesek poslovne uspešnosti vnesite znesek in kliknite gumb Izračun.

Na več zavihkih nato preverite izračunane podatke. Na zavihku Prispevki - obdavčljivi boste imeli vrednosti večje od nič v kolikor bruto poslovna uspešnost presega 100% povprečne plače. Navedeni prispevki so prispevki delavca od bruto obdavčljivega dela.

Zavihek Davčna osnova vsebuje podatke iz plače in poslovne uspešnosti in prikazuje izračunano osnovo za akontacijo dohodnine ter izračun akontacije dohodnine za doplačilo.

Zavihek Prispevki - vsi prikazuje vse prispevke od bruto poslovne uspešnosti.

V razdelku Skupaj so razvidni tudi skupni zneski prispevkov, neto poslovna uspešnost za izplačilo ter skupni strošek delodajalca.

Obračun poslovne uspešnosti shranite s klikom na gumb Dodaj.

Za predogled tiskanja obračuna kliknite gumb Natisni.