ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Plače - obračun plač / Splošni obračunski podatki

V tabelo splošnih podatkov vnašate podatke za vsak mesec v katerem boste obračunavali plače.

Pomembno je, da pravilno izberete obračunsko obdobje - leto/mesec.

Vnesite tudi minimalno osnovo za obračun prispevkov, ki vpliva na pravilen obračun prispevkov od razlike. Razlika nastane ko je bruto plača nižja od minimalne osnove, to je v primeru minimalne plače.

Vnesite polja:

Šifra

Vnesite šifro. Pomagate si lahko s klikom na lupo.

Obračunsko leto

Vnesite leto za katero veljajo obračunski podatki.

Obračunski mesec

Izberite mesec za katerega veljajo obračunski podatki.

Št. ur v mesecu

Vnesite število delovnih ur skupaj s prazniki. Uporabite lahko tudi gumb (lupa), ki sam izračuna število ur glede na izbrani obračunski mesec.

Minimalna plača

Vnesite predpisan znesek minimalne plače.

Povprečna mesečna plača

Vnesite povprečno mesečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Min. osnova za obr. prisp.

Vnesite predpisano minimalno osnovo.

Prehrana na dan

Vnesite znesek prehrane na dan, ki ga uporabljate.

Obvezni zdravstveni prispevek

Vnesite znesek OZP po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Vnos zaključite s klikom na gumb Dodaj.