ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Planer / Opravilo

Za vnos opravila so zahtevana le tri polja:

- opravilo (naziv opravila)

- začetek (datum začetka opravila)

- ob (ura začetka opravila)

Ostale podatke vnesite po potrebi. S puščicami (gor, dol) pod datumom in uro začetka/konca opravila lahko spreminjate končni čas opravila.

Za polje partner lahko iz šifranta izberete partnerja na katerega se opravilo nanaša.

Opravilo in partnerja lahko poljubno vnesete ali izberete iz šifranov, s klikom na lupo zraven vnosnih polj ali z vnosom začetnih črk naziva.

Za Opis opravila lahko vnesete poljuben tekst.

Gumba +1 mesec in +1 leto povečata hkrati povečata datum opravila in datum alarma.

Rubrika Alarm je namenjena opominjanju na začetek opravila. Če želite da se prikaže alarm, izberite datum in uro ter preverite, da je obkljukana opcija "aktivno".

Opravilo dodate z gumom Dodaj oz. ob spremembi podatkov (npr. datum) popravite s klikom na gumb Uredi.