ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Pogodbe / Vzorec pogodbe

Pripravi vzorca pogodbe je potrebno posvetiti posebno pozornost, saj je ta osnova za izdelavo konkretnih pogodb. Vzorec se naj ne bi več spreminjal, tako kot se določila pogodb ne morejo spreminjati, ko so pogodbe sklenjene.

Vnos vzorca je razdeljen na 3 dele:

1. del - Vzorec pogodbe

"Naziv pogodbe"

Vnesite naziv, ki se bo uporabljal npr.:

Pogodba o poslovnem sodelovanju

"Stranka 1"

Naziv prve pogodbene stranke npr.: prodajalec

"Stranka 2"

Naziv druge pogodbene stranke npr.: kupec

2. del - Členi

Tukaj določite pogodbena določila.Tabela, ki je zraven (št. člena, besedilo) bo vsebovala člene. Mali gumbi zraven tabele so namenjeni ažuriranju členov.

Primer vnosa 1. člena:

"Številka člena"

Vnesite zaporedno številko člena: 1.

"Besedilo člena"

Vnesite besedilo npr. "Prodajalec in kupec se s to pogodbo dogovorita..."

Če člen vsebuje spremenljivko jo določite z ${oznaka}

Npr. če člen vsebuje določila o popustih napišite takole: "Popust za nadaljnjo prodajo je ${popust}". V tem primeru morate desno v tabeli Spremenljivke vnesti oznako "popust".

Po vnosu člena kliknite na mali gumb Dodaj in člen se bo pojavil v tabeli.

Za popravljanje členov (ko boste imeli več kot en člen) kliknite na člen v tabeli in besedilo se bo pojavilo v kvadratku z Besedilo člena. Popravite tekst in kliknite mali gumb Uredi.

3. del - Spremenljivke

Določite tisto, kar se spreminja od pogodbe do pogodbe. Npr. če se rabat spreminja glede na promet lahko določite spremenljivke "rabat" in/ali "promet".