ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Potni nalogi / Vnos naloga za službeno potovanje

Prvi del modula Potni nalogi je vnos (imenovan tudi napotitveni del oz. nalog za izvajanje), kjer se vnese nalog za službeno potovanje pred začetkom službene poti. Ta del se vnese in natisne. Podpišejo ga najmanj oseba, ki je nalog pripravila in uporabnik vozila (potnik).

Vnesite čim več podatkov ki služijo kot dokazovanje, da je bila službena pot res opravljena.

Osnova za pravilen vnos so pravilni podatki v šifrantih (vozila, dnevnice, poti,...). Na ta način je vnos in tudi obračun potnih nalogov enostavno opravilo.

"Številka"

Zaporedna številka potnega naloga, ki se določi avtomatsko.

"Datum"

Vnesite datum vnosa potnega naloga.

"Ime in priimek"

Zaposleni (uporabnik vozila) iz šifranta Zaposleni.

"po nalogu (odločba/spis)"

Po nalogu koga se odpravlja na službeno pot npr. po nalogu direktorja.

"z namenom"

Izberite namen iz šifranta Nameni poti. To vam omogoča kasnejše enostavno iskanje vseh poti z določenim namenom.

"opis namena"

Vnesite bolj podroben namen: npr. obisk te stranke, opravljeno delo to in to,...

"Avans v znesku:"

V primeru predplačila je ta znesek obvezen za kasnejši pravilni obračun potnega naloga.

"Pot"

Iz šifranta Poti izberite relacijo: začetni kraj-končna postaja. Po opravljeni poti se definirajo točne razdalje, pretekel čas itd. Izberete lahko tudi državo, če gre za pot izven Slovenije. Izbrana država bo upoštevana pri obračunu potnega naloga z avtomatsko izbiro ustrezne dnevnice.

"Odhod/prihod (predvideno)"

Vnesite ali izberite predviden datum ter uro odhoda in vrnitve.

"Vozilo"

Izberite vozilo iz šifranta vozil. Če gre za sopotnika lahko vnesete tudi vezo (številka potnega naloga) na potni nalog voznika.

"Plačnik stroškov"

Iz šifranta Partnerji izberite plačnika stroškov. Če je plačnik stroškov vaše podjetje, ga prej vnesite v šifrant partnerjev in ga izberite.

"Osebe"

Izberite kdo je nalog pripravil in/ali odobril.

S kliknom na gumb Dodaj shranite potni nalog. Z Natisni ga natisnite v podjubno izvodih. En izvod podpiše/dobi potnik.

Za obračun stroškov kliknite gumb Obračun.

Gumb Podvoji prekopira trenutni potni nalog v novega. Pri kopiranju je zajet tako potni nalog, kot tudi obračun.

Gumb Vrini vrine trenutni potni nalog na novo pozicijo. Potni nalog tako dobi novo številko, vsi ostali potni nalogi pa se prenumerirajo.