ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Šifranti / Artikli / Uvoz/izvoz artiklov / Uvoz artiklov na osnovi urejanja

Uvoz na osnovi urejanja je namenjen urejanju (popravljanju) več artiklov hkrati, pri čemer se uporabijo podatki iz CSV datoteke. Način uporabe te možnosti je, da se artikli najprej izvozijo v datoteko, nato se uredijo v razpredelnici (Excel, Open Office, ...) in uvozijo nazaj v program. Drugi način pa je prenos artiklov iz enega v drugi program, npr. iz glavnega programa v blagajno.

Posebnost pri tem načinu uvoza je, da mora biti v CSV datoteki obstoječa šifra artikla. Pri uvozu se bodo uredili samo artikli s šiframi, ki so že vnesene v program.

Za uvoz artiklov iz datoteke, na osnovi urejanja, kliknite gumb Uvozi, nato pa gumb Urejanje.