ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Šifranti / Merske enote

V šifrantu Merske enote si lahko uredite osnovne merske enote (kom, ura, m). Šifrant je pripomoček za izbiro merskih enot pri ažuriranju artiklov v šifrantu artiklov.

Prevodi

Merskim enotam lahko dodate prevode v različnih jezikih. To vam omogoča, da če pred izpisom izhodnega dokumenta izberete jezik izpisa, se izpišejo tudi artikli z merskimi enotami prevedenimi v izbrani jezik.

Vnesete lahko poljubno število prevodov merskih enot, pogoj pa je, da imate vnesen jezik v šifrantu Jeziki.

Za vnos prevoda izberite jezik in vnesite prevod merske enote.

Prevode merskih enot urejate s tremi gumb na desni (Dodaj, Odstrani, Uredi), z gumbi zgoraj (Dodaj in Uredi)) pa dodajate in shranjujete podatke o merskih enotah in pripadajoče prevode.