ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

UPN - univerzalni plačilni nalog / UPN QR - univerzalni plačilni nalog

UPN QR je novi plačilni nalog, ki nadomešča starejši UPN plačilni nalog.

Zajem podatkov za plačilni nalog poteka preko povezanih šifrantov in poljubnega vnosa. Vnesti je potrebno podatke o plačniku in prejemniku, znesek, namen, datum plačila, ...

Tip obrazca - izberite vrsto UPN QR obrazca: gotovinski, negotovinski, polog, dvig ali nalog za registrirane izdajatelje. Izbira tipa obrazca olajša vnos, saj izklopi nepotrebna polja in hkratki kontrolira pravilnost vnesenih podatkov. Opcija Brez kontrol pusti vnos poljubnih podatkov a ne omogoča kontrole vnosa.

Koda QR - koda se prikaže (izpiše) šele na predogledu tiskanja.

Podatki o partnerju (naziv, naslov, IBAN) se lahko dodajo na različne načine:

- avtomatsko se pridobijo iz šifranta Partnerji s klikom na lupo, izbiro partnerja in klikom na Potrdi

- z vnosom začetnih nekaj znakov v polje naziv (avtomatsko polje)

- z vnosom poljubnih podatkov v polja

Koda namena je obvezna in jo lahko izberete iz šifranta kod namenov.

Rok plačila - če ga vnesete, se bo pri izpisu ali izvozu podatkov pripojil k namenu plačila.

Znesek vnesite kot je določeno za plačilo ali pustite 0,00 €, če ne želite prikaza zneska na izpisu.

Vnos referenc je kontroliran, da zmanjšuje možnost napak. Če ne želite vnesti katere od referenc izberite SI 99.

Za referenco prejemnika lahko uporabite tudi gumb SI12, ki na podlagi vnosa generira veljavno SI12 referenco.

Gumb Počisti pobriše obrazec in ga pripravi za vnos novega.

Gumb Natisni pripravi plačilni nalog za izpis na tiskalnik.

Gumb Avt. izdelava odpre okno za avtomatsko izdelava plačilnega naloga iz računa ali predračuna.

Gumb Podvoji prekopira trenutni nalog v novega. Nov nalog se nato pojavi na zadnji zaporedni številki.

Gumb Na banko prenese nalog v okno UPN QR nalogi pripravljeni za banko, ki omogoča izvoz podatkov za e-banko.