ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Upravljanje / Nastavitve izhodnih dokumentov / Glava/noga dokumentov

Nastavite lahko tekste, ki se uporabljajo v glavi računa, predračuna ipd. Teksti so lahko na levi strani in/ali desni strani z desno poravnavo. Vnos v vsa polja ni obvezen, kar pomeni da lahko vnesete le podnaslov ali opis oz. pustite vsa polja prazna. Teksti se lahko uporabljajo skupaj z logotipom.

Naziv/naslov - največje besedilo za naziv podjetja.

Podnaslov - prostor za dejavnost, slogan ipd.

Drugo/opis - drugi poljubni podatki kot so naslov, telefon ipd., ki so lahko tudi v več vrsticah oz. ločeni z vejicami, odvisno od prostora, ki je še na voljo.

Noga - poravnava - nastavite lahko poravnavo teksta v nogi dokumentov.

V kvadratek pa vnesete tekst, ki se bo izpisoval v nogi računa. Oznake (npr. ) nadomeščajo podatke iz nastavitev (menu Upravljanje/Splošne nastavitve).