ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
BIC / SWIFT - bančna identifikacijska koda

Banke, vključene v S.W.I.F.T (medbančno komunikacijsko omrežje), uporabljajo BIC oz. SWIFT kodo. Koda lahko ima 8 oz. 11 znakov. BIC kode predpisuje standard ISO 9362. Uporablja se za izmenjavo sporočil med bankami, potrebujete pa jo za plačila v tujino. Vsaka banka ima svojo kodo, tako ima npr. Banka Slovenije BIC BSLJSI2X. Za sprejem nakazil iz tujine, posredujte vašo BIC / SWIFT kodo vašim partnerjem na izdanih računih. Kodo pripišite k vašemu IBAN transakcijskemu računu. Tudi na plačilnih nalogih UPN vnesite BIC kodo prejemnika v kolikor plačujete v SEPA območju, s čemer lahko tudi zmanjšate stroške transakcije. Za plačila v Sloveniji BIC koda ni obvezna, saj si jo banke same pridobijo.

Seznam BIC / SWIFT kod
BankaBIC koda
Banka SlovenijeBSLJSI2X
Abanka Vipa d.d.ABANSI2X
UniCredit Banka Slovenija d.d.BACXSI22
Banka Celje d.d.SBCESI2X
Banka Koper d.d.BAKOSI2X
Deželna banka Slovenije d.d.SZKBSI2X
Factor Banka d.d.FCTBSI2X
Gorenjska banka d.d., KranjGORESI2X
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.HAABSI22
Banka Sparkasse d.d.KSPKSI22
Nova Kreditna banka Maribor d.d.KBMASI2X
Nova Ljubljanska banka d.d.LJBASI2X
Poštna banka Slovenije, d.d.PBSLSI22
Probanka, d.d.PROBSI2X
Raiffeisen Banka d.d.KREKSI22
SKB banka d. d.SKBASI2X
Banka Volksbank d.d.SLBVSI2X
BKS Bank AG, bančna podružnicaBFKKSI22
Zveza bank, podružnica LjubljanaVSGKSI2K
KD Banka d.d. LjubljanaKDBASI22
Delavska hranilnica d.d.HDELSI22
Hranilnica Lon d.d, KranjHLONSI22
Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.HKVISI22
KDD - centralna klirinško depotna družba d.d.KDDSSI22
Bawag banka d.d.BAWASI22
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaSIDRSI22