ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Referenca SI in RF za univerzalni plačilni nalog - UPN

Po navodilu za uporabo referenc pri plačilih po pravilih SEPA vam tukaj podajamo izvleček.

Namen navodil za uporabo in oblikovanje referenc (sklicev) je zagotoviti kontrolo vnosa in s tem manjšo možnost napak.

Standarizirane reference se lahko uporabljajo v Sloveniji in za čezmejna plačila v območju SEPA.

Na voljo sta dva tipa referenc: SI referenca za plačevanje v Sloveniji in RF referenca, ki se lahko uporablja tudi za čezmejna plačila.

Referenca SI in RF se lahko uporablja za univerzalni plačilni nalog ali elektronsko plačevanje.

Referenca lahko glede na tip vsebuje številke oz. črke z določenimi omejitvami. Določi jih izdajatelj računa, plačilnega naloga ipd., ki jih tudi uporablja za prepoznavo in evidentiranje plačil.

Referenca SI

Primer: SI05 19-1235-84503

Zapišemo jo na naslednji način: SInn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oznaka SI označuje slovensko referenco, nn je številka modela, preostanek pa vsebina modela, ki lahko vsebuje do 20 številk in največ dva vezaja.

Referenca lahko vsebujejo kontrolne številke, ki omogočajo da se delno ali v celoti preverja ali je vnos pravilen.

Za najbolj osnovne potrebe se lahko uporabi model 00 s poljubnimi številkami. Model 00 ne zagotavlja kontrole vnosa. Ostali modeli pa so namenjeni referencam, ki imajo eno ali več kontrolnih številk. Model 99 nima vsebine in se uporabi če nimate druge uporabne reference. Celotna referenca se v tem primeru zapiše z SI99.

Referenca RF

Referenca RF se lahko uporablja za plačevanje v celotnem SEPA območju. Poleg številk se pri RF referenci lahko uporablja tudi male in velike črke.

Primer: RF45 SBO2 010

Zapišemo je na naslednji način: RFkk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kk označuje izračunano kontrolo številko, preostali znaki so lahko številke ali črke od A do Z. Za boljšo berljivost se referenca lahko zapiše s presledki v sklopih po štiri znake. V računalniški obliki so sicer presledki nedovoljeni.