ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Kode namenov plačil za univerzalne plačilne naloge - UPN

Kode namenov plačil se uporabljajo za univerzalni plačilni nalog - UPN.

Kode so definirane v standardu ISO 20022.

Štirimestna koda je kratica v angleščini in se nespremenjena tudi uporablja.

Ker so kode namenov plačil namenjene prejemnikom, morajo prejemniki pri zahtevku za plačilo določiti kodo namena. Če koda ni določena, uporabite tisto, ki se vam zdi najbolj primerna.

Kode namenov, ki jih zahteva FURS:

ESTXplačilo davka na nepremičnine
INTXplačilo davka na dobiček
NITXplačilo davka na čisti dobiček
TAXSplačilo davkov
VATXplačilo DDV

Vir: FURS

Kode namenov plačil v programu Firmar

Kode za uporabo v programu Firmar, ki omogoča izdelavo in izpis univerzalnih plačilnih nalogov pa so na voljo tukaj:

kode-namenov-placil.dat
(datoteka za uvoz v program)

Seznam kod namenov plačil
Klasifikacija*KodaImeDefinicija
Kartična poravnava CDCD Kartično izplačilo Dvigi gotovine preko bankomatov, bančnih okenc
Kartična poravnava CDCB Kartična plačila z gotovinskim vračilom Nakup blaga in storitev z dodatnim gotovinskim izplačilom preko prodajnega mesta POI (Cashback)
Kartična poravnava CDQC Navidezna gotovina Nakup blaga, ki je enak gotovini kot igralniški kuponi
Kartična poravnava CDOC Originalna odobritev Storitev, ki omogoča prejemniku plačilnih kartic izvršitev odobritve na račun imetnika kartice.Različno od vračila nakupa, originalna odobritev ni bila izvršena s plačilno kartico. Storitev je namenjena za odobritev dobitkov v igrah na srečo.
Upravlj. z den. sredstvi ACCT Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke Transakcija se nanaša na prenos sredstev med dvema računoma istega imetnika pri isti banki
Upravlj. z den. sredstvi CASH Upravljanje z den. sredstvi-med bankami Transakcija se nanaša na splošnen nalog v zvezi z upravljanjem z denarnimi sredstvi
Upravlj. z den. sredstvi COLL Nalog za izvršitev plačila Transakcija je zbiranje sredstev, iniciiranih preko kreditnega plačila ali direktne obremenitve
Upravlj. z den. sredstvi CSDB Denarno izplačilo Transakcija se nanaša na izplačilo denarnih sredstev
Upravlj. z den. sredstvi DEPT Depozit Transakcija se nanaša na plačilo depozita
Upravlj. z den. sredstvi INTC Interno plačilo Plačilo znotraj banke, kar pomeni plačilo med dvema družbama, ki pripadata isti skupini
Upravlj. z den. sredstvi LIMA Upravljanje z likvidnostjo Banka je iniciirala prenos sredstev za podporo upravlj. z bilanco, poolingu ali sweepingu
Upravlj. z den. sredstvi NETT Neto izravnava Transakcija se nanaša na operacijo neto izravnave
Komerciala AGRT Plačilo v kmetijstvu Plačilo s področja kmetijstva
Komerciala AREN Vnos/vpis terjatev Transakcija se nanaša na plačilo, povezano z vnosom/vpisom terjatev
Komerciala BEXP Poslovni izdatki Transakcija se nanaša na plačilo poslovnih izdatkov
Komerciala BOCE Vnos/vpis konverzije v zaledju Transakcija se nanaša na plačilo, povezano z vnosom konverzije (preračuna) v zaledju
Komerciala COMC Komercialno plačilo Transakcija se nanaša na plačilo komercialnega kredita oz. dolga (Prej Komercialni kredit)
Komerciala CPYR Avtorska pravica Transakcija je plačilo avtorske pravice
Komerciala GDDS Kupoprodaja blaga Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga
Komerciala GDSV Kupoprodaja blaga in storitev Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga ter storitev
Komerciala GSCB Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino Transakcija se nanaša na nakup in prodajo blaga ter storitev z gotovino
Komerciala LICF Licenčna provizija/licenčnina Transakcija je plačilo licenčne provizije/licenčnine
Komerciala POPE Vnos/vpis prodajnega mesta Transakcija se nanaša na plačilo, ki je povezano s prodajnim mestom
Komerciala ROYA Tantieme Transakcija je plačilo tantiem
Komerciala SCVE Kupoprodaja storitev Transakcija se nanaša na nakup in prodajo storitev
Komerciala SUBS Naročnina Transkacija se nanaša na plačilo storitev zabave oz. informacij v tiskani ali elektronski obliki
Komerciala SUPP Plačilo dobaviteljem Transakcija se nanaša na plačilo dobaviteljem
Komerciala TRAD Trgovinske storitve Transakcija se nanaša na trgovinske storitve
Potrošnik CHAR Dobrodelno plačilo Transakcija je plačilo v dobrodelne namene
Potrošnik COMT Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika Transakcija je plačilo s strani tretje osebe, ki lahko zbira sredstva za plačilo v imenu potrošnikov, npr. svetovalne kreditne družbe oz. družbe za plačevanje računov
Finance CLPR Plačilo avtomobilskega plačila Transakcija je plačilo za avtomobilsko posojilo (P&I)
Finance DBTC Debetno plačilo Plačilo izvršeno/prejeto? na podlagi debetnega naloga
Finance GOVI Državno zavarovanje Transakcija se nanaša na plačilo državnega zavarovanja
Finance HLRP Plačilo stanovanjskega posojila Transakcija se nanaša na plačilo stanovanjskega posojila
Finance INPC Premija avtomobilskega zavarovanja Transakcija je plačilo premije za avtomobilsko zavarovanje
Finance INSU Zavarovalna premija Transakcija je plačilo zavarovalne premije
Finance INTE Obresti Transakcija je plačilo obresti
Finance LBRI Delovno zavarovanje Transakcija je plačilo delovnega zavarovanja
Finance LIFI Življenjsko zavarovanje Transakcija je plačilo življenjskega zavarovanja
Finance LOAN Posojilo Transakcija se nanaša na prenos/nakazilo posojila posojilojemalcu
Finance LOAR Plačilo posojila Transakcija je plačilo posojila
Finance PPTI Zavarovanje lastnine Transakcija je plačilo zavarovanja lastnine
Finance RINP Obročna plačila Transakcija se nanaša na plačilo ponavljajočih se obrokov v rednih intervalih
Finance TRFD Skrbniški sklad Transakcija se nanaša na plačilo skrbniškega sklada
Splošno ADVA Plačilo vnaprej/predplačilo Transakcija je plačilo predplačila/avansa
Splošno CBFF Izgradnja/nabiranje kapitala??? Transakcija se nanaša na izgradnjo/nabiranje? kapitala za pridobitev dodatnega premoženja, to je izgradnjo/nabiranje kapitala za upokojitev
Splošno CCRD Plačilo s kreditno kartico Transakcija se nanaša na plačilo s kreditno plačilno kartico
Splošno CDBL Faktura za kreditno kartico Transakcija se nanaša na plačilo račuuna za kreditno kartico
Splošno CFEE Stroški preklica Transakcija se nanaša na plačilo stroškov preklica
Splošno COST Stroški Transakcija se nanaša na plačilo stroškov
Splošno DCRD Plačilo z debetno kartico Transakcija se nanaša na plačilo z debetno kartico
Splošno GOVT Plačilo -državni organi Transakcija se nanaša na plačilo državnemu organu ali s strani državnega organa
Splošno ICCP Nepreklicno plačilo s kreditno kartico Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo? plačila s kreditno kartico
Splošno IDCP Nepreklicno plačilo z debetno kartico Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo? plačila z debetno kartico
Splošno IHRP Dogovor o terminskih nakupih Transakcija je plačilo po dogovoru o obročnih/najemnih terminskih nakupih
Splošno INSM Obroki Transakcija se nanaša na plačilo obroka
Splošno MSVC Večnamenske storitve Transakcija se nanaša na plačilo za večnamenske storitve
Splošno NOWS Ni opredeljeno drugod Transakcija se nanaša na plačilo na vrsto storitve, ki ni opredeljena drugod
Splošno OFEE Otvoritvena provizija Transakcija se nanaša na plačilo otvoritvene provizije
Splošno OTHR Drugo Drug namen plačila
Splošno PADD Vnaprej odobrena obremenitev Transakcija se nanaša na vnaprej odobren nalog za obremenitev
Splošno PTSP Plačilni pogoji Transakcija se nanaša na specifikacije plačilnih pogojev
Splošno RCKE Vnos/vpis ponovne prezentacije čeka Transakcija se nanaša na plačilo, ki je povezano z vnosom/vpisom ponovne prezentacije čeka
Splošno RCPT Potrdilo o izvršenem plačilu Transakcija se nanaša na izdajo potrdila o izvršenem plačilu
Splošno REFU Povračilo denarnih sredstev Transakcija pomeni povračilo denarnih sredstev
Splošno RENT Najemnina Transakcija je plačilo najemnine
Splošno STDY Študij Transakcija se nanaša na plačilo študija/šolnine
Splošno TELI Telefonsko iniciirana transakcija Transakcija se nanaša na plačilo, iniciirano po telefonu
Splošno WEBI Internetno iniciirana transakcija Transakcija se nanaša na plačilo, iniciirano po internetu
Naložbe ANNI Anuiteta Poravnava anuitete v zvezi s kreditom, zavarovanjem, naložbami itd.
Naložbe CMDT Prenos blaga Transakcija se nanaša na plačilo blaga
Naložbe DERI Derivativi Transakcija se nanaša na derivative
Naložbe DIVD Dividenda Transakcija je plačilo dividend
Naložbe FREX Devizno poslovanje Transakcija se nanaša na devizno poslovanje
Naložbe HEDG Zaščita pred tveganji Transakcija se nanaša na poslovanje v zvezi z zaščito pred tveganji
Naložbe PRME Plemenite kovine Transakcija se nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami
Naložbe SAVG Varčevanje Prenos na varčevalni/pokojninski račun
Naložbe SECU Vrednostni papirji Transakcija pomeni plačilo vrednostnih papirjev
Naložbe TREA Zakladniško plačilo Transakcija se nanaša na zakladniško poslovanje
Zdravstvo ANTS Storitve anestezije Transakcija je plačilo za storitve anestezije
Zdravstvo CVCF Pripomočki za okrevajoče Transakcija je plačilo za pripomočke za okrevajoče
Zdravstvo DMEQ Medicinska oprema Transakcija je plačilo za nabavo trajne medicinske opreme
Zdravstvo DNTS Zobozdravstvene storitve Transakcija je plačilo za zobozdravstvene storitve
Zdravstvo HLTC Zdravstvena oskrba na domu Transakcija je plačilo za zdravstveno oskrbo na domu
Zdravstvo HLTI Zdravstveno zavarovanje Transakcija je plačilo za zdravstveno zavarovanje
Zdravstvo HSPC Bolnišnična oskrba transakcija je plačilo za oskrbo v bolnici
Zdravstvo ICRF Prva/nujna pomoč Transakcija je plačilo za oskrbo ob prvi/nujni pomoči
Zdravstvo LTCF Dolgotrajna bolnišnična oskrba Transakcija je plačilo za dolgotrajno oskrbo v bolnici
Zdravstvo MDCS Zdravstvene storitve Transakcija je plačilo za zdravstvene storitve
Zdravstvo VIEW Oskrba vida Transakcija je plačilo za oskrbo vida
Plače&Podpore ALMY Preživnina Transakcija je plačilo preživnine
Plače&Podpore BECH Otroški dodatek Transakcija je plačilo za pomoč staršem/skrbnikom pri vzdrževanju otroka
Plače&Podpore BENE Podpora za nezaposlene/invalide Transakcija se nanaša na izplačilo osebi, ki ni zaposlena oz. je invalidna
Plače&Podpore BONU Bonus plačilo Transakcija je plačilo bonusa
Plače&Podpore COMM Plačilo provizije Transakcija je plačilo provizije
Plače&Podpore CSLP Plačilo socialnega posojila banki Transakcija pomeni plačilo družbe banki za financiranje socialnih posojil uslužbencem
Plače&Podpore GVEA Avstrijski vladni uslužbenci kategorije A Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije A
Plače&Podpore GVEB Avstrijski vladni uslužbenci kategorije B Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije B
Plače&Podpore GVEC Avstrijski vladni uslužbenci kategorije C Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije C
Plače&Podpore GVED Avstrijski vladni uslužbenci kategorije D Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije D
Plače&Podpore PAYR Plačina lista Transakcija se nanaša na izplačilo po plačilni listi
Plače&Podpore PENS Pokojnina Transakcija je izplačilo pokojnin
Plače&Podpore PRCP Plačilo izdatkov Transakcija se nanaša na plačilo izdatkov
Plače&Podpore SALA Plače Transakcija je izplačilo plač
Plače&Podpore SSBE Socialna podpora Transakcija je podpora za socialno varnost, to je plačilo s strani države za pomoč posameznikom
Davki ESTX Davek na nepremičnine Transakcija se nanaša na plačilo davka na nepremičnine
Davki HSTX Stanovanjski davek Transakcija se nanaša na plačilo stanovanjskega davka
Davki INTX Davek na dobiček Transakcija se nanaša na plačilo davka na dobiček
Davki NITX Davek na čisti dobiček Transakcija se nanaša na plačilo davka na čisti dobiček
Davki TAXS Plačilo davkov Transakcija je plačilo davkov
Davki VATX Plačilo davka na dodano vrednost Transakcija je plačilo davka na dodano vrednost
Davki WHLD Davek po odbitku Transakcija se nanaša na plačilo davka po odbitku
Transport AIRB Aerotransport Transakcija je plačilo za posle povezane z zračnim transportom
Transport BUSB Avtobusni transport Transakcija je plačilo za posle povezane z avtobusnim transportom
Transport FERB Trajekt Transakcija je plačilo za prevoz s trajektom
Transport RLWY Železnica Transakcija je plačilo za prevoz po železnici
Javne gospodarske službe CBTV Račun za kabelsko TV Transakcija se nanaša na plačilo računa za kabelsko TV
Javne gospodarske službe ELEC Račun za elektriko Transakcija se nanaša na plačilo računa za elektriko
Javne gospodarske službe ENRG Energetika Transakcija se nanaša na plačilo energetike
Javne gospodarske službe GASB Račun za plin Transakcija se nanaša na plačilo računa za plin
Javne gospodarske službe NWCH Omrežnina Transakcija se nanaša na plačilo omrežnine
Javne gospodarske službe NWCM Mrežna povezava Transakcija se nanaša na plačilo mrežne povezave
Javne gospodarske službe OTLC Drugi računi-telekomunikacije Transakcija se nanaša na plačilo drugih računov v zvezi s telekomunikacijami
Javne gospodarske službe PHON Račun za telefon Transakcija se nanaša na plačilo telefonskega računa
Javne gospodarske službe WTER Račun za vodo/vodarina Transakcija se nanaša na plačilo vodarine


*Stolpec 'Klasifikacija' je prisoten le zaradi boljšega pregleda, v shemi nima nobene funkcije