ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Cenik paketov programa Firmar
Veljavnost cenika: julij 2022

standard komerc medium konto absolut
fakturiranje
prejeto
potni nalogi
banka
naročila
KPO
analitika
skladišče
gotovinska blagajna
davčna blagajna
DDV
UPN
glavna knjiga
osnovna sredstva
plače
serijsko fakturiranje
delovni nalogi
pogodbe
pobot
planer
nalepke
nakup programa + nadgradnje
in osnovna pomoč 1 leto
137 € 237 € 297 € 397 € 497 €
nadgradnje in osnovna pomoč 1 leto 78 € 78 € 78 € 78 € 78 €
najem programa (mesečno) + nadgradnje
in osnovna pomoč
9 € 15 € 17 € 19 € 21 €

Paketi

Firmar STANDARD
 • Fakturiranje (izdani račun, e-račun, račun s položnico (z modulom UPN), predračun, dobavnica, avansni račun, dobropis, opomin)
 • Prejeto (prejeti račun, prejeti gotovinski račun, prejeti avansni račun, prejeti dobropis)
 • Potni nalogi (potni nalog, obračun potnih stroškov: dnevnice, kilometrina, ...)
 • Banka (transakcijski račun - evidenca, podroben pregled prometa)
 • Naročila - naročilnica in naročilo kupca
 • Knjiga prihodkov in odhodkov (vnos podatkov v KPO, avtomatsko knjiženje, pregledi in izpisi)
 • Analitika - pregled prodaje in razlik v cenah
 • Pregled dokumentov, spremljanje plačil
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: 137 €
Cena za najem: 9 €/mesec
Naročilo paketa

Firmar KOMERC
 • Fakturiranje (izdani račun, e-račun, račun s položnico (z modulom UPN), predračun, dobavnica, avansni račun, dobropis, opomin)
 • Prejeto (prejeti račun, prejeti gotovinski račun, prejeti avansni račun, prejeti dobropis)
 • Potni nalogi (potni nalog, obračun potnih stroškov: dnevnice, kilometrina, ...)
 • Banka (transakcijski račun - evidenca, podroben pregled prometa)
 • Naročila - naročilnica in naročilo kupca
 • Knjiga prihodkov in odhodkov (vnos podatkov v KPO, avtomatsko knjiženje, pregledi in izpisi)
 • Analitika - pregled prodaje in razlik v cenah
 • Skladišče - zaloge blaga (prevzemnica, raziskovalec zaloge, inventura, sprememba cen, stanje zalog)
 • Gotovinska blagajna (blagajniški prejemek, blagajniški izdatek, blagajniški dnevnik)
 • Davčna blagajna - izdelava davčno potrjenih računov, izpis na POS tiskalnik, zaključek blagajne
 • DDV (knjiga izdanih računov, knjiga prejetih računov, obračun DDV)
 • Pregled dokumentov, spremljanje plačil
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: 237 €
Cena za najem: 15 €/mesec
Naročilo paketa

Firmar MEDIUM

Cena za nakup: 297 €
Cena za najem: 17 €/mesec
Naročilo paketa

Firmar KONTO

Cena za nakup: 397 €
Cena za najem: 19 €/mesec
Naročilo paketa

Firmar ABSOLUT
 • Fakturiranje (izdani račun, e-račun, račun s položnico (z modulom UPN), predračun, dobavnica, avansni račun, dobropis, opomin)
 • Prejeto (prejeti račun, prejeti gotovinski račun, prejeti avansni račun, prejeti dobropis)
 • Potni nalogi (potni nalog, obračun potnih stroškov: dnevnice, kilometrina, ...)
 • Banka (transakcijski račun - evidenca, podroben pregled prometa)
 • Naročila - naročilnica in naročilo kupca
 • Knjiga prihodkov in odhodkov (vnos podatkov v KPO, avtomatsko knjiženje, pregledi in izpisi)
 • Analitika - pregled prodaje in razlik v cenah
 • Skladišče - zaloge blaga (prevzemnica, raziskovalec zaloge, inventura, sprememba cen, stanje zalog)
 • Gotovinska blagajna (blagajniški prejemek, blagajniški izdatek, blagajniški dnevnik)
 • Davčna blagajna - izdelava davčno potrjenih računov, izpis na POS tiskalnik, zaključek blagajne
 • DDV (knjiga izdanih računov, knjiga prejetih računov, obračun DDV)
 • Univerzalni plačilni nalogi - UPN QR - ročna ali avtomatska sestava, tiskanje ali prenos na e-banko
 • Glavna knjiga
 • Osnovna sredstva (register osnovnih sredstev, stanje osnovnih sredstev, obračun amortizacije OS)
 • Plače - obračun plač
 • Serijsko fakturiranje
 • Delovni nalogi (delovni nalog - servis, delovni nalog - proizvodnja, kosovnica)
 • Pogodbe - sestava pogodb na podlagi vzorcev
 • Pobot - priprava za AJPES večstranski pobot - ePOBOT
 • Planer - seznam opravil, opomnik
 • Nalepke - tisk nalepk in barkod za artikle, tisk nalepk za kuverte
 • Pregled dokumentov, spremljanje plačil
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: 497 €
Cena za najem: 21 €/mesec
Naročilo paketa

Firmar PTN - potni nalogi
Firmar PTN je namenjen pripravi potnih nalogov za službena potovanja. Omogoča obračun dnevnic in kilometrine. Dodatno je na voljo tudi mesečni potni nalog.
 • Potni nalogi (potni nalog, obračun potnih stroškov: dnevnice, kilometrina, ...)
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: /
Cena za najem: 50 €/leto
Naročilo paketa

Firmar UPN - univerzalni plačilni nalogi
Firmar UPN je namenjen tisku univerzalnih plačilnih nalogov. Omogoča urejanje, posamično in serijsko tiskanje ter izvoz nalogov v e-banko.
 • Univerzalni plačilni nalogi - UPN QR - ročna ali avtomatska sestava, tiskanje ali prenos na e-banko
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: /
Cena za najem: 50 €/leto
Naročilo paketa

Firmar BLG - blagajna
Firmar BLG vam omogoča enostavno pripravo blagajniških prejemkov in blagajniških izdatkov ter blagajniški dnevnik, ki se izdeluje avtomatsko. Na voljo je tudi podrobni pregled prometa.

Cena za nakup: /
Cena za najem: 50 €/leto
Naročilo paketa

Firmar KPO - knjiga prihodkov in odhodkov
Firmar KPO omogoča vnos in izpis prometa knjige prihodkov in odhodkov.
 • Knjiga prihodkov in odhodkov (vnos podatkov v KPO, avtomatsko knjiženje, pregledi in izpisi)
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: /
Cena za najem: 50 €/leto
Naročilo paketa

Firmar SKL - skladišče
Firmar SKL omogoča vodenje zaloge blaga ali materiala.
 • Skladišče - zaloge blaga (prevzemnica, raziskovalec zaloge, inventura, sprememba cen, stanje zalog)
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: 130 €
Cena za najem: /
Naročilo paketa

Firmar GK - glavna knjiga
Firmar GK omogoča knjiženje v glavno knjigo in vsebuje kontni plan, kartice, dnevnik in bilance.
 • Glavna knjiga
 • Šifranti: partnerji, artikli, pošte, davki, ...
 • Nastavitve, arhiviranje, kalkulator, koledar, seznam opravil, imenik 210.000+ podjetij, pomoč

Cena za nakup: 130 €
Cena za najem: /
Naročilo paketa

Firmar server
Firmar je na voljo tudi kot mrežna verzija. Firmar server je program za sočasno delo več uporabnikov v lokalnem omrežju, na oddaljenih lokacijah ali na terenu.

Cena za nakup: /
Cena za najem: /
Naročilo paketa

A1 - Firmar Android blagajna
Davčna blagajna za telefon ali tablico.
Predstavitev in demo

Cena za nakup: /
Cena za najem: 9 €/mesec
Naročilo paketa

A12 - Firmar Android blagajna
Davčna blagajna za telefon ali tablico.
Predstavitev in demo

Cena za nakup: /
Cena za najem: 90 €/leto
Naročilo paketa