ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Pogodbe

Sestava pogodbe

Sestava pogodbe se v programu Firmar začne z izbiro vzorca (vrste pogodbe). Nato je potrebno izbrati le še pogodbenega partnerja, kontaktne osebe in vnesti nekaj poljubnih podatkov, ki se nanašajo na določeno pogodbo.

Pogodbe

Modul Pogodbe je namenjen sestavi pogodb po sistemu vzorec-pogodba.

Ustvarite lahko veliko podobnih pogodb, pri tem pa vnašate samo tisto, kar se spreminja.

Vzorec pogodbe
Dokument je v programu Firmar shranjen v PDF: PDF
pogodba