ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Pregled prejetih računov

Pregled prejetih računov

Preverite lahko podatke o prejetih računih (zneski, datumi) in stanje prejetih računov (plačan, neplačan, delno plačan,...).

Podobni pregledi so na voljo tudi za prejete avansne in gotovinske račune ter dobropise.

Podroben pregled prejetih računov in plačil.
Evidenca prejetih računov in z njimi povezana plačila
Plačana realizacija

Vedno imate vpogled v plačano realizacijo in tako veste koliko še dolgujete dobaviteljem.

Vidite lahko tudi kdaj imajo posamezni računi rok plačila in kolikšen del jih je dejansko plačanih.