ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Osnovna sredstva - stanje osnovnih sredstev

Vpogled v stanje osnovnih sredstev

Stanje osnovnih sredstev nudi izpis podatkov iz registra osnovnih sredstev vključno z obračunano amortzicijo.

Pogledamo lahko, kakšna je v določenem obdobju nabavna vrednost, odpisana vrednost in preostala vrednost osnovnih sredstev.

Stanje osnovnih sredstev
Stanje osnovnih sredstev - ekranska slika
Pregled stanja osnovnih sredstev