ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Zaloge blaga - prevzem blaga na zalogo

Prevzem blaga

Prevzem blaga v skladišče je v programu Firmar preprosto opravilo. Z vnosom prevzemnice izračunate prodajne cene, maržo in obračunate popuste. Artikle lahko dodajate preko barkod ali zaporednih oz. poljubnih šifer.

Zaloge blaga

V modul Zaloge je vključeno: prevzem blaga v skladišče , povezava z dobavnico ali računom (modul Fakturiranje), raziskovalec zaloge za vpogled v stanje zaloge posameznega artikla, inventura, sprememba cen, vpogled v stanje zalog, izdajnica in prenosnica med skladišči.

Prevzem blaga - prevzemnica
Prevzem blaga (prevzemnica)
Izdelava prevzemnice
Prevzemnica - prevzemna kalkulacija

Po izbiri artikla, ki ga želite prevzeti na zalogo, vam program ponudi prodajno ceno brez DDV ter ceno z DDV glede na določeno davčno stopnjo.

Vnesti je potrebno le še nabavno ceno/vrednost ter popust in marža se bo obračunala avtomatsko. Maržo, popuste in odvisne stroške lahko vnesete v zneskih ali procentih. Ob spremembi enega polja, se avtomatsko preračunajo tudi vse ostale vrednosti na obrazcu.

Prevzemnica - prevzemna kalkulacija
Prevzemna kalkulacija
Prevzem blaga - izpis prevzemnice

Prevzemnico lahko po zaključenem prevzemu natisnete in jo shranite zraven ostale prevzemne dokumentacije.

Prevzemnica - predogled tiskanja
Izpis prevzemnice
Vzorec prevzemnice
Dokument je v programu Firmar shranjen v PDF: PDF
prevzemnica