ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Knjiga prihodkov in odhodkov

Splošno o KPO

Knjiga prihodkov in odhodkov (KPO) v programu Firmar je namenjena podjetnikom, ki vodijo poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

Načini uporabe

Uporablja se lahko samostojno ali skupaj s fakturiranjem - v drugem primeru je mogoče izvajati avtomatsko knjiženje zaradi česar vam podatkov v večini primerov ni potrebno ročno vnašati.

Zmogljivost

KPO v Firmarju ne pozna omejitev na standardne kolone. Vrste prihodkov in odhodkov si lahko ročno določite glede na vaše potrebe in si tako izdelate vam prilagojeno knjigo prihodkov in odhodkov.

Pregledi

Pregled prometa knjige prihodkov in odhodkov omogoča standardni in sumarni pregled po dogodkih.