ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Univerzalni plačilni nalogi - UPN QR program

UPN QR plačilni nalogi

Program Firmar omogoča tudi izdelavo obrazcev UPN QR plačilni nalog.

Plačilne naloge lahko urejate, tiskate ali prenašate na banko.

Naloge lahko pripravljate:

  • z ročnim vnosom,
  • z izbiro že obstoječih (shranjenih) nalogov,
  • avtomatsko iz prejetih ali izdanih računov in predračunov (za uporabnike dodatnih modulov za poslovanje),
  • na podlagi podatkov iz zunanjih datotek.

Naloge lahko tiskate posamično ali skupinsko na laserske ali inkjet tiskalnike.

Univerzalne plačilne naloge - UPN QR lahko tudi izvažate v vaš program za elektronsko bančništvo.

Plačilni nalogi

Modul UPN omogoča hitro sestavo plačilnih nalogov UPN in UPN QR.

Na voljo je v sklopu sistema Firmar skupaj z drugimi moduli ali kot samostojen program.

UPN QR plačilni nalogi - računi

UPN lahko povežete tudi z modulom Fakturiranje in tako pridobite možnost avtomatske izdelave UPN nalogov iz izdanih računov.

UPN položnice

Povezava s fakturiranjem vam omogoča tudi izdelavo računa s položnico.

Vnos podatkov za univerzalni plačilni nalog - UPN QR

Vsak univerzalni plačilni nalog se lahko izdela ročno ali avtomatsko na podlagi izdanega računa ali predračuna oz. prejetega računa.

Sestavite lahko tudi poljubni plačilni nalog npr. plače, prispevki za zavezanca ipd. in ga shranite za kasnejšo ponovno uporabo.

Vnos podatkov na UPN QR plačilni nalog - ekranska slika.
Avtomatska ali ročna sestava UPN QR univerzalnih plačilni nalogov
Prenos plačilnih nalogov

Po sestavi plačilnih nalogov (ročni ali avtomatski), lahko plačilne naloge pripravite za prenos v vaš program za elektronsko bančništvo. Tako se izognete dvakratnemu vnašanju podatkov, enkrat v vaš poslovni program in drugič v program za elektronsko bančništvo. Izberete samo katere račune želite plačati in program vam pripravi vse potrebno za e-banko.

Prenos univerzalnih plačilnih nalogov - UPN QR na e-banko.
Univerzalni plačilni nalogi UPN QR pripravljeni za prenos na e-banko
Tiskanje plačilnih nalogov

Izbrane naloge lahko natisnete na tiskalnik.

Tiskanje UPN QR plačilnih nalogov.
Univerzalni plačilni nalog UPN QR pripravljen za tiskanje.