ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Obračun plač

Vsebina

Modul Plače omogoča obračun plač.

Obračun plač je zahtevnejše področje povezano s poznavanjem zakonodaje, vključuje pa tudi različne kalkulacije. Kljub temu si lahko to delo s programom v veliki meri poenostavite.

Modul Plače vam omogoča preprosto pripravo plačilne liste, evidenco obračunanih plač in pripravo podatkov za pošiljanje na eDavke - REK obrazec z analitičnimi podatki.

V okviru modula Plače lahko obračunate tudi regres za letni dopust.

Vnos plačilne liste

Vnos plačilne liste zahteva izbiro zaposlenega in vnos postavk: redno delo, bolniška, prehrana, prevoz...

Prispevki pri plači in akontacija dohodnine se izračunava avtomatsko.

Pregled plač

V pregledu plač je na voljo kumulativa plač v izbranem obdobju.