ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows, Mac in Linux.

Za uporabo ne potrebujete emulatorja, kar pomeni zelo hitro izvajanje!

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge, in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov, vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na zelo različne načine - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja večih programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Davčna blagajna

Nadgradnja za davčno blagajno je pripravljena.

Ponudba paketov, ki vključujejo davčno blagajno.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Obračun plač

Vsebina

Modul plače omogoča obračun plač.

Obračun plač je zahtevnejše področje povezano s poznavanjem zakonodaje, vključuje pa tudi različne kalkulacije. Kljub temu pa si lahko delo v veliki meri poenostavite s programom.

Modul plače vam omogoča enostavno pripravo plačilne liste, evidenco obračunanih plač in pripravo podatkov za pošiljanje na eDavke - REK obrazec z analitičnimi podatki.

V okviru modula plač lahko obračunate tudi regres za letni dopust.

Vnos plačilne liste

Vnos plačilne liste zahteva izbiro zaposlenega in vnos postavk: redno delo, bolniška, prehrana, prevoz...

Prispevki pri plači in akontacija dohodnine se izračunava avtomatsko.

Pregled plač

V pregledu plač je na voljo kumulativa plač v izbranem obdobju.