ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Plača - obračun plače

Izdelava plačilne liste

Obrazec plačilna lista. Sestavite plačilno listo s preprosto izbiro zaposlenega in dodajanjem postavk - dela, dodatki, bonitete.

Akontacija dohodnine in prispevki se v programu obračunajo avtomatsko.

Obračun omogoča tudi dodajanje bonitet, izračun prispevkov od razlike do minimalne plače, prispevkov od neplačane odsotnosti in prispevkov od refundacij.

V kolikor imate pravilno nastavljene šifrante, je obračun pripravljen takoj. Dovolj je vnos postavke dela ter dodatkov in obračun plače je zaključen.

Obračun plače - dela
Obračun plače - dela - ekranska slika
Vnos obračuna plače - dela
Obračun plače - dodatki
Obračun plače - dodatki - ekranska slika
Vnos obračuna plače - dodatki
Obračun plače - akontacija dohodnine
Obračun plače - akontacija dohodnine - ekranska slika
Vnos obračuna plače - akontacija dohodnine
Obračun plače - prispevki
Obračun plače - prispevki - ekranska slika
Vnos obračuna plače - prispevki