ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows, Mac in Linux.

Za uporabo ne potrebujete emulatorja, kar pomeni zelo hitro izvajanje!

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge, in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov, vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na zelo različne načine - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja večih programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Davčna blagajna

Nadgradnja za davčno blagajno je pripravljena.

Ponudba paketov, ki vključujejo davčno blagajno.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Vsebina programa Firmar

Firmar je na voljo v različnih paketih, ki vsebujejo različne kombinacije naslednjih modulov:

Sestava računov, predračunov, avansnih računov, dobropisov, s pripadajočimi pregledi.

+ pregledi in evidence plačil

+ sestava opominov

DDV

Vodenje knjige prejetih računov, knjige izdanih računov in obračun DDV. Izvoz podatkov na eDavke.

Obračun plač.

Register osnovnih sredstev in obračun amortizacije.

Ročna ali avtomatska sestava UPN plačilnih nalogov. Tiskanje nalogov na tiskalnik ali izvoz podatkov za program za elektronsko bančništvo.

Priprava blagajniških računov preko tipkovnice ali zaslona na dotik. Zaključek blagajne in izpis na tiskalnik.

Evidentiranje prilivov in odlivov TRR, pregled bančnih izpiskov, podroben pregled dogodkov, šifranti TRR, bank in dogodkov.

Vodenje zalog blaga: dobavnica, prevzemnica, raziskovalec zaloge, sprememba cen, inventura, stanje zalog.

Naročilnica in naročilo kupca.

Sestava pogodb na podlagi vzorcev.

Upravljanje

Uporabniki, arhiviranje, poslovna leta, nastavitve.

Šifranti

Šifranti partnerjev, artiklov, pošt, držav, valut, davkov, vnašalcev, tekstov,...

+ vrste partnerjev, artiklov, plačil

Vnos temeljnic, pregled po konto karticah, bruto bilanca.

Evidentiranje prejetih računov, prejetih avansnih računov, prejetih gotovinskih računov, prejetih dobropisov.

+ pregledi in evidence plačil

+ stroškovni pregledi

Blagajniški prejemek, blagajniški izdatek, blagajniški dnevnik, šifrant blagajn in blagajniških dogodkov.

Vnos nalogov za službeno potovanje, obračuni potnih stroškov in pregled ter šifranti.

Enostavno knjigovodstvo - knjiga prihodkov in odhodkov, v katero lahko knjižite ročno ali avtomatsko.

Priprava podatkov za pobot preko ročnega vnosa, na podlagi prejetih računov ali uvoz iz zunanjih programov.

Tisk nalepk, barkod za artikle. Tisk nalepk za kuverte.

Izdelava delovnih nalogov za servis ali proizvodnjo.

Opomnik vas opominja na pomembna opravila.

Serijsko fakturiranje

Serijsko fakturiranje za hitrejšo izdelavo računov.

Pregled prodaje in razlik v cenah.

Orodja, okna

Orodja: datum/ura, koledar, kalkulator, imenik podjetij (210.000+, davčni zavezanci in mali davčni zavezanci), seznam opravil.

Okna: poljubno razporejanje in zapiranje oken.

Pomoč

Uporabniški priročnik je na voljo v programu ter omogoča brskanje in iskanje. Na voljo pa je tudi on-line verzija uporabniškega priročnika.

Inteligentna orodja, ki vam prihranijo čas

Za bolj učinkovito delo vsebuje Firmar:

 • priročne menuje
 • povezana notranja okna
 • avtomatska polja
 • "pametne" šifrante
 • nastavljiva okna in tabele
 • poljubno namizje
 • zmogljiv kalkulator
 • elektronski priročnik

Firmar omogoča tudi:

 • tisk v PDF
 • pošiljanje poročil po elektronski pošti
 • grupiranje partnerjev
 • različni načini iskanja podatkov
 • veliko avtomatskega preračunavanja
 • neomejeno število blagajn, transakcijskih računov
 • povezave med moduli
 • več načinov spremljanja plačil
 • avtomatske izdelave dokumentov
 • avtomatska knjiženja