ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows in Linux.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Novosti v razvoju programa Firmar

Ker se program neprestano posodablja in nadgrajuje, so vam tukaj na voljo informacije o spremembah programa.

Pregled sprememb

2021-07-26 - verzija 15.6

Fakturiranje: priprava računa glede na izbran način dostave - navadna pošta, PDF, e-račun. Fakturiranje: izvoz postavk posameznega izhodnega dokumenta. Analitika: pregled po izdani embalaži. Skladišče: prevzemnica - dodajanje artiklov iz naročilnice dobavitelju. Plače: izdelava UPN QR za plače. Šifrant artikli: vrsta in teža embalaže. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

2021-04-15 - verzija 15.5

Skladišče: kreiranje inventurnega stanja zalog ob nadgradnji. Skladišče: popravek prikaza nabavnih cen po FIFO metodi.

2021-04-06 - verzija 15.4

Fakturiranje: e-računi - dodajanje dodatnih prilog. Fakturiranje: e-računi - ovojnica z velikostmi prilog. Fakturiranje: e-računi - možnost ustvarjanja e-računa v novi mapi. Fakturiranje: poljubna številka dokumenta. Fakturiranje: avtomatska izdelava - sprememba - brez prenosa vnašalca. Fakturiranje: avtomatska izdelava - avansni račun iz ponudbe/predračuna. Fakturiranje: optimizacija priprave izpisa večjega števila dokumentov. Naročila: izris sivin za lihe vrstice. Naročila: naročilo kupca - dobavljena/nedobavljena količina na izpisu. POS: pohitritev priprave kumulative zaključkov blagajne. POS: VKR račun onemogočen na negotovinski blagajni. Skladišče: kartica artikla - sortiranje postavk na nivoju dokumenta. Skladišče: kartica artikla - omogočeno odpiranje računov iz blagajn. Skladišče: stanje zalog - prikaz za posamezen artikel. Skladišče: stanje zalog - priprava skupnega in podrobnega izpisa. Skladišče: stanje zalog - inventurno stanje. Skladišče: sprememba cen - spreminjanje cen za posamezno skupino artikla. UPN: nove kode namenov - popravljen šifrant in nova datoteka za uvoz. UPN: avtomatska izdelava UPN QR iz računov iz drugih blagajn. DDV: prenos v KIR s poljubno številko računa. DDV: popravek nazivov kolon v knjigah računov. KPO: avtomatsko knjiženje s poljubno številko računa. Glavna knjiga: avtomatski prenos s poljubno številko računa. Šifrant skupine artiklov: kontrola vnosa pred podvajanjem skupin artiklov. Šifrant artikli: izboljšan prikaz uporabe artikla pri neuspešnem odstranjevanju.

2021-01-19 - verzija 15.3

Fakturiranje: e-računi - dopolnitve za e-SLOG 2.0 - dodatni podatki. Fakturiranje: avtomatska izdelava - izračun valute partnerja oz. privzete valute. Fakturiranje: avtomatska izdelava - dodajanje vmesne vsote z vezami dobavnic. Fakturiranje: dobavnica - dodan datum storitve. Fakturiranje: avtomatska izbira jezika izpisa. Naročila: izboljšana avtomatska izdelava dobavnice iz naročila kupca - dodajanje nedobavljenih količin. Potni nalogi: mesečni potni nalog - možnost razporejanja poti. Skladišče: prevzemnica - možnost avtomatskega nastavljanja 0% DDV za tujino. Skladišče: pregled prevzemnic - skupni zneski kolon. Skladišče: pregled prevzemnic - tiskanje pregleda. Nalepke: tiskanje nalepk iz dobavnice. Intrastat: popravek številčenja zaporednih številk. Šifrant partnerji: prenos naslova za dostavo v zavihek dostava. Šifrant partnerji: ločen zavihek za nastavitve partnerja. Šifrant partnerji: sprememba pri vnosu BIC - e-račun, proračunski uporabniki. Šifrant partnerji: možnost vnosa jezika. Ostalo: popravek preverjanja transakcijskih računov podjetij. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

2020-11-02 - verzija 15.2

Fakturiranje: davčna blagajna - podpora za zamenjavo digitalnih potrdil na FURS-u 18.11.2020. Fakturiranje: e-računi - dopolnitve za e-SLOG 2.0 - BIC koda. Fakturiranje: izhodni dokumenti - nastavitev imena pdf datoteke. Fakturiranje: kontrola datuma valute na računu. Fakturiranje: pregledi postavk - dodano polje opis. Potni nalogi: izvoz pregleda mesečnih potnih nalogov. Analitika: pregled prodaje in pregled po teži - dodano polje opis. Intrastat: nastavitev držav za tisk tarif in držav porekla.

2020-09-16 - verzija 15.1

Fakturiranje: e-računom dodana podpora za e-SLOG 2.0. Fakturiranje: spremenjen naziv datuma za veljavnost ponudbe na predračunih in ponudbah. Fakturiranje: nastavitve za prikaz vmesne vsote. Fakturiranje: opomini - dodana šifra partnerja pri vnosu opomina. Fakturiranje: izhodni dokumenti - nova funkcija za premikanje postavke na poljubno pozicijo. POS: kontrola datumov na zaključkih blagajne. POS: kontrola shranjevanja zaključka blagajne pred tiskanjem. POS: test veljavnosti digitalnega potrdila za davčno blagajno. Skladišče: prenosnica - možnost polnjenja prenosnice iz ponudbe. Skladišče: v pregledih dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Delovni nalogi: na servisnih/proizvodnih delovnih nalogih dodana šifra partnerja. Plače: nastavitve za plače - ZAP/M. Plače: ZAP/M - avtomatsko dodajanje šifre dejavnosti, BBAN in povezava z nastavitvami. Plače: ZAP/M - popravki na izpisu obrazca. Intrastat: nov modul za pripravo podatkov o prejemih blaga. Šifrant artikli: dodan zavihek za Intrastat. Šifrant artikli: prikaz uporabe artikla pri neuspešnem odstranjevanju. Ostalo: splošne nastavitve - šifra dejavnosti.

2020-05-08 - verzija 15.0

Firmar 15 prinaša možnost za namestitev sistema v oblak. Fakturiranje: prikaz skupne teže artiklov na izhodnem dokumentu. Fakturiranje: prikaz barkode dokumenta (Code 128) na izhodnem dokumentu. Fakturiranje: prikaz barkod artiklov (Code 128) na izhodnem dokumentu. Naročila: nastavitev za avtomatsko popravilo količine, glede na embalažno količino. Skladišče: kartica artikla in raziskovalec zaloge - povezava z nastavitvijo za prikaz nabavne cene. KPO: sprememba funkcije storno - zahtevan vnos datuma. KPO: avtomatsko knjiženje iz DDV knjige izdanih računov. DDV: skupni zneski kolon pri pregledih knjižb izdanih/prejetih računov. Plače: pregled prispevkov po sklicih za mesec. Plače: nastavitev za dodatek za delovno dobo. Plače: šifrant dela - vrsta dohodka 1002, 1004. Plače: REK-1 - izvoz obrazcev z novimi šiframi. Plače: REK-1 - datum izplačila. Plače: REK-1 - vrsta dokumenta. Plače: krizni dodatek. UPN: prenos reference pri avtomatski izdelavi UPN QR iz prejetega računa. Analitika: pregled po teži. GK: pohitritev izračuna bruto bilance. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2020-02-26 - verzija 14.10

Fakturiranje: podpora za Code 128. Fakturiranje: e-račun spremembe za ustvarjanje ovojnice e-dobropisa. Skladišče: na prenosnico dodana nabavna vrednost. POS: davčna blagajna - izvoz za FURS 2020 glede na spremembo pravilnika o zahtevah za računalniške programe. POS: spremembe zaključka blagajne in kumulative zaključkov blagajne - posebna nižja stopnja davka. DDV: nov RP-O obrazec. Nalepke: nova izpisa nalepk za artikle s Code 128. Nalepke: tiskanje nalepk iz naročila kupca. Nalepke: sortiranje nalepk pred izpisom. Nalepke: dodajanje praznih mest. GK: avtomatsko knjiženje izdanih računov s posebno nižjo davčno stopnjo. Šifrant artikli: razdelitev barkode na EAN 13 in Code 128. Šifrant artikli: popravki uvoza/izvoza podatkov. Drugo: uporabniki - nastavitev za prikaz nabavne cene.

2020-01-24 - verzija 14.9

Fakturiranje: pregled računov s specifikacijo DDV - dodana posebna nižja stopnja davka. Fakturiranje: naročilo kupca - dodatne kolone z dobavljenimi in nedobavljenimi količinami. Fakturiranje: naročilo kupca - izvoz postavk v csv datoteko. Fakturiranje: opomini - omogočen ročni vnos plačanega zneska računa in avtomatski preračun opomina. Prejeto: pregled prejetih računov s specifikacijo DDV - dodana posebna nižja stopnja davka. Prejeto: prejeti račun - popravljena specifikacija DDV. DDV: knjiga izdanih računov - popravki evidence glede posebne nižje stopnje davka. DDV: pregled knjižb izdanih računov - spremenjen pregled glede na novo evidenco. DDV: izvoz podatkov obračunanega DDV glede na novi pravilnik. DDV: knjiga prejetih računov - popravki evidence. DDV: pregled knjižb prejetih računov - spremenjen pregled glede na novo evidenco. DDV: izvoz podatkov odbitka DDV po novem pravilniku. DDV: nov DDV-O obračun davka na dodano vrednost. DDV: nov DDV-O obrazec za izpis. DDV: podpora za novo shemo DDV-O 2020. POS: na blagajniških računih podpora za količino na 3 decimalke. POS: podpora za barkode s podatkom o teži. POS: nastavitve - predpoda barkode za težo. Šifrant partnerji: nastavitev maksimalnega števila vrstic.

2019-11-22 - verzija 14.8

Fakturiranje: pohitritev nalaganja pregleda računov. Fakturiranje in naročila: pri vnosu količin možnost avtomatskega popravila količin glede na nastavljene embalažne količine. Fakturiranje: opomini - dodatne nastavitve stroškov glede na stopnjo opomina (1-3). POS: davčna blagajna - dodano avtomatsko pošiljanje nepotrjenih računov in izboljšan pregled. Naročila: pregledu naročil kupcev dodana kolona za št. naročila/pog. kupca. Šifrant artikli: novo polje za embalažno količino. Drugo: popravki uporabniškega vmesnika za boljši prikaz na nekaterih zaslonih. Drugo: poslovna leta - avtomatsko določanje poslovnega leta uporabnikom. Drugo: sprememba oblike izpisa številke dokumenta pri avansnih plačilih, IOP, opominih in kompenzacijah.

2019-10-17 - verzija 14.7

Fakturiranje: možnost tiska dodatne strani s splošnimi pogoji. Fakturiranje: IOP - dodatno polje za datum IOP. Fakturiranje: dodana trodelna oznaka računov v pregledu računov in plačil in pregledu računov s specifikacijo DDV ter druge preglede izdanih dokumentov. Fakturiranje: omogočen tisk izhodnih dokumentov brez zaporednih številk postavk. Fakturiranje: popravek izpisa dokumenta pri uporabi slik na izdanih dokumentih. Fakturiranje: popravek napake nedelovanja gumbov prejšnji/naslednji. Banka: možnost za hitro knjiženje na podlagi številke izdanega računa. KPO: popravek avtomatskega knjiženja za pravilno določanje načina plačila. Drugo: omogočeno arhiviranje za slike artiklov.

2019-06-04 - verzija 14.6

Fakturiranje: izpis slik artiklov na izdanih dokumentih. Fakturiranje: nastavitev za prikaz glave dokumenta na vsaki strani. Fakturiranje: možnost za tisk ponudb brez količin in cen. POS: davčna blagajna - spremenjen postopek davčnega potrjevanja računov glede na novo pojasnilo FURS o neprekinjenem zaporedju številčenja računov. Skladišče: nastavitev za prikaz nabavnih cen. Plače: spremenjen postopek obračuna regresa glede na spremembe zakonov ZDoh in ZPIZ. Šifrant artikli: dodajanje in osnovna obdelava slik artiklov. Šifrant artikli: nastavitve za artikle. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2019-04-17 - verzija 14.5

Fakturiranje: nastavitve robov za opomine. Fakturiranje: poudarjena vmesna vsota na izpisu izdanih dokumentov. POS: spremenjena kumulativa zaključkov blagajne z dodanim izpisom davkov za blago/storitve. Glavna knjiga: avtomatska priprava knjižb za izdane račune, banko, blagajno, potne naloge, plače in prenos R 4 in 7. Glavna knjiga: nastavitve kontov za avtomatske knjižbe. Glavna knjiga: manjši popravki v kontnem planu. Šifrant skupine cen: popust na označene artikle. Šifrant skupine cen: sortiranje artiklov. Šifrant skupine cen: odstranjevanje več artiklov hkrati. Ostalo: nastavitev za opozarjanje na urejanje podatkov v starejših poslovnih letih.

2019-03-11 - verzija 14.4

POS: davčna blagajna - podpora za nov protokol za varno komunikacijo (šifriranje podatkov) s FURS, kar bo obvezno od aprila 2019. POS: možnost izpisa dodatnih specifikacij davkov za blago/storitve. Fakturiranje: omogočen prikaz zaloge artikla za skladišče izbrano na izhodnem dokumentu. Fakturiranje: opomini - omogočen vnos zneska zamudnih obresti. Fakturiranje: možnost tiskanja negotovinskega računa na POS tiskalnik. Fakturiranje: popravek prikaza logotipa na obrazcih IOP, kompenzacija, delovni nalog. Banka: avtomatsko označevanje odprtega računa glede na znesek plačila. Banka: izboljšana preglednost pri vnosu - avtomatski pomik na konec tabele transakcij. DDV: popravki izvoza podatkov DDV-O in PD-O. Delovni nalogi: omogočen prikaz zaloge artikla za skladišče izbrano na delovnem nalogu. Šifrant artikli: dodana možnost izbire skladišča pri prikazu količine na zalogi. Ostalo: imenik podjetij - popravek iskanja po skrajšani (7 mestni) matični številki.

2019-01-14 - verzija 14.3

Fakturiranje: na dobavnicah možnost izpisa teže artiklov. Prejeto: izvozi pregledov računov v csv. Prejeto: v pregledih dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Blagajna: dodana podpora za prikaz negativnih zneskov na pregledu dogodkov blagajne in blagajniškem dnevniku. UPN: nastavitev za vklop/izklop izpisa zneska na UPN QR nalogih na računih in predračunih. UPN: začasno omogočen vnos starejših UPN obrazcev. Skladišče: odstranitev obrazcev reverz dobavnic, ki so bile onemogočene v letu 2017, zaradi boljših funkcionalnosti vodenja skladišča. Šifrant teksti: gumbi za iskanje vseh tekstov in čiščenje polj. Ostalo: menuji označeni z "-" se spremenijo v prečrtane menuje, to je funkcionalnost, ki je v programu le začasno. Ostalo: imenik podjetij - omogočeno iskanje nazivov s šumniki. Ostalo: vizualni popravki - odstranitev nepotrebnih ločilnih črt v menujih in stranski vrstici. Ostalo: vizualni popravki - sprememba velikosti gumbov na stranski vrstici za hitrejšo izbiro možnosti. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2018-11-05 - verzija 14.2

POS: davčna blagajna - podpora za predvideno zamenjavo digitalnih potrdil, ki bo na FURS-u izvedena 10.11.2018. POS: zamik izpisa na blagajniških računih.

2018-10-15 - verzija 14.1

Fakturiranje: izboljšava izpisa predračunov in računov - vertikalno boljši izkoristek prostora. Fakturiranje: pregled izdanih računov po vrstah plačil za prejšnja leta. Skladišče: raziskovalec zaloge - povezava s kartico artikla. UPN: pri računu s položnico možnost prikaza/ne prikaza noge dokumenta. Prejeto: pregled prejetih računov po vrstah plačil za prejšnja leta. Naročila: nastavitev za uporabo nabavnih cen pri naročilnicah. Ostalo: vizualni popravki na kartici artikla, izhodnih dokumentih, izpisu računa in izpisih pregledov postavk.

2018-09-04 - verzija 14.0

Firmar 14 prinaša uporabne izboljšave na osnovnih modulih. Fakturiranje: opozarjanje na neplačnike. Fakturiranje: pregled izdanih računov po vrstah plačil. Fakturiranje: podpora za vmesne vsote. Fakturiranje: možnost priprave storno dobropisa in storno avansnega računa. Fakturiranje: opomini - podpora za logotip na desni. Fakturiranje: nastavljen začetni datum v pregledih opominov in IOP. Skladišče: nastavitev za nastavljanje prodajne cene na podlagi nabavne cene. Skladišče: nastavitev za avtomatski prenos prodajnih cen iz prevzemnice. Skladišče: na prevzemnice dodana šifra dobavitelja. Potni nalogi: možnost tiskanja potnega naloga skupaj z obračunom stroškov na enem listu. Potni nalogi: poenostavljeno posodabljanje tečajnic. Potni nalogi: kontrola shranjevanja obračuna pred tiskanjem. Potni nalogi: enostavnejši vnos teksta prilog pri obračunu potnega naloga. Prejeto: možnost dodajanja plačila že pri vnosu prejetega računa. Prejeto: pregled prejetih računov po vrstah plačil. POS: večja pisava na izpisu blagajniškega računa. POS: prelom teksta za daljše izpise na računih. POS: davčna blagajna - možnost izbire načina plačila pri davčnem potrjevanju avansnih računov in dobropisov. POS: davčna blagajna - popravek za prikaz pravilnega statusa dokumenta (ne zaključen) pri pripravi storno dokumenta in pri avtomatski izdelavi. POS: davčna blagajna - nastavitev za vklop/izklop povečevanja količine za trenutni artikel. Banka: odpravljeno podvojeno shranjevanje plačil pri popravkih bančnih izpiskov. Planer: nastavitve za enostavnejši vnos novega opravila. UPN: ureditev menujev in navodil zaradi prehoda na novejši UPN QR. Ostalo: pregledi plačil - takojšen prikaz zneska v tabeli po spremembi plačila. Ostalo: pregledi plačil - prikaz razlike (odprti znesek) za partnerja. Ostalo: izboljšan imenik podjetij s povezavo na zunanji servis. Ostalo: vizualni popravki na stranski vrstici, izboljšana odzivnost na klike in izboljšano urejanje zaznamkov. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

2018-04-19 - verzija 13.3

Plače: dopolnitve za nov iREK obrazec - ločevanje povračil stroškov (B06). Prejeto: dogodki prejetih dokumentov - narejena povezava s kontnim planom. Prejeto: poenostavljen uporabniški vmesnik za dodajanje dogodkov pri prejetih računih. Glavna knjiga: prenos prejetih računov na temeljnico. Glavna knjiga: nova datoteka za uvoz kontnega plana - dodani analitični konti. Glavna knjiga: dodano dodatno opozorilo pred odstranjevanjem zadnje temeljnice. Glavna knjiga: dodana šifra partnerja pri vnosu temeljnice. Glavna knjiga: avtomatsko preračunavanje postavk bilanc. Osnovna sredstva: popravljen izgled izpisov. Fakturiranje: popravek izgleda okvirja za naslov pri IOP in opominih. Fakturiranje: izvoz več računov hkrati v obliki e-Slog. Nalepke: nov izpis nalepk za artikle - šifra, naziv, cena. Nalepke: omogočeno urejanje cene pred tiskanjem nalepk.

2018-01-30 - verzija 13.2

Fakturiranje: omogočena uporaba SI12 reference za ref oznako. Fakturiranje: dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. POS: Android uvoz - izpis izvornih blagajn. Naročila: dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Banka: izboljšan uvoz podatkov iz e-banke z avtomatskim zapiranjem računov. Banka: dodan gumb "počisti" za pripravo na nov vnos. Banka: prenovljen uporabniški vmesnik. Skladišče: dodana možnost za vodenje zaloge po FIFO metodi. Skladišče: omogočeno štetje zaloge za inventuro po posameznih skladiščih. Skladišče: popravek prevzemne kalkulacije za prodajno ceno pri uporabi privzete količine 0. Skladišče: narejena optimizacija za hitrejše nalaganje stanja zaloge. Šifrant artiklov: gumb za iskanje nabavnih cen za izbrane artikle. Drugo: popravljeni izpisi pregledov dokumentov.