ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Novosti v razvoju programa Firmar

Ker se program neprestano posodablja in nadgrajuje, so vam tukaj na voljo informacije o spremembah programa.

Pregled sprememb

25.04.2024 - verzija 16.7

Fakturiranje: izpis poljubne šifre/naziva artikla za partnerja. UPN: privzeti tip obrazca - gotovinski. UPN: serijsko tiskanje - uvoz datuma - rok plačila. UPN: možnost začetka tiskanja na poziciji 2 ali 3. Planer: pregled opravil - iskanje po delnem nazivu opravila. Planer: pregled opravil - dodana šifra partnerja. Plače: pregled prispevkov po sklicih za mesec - dopolnitev za OZP. Plače: popravek delitve vrednosti na iREK poljih S za redno delo in nadomestila. Šifrant artikli: šifra/naziv artikla specifično za partnerja.

22.01.2024 - verzija 16.6

Fakturiranje: QR koda - nastavitev za prikaz pri računih zaprtih s predračunom ali ponudbo. Banka: možnost hitrega knjiženja in zapiranja računov na podlagi predračunov. Banka: spreminjanje leta v polju dokument s puščicami gor/dol. Banka: izboljšano označevanje odprtega računa - po številki računa, nato po znesku. Skladišče: sprememba cen - uvoz novih cen artiklov iz datoteke. Skladišče: sprememba cen - iskanje v tabeli artiklov po šifri ali nazivu. Planer: sortiranje odpiranja alarmov od starejšega naprej. Plače: obračun obveznega zdravstvenega prispevka. Plače: nastavitev zneska obveznega zdravstvenega prispevka. Plače: dopolnitve obrazca REK-O. Plače: dela - nastavitev vrste nadomestila. Plače: priprava REK-O za poslovno uspešnost. Glavna knjiga: kontni plan - uvoz, nova funkcionalnost za izboljšan uvoz/posodobitev kontnega plana. Glavna knjiga: nova datoteka za uvoz kontov - kontni plan 2024. Intrastat: nova datoteka za uvoz tarif - šifre Kombinirane nomenklature v letu 2024. E-pošiljanje: posodobitev za pravilno sestavo sporočila preko Outlook klienta. Šifrant zaposleni: plače - nastavitev zavarovanca za obvezni zdravstveni prispevek.

24.11.2023 - verzija 16.5

POS: davčna blagajna - podpora za zamenjavo digitalnih potrdil, ki bo na FURS-u izvedena 6.12.2023.

10.10.2023 - verzija 16.4

Fakturiranje: e-račun - možnost izdelave e-računa za Hrvaško. Fakturiranje: IOP serijska izdelava - dodan filter datum od. Fakturiranje: IOP serijska izdelava - izvoz podatkov - računi, sumarno. Fakturiranje: IOP serijska izdelava - skupni zneski računov, plačano in neplačano. Fakturiranje: avtomatska izdelava - dodajanje vmesne vsote z vezami naročil kupcev. POS: nastavitev za izpis interne številke izhodnega dokumenta na blagajni. Skladišče: kontrola negativnih količin. Skladišče: izpis stanja zaloge za vsa skladišča. Nalepke: nov izpis nalepke - dobavitelj, naziv, barkoda. E-pošiljanje: odpiranje priponke na vnosu posameznega e-mail sporočila. E-pošiljanje: možnost priprave za pošiljanje istega dokumenta na več e-mail naslovov. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

08.05.2023 - verzija 16.3

Fakturiranje: pohitritev priprave predogleda tiskanja za izhodne dokumente. Fakturiranje: pohitritev priprave tiskanja več dokumentov (natisni d). POS: davčna blagajna - ukinitev možnosti "Zaključi 0", uskladitev po ZDavPR-B - obveznost izročitve računa. Skladišče: pohitritev nalaganja stanja zaloge. Skladišče: vključitev odvisnih stroškov pri prikazu nabavne cene (zaloga, kartica artikla). Planer: nastavitev za prikaz opravila po urejanju na pregledu opravil.

06.02.2023 - verzija 16.2

Fakturiranje: QR koda za plačilo. Fakturiranje: nastavitev predpone/pripone za posamezno številčenje - blagajna. Fakturiranje: tiskanje več dokumentov (natisni d) glede na sortiranje na seznamu. Prejeto: izboljšan vnos prejetega dokumenta preko tipkovnice. Prejeto: zapiranje dokumenta (plačilo) na datum sestave dokumenta. Potni nalogi: posodobitev dnevnic in kilometrin. UPN: oblikovana številka dokumenta na UPN QR namenu plačila. UPN: popravek predogleda tiskanja za macOS. UPN: pregled UPN QR nalogov - iskanje po letu. UPN: pregled UPN QR nalogov - podvajanje večjega števila nalogov. Plače: REK-O - dopolnitve obrazca. Plače: REK-O - nove kontrole pred kreiranjem obrazca. E-pošiljanje: masovno pošiljanje - filter za način dostave računa. Izmenjava: nov modul za izmenjavo podatkov z drugimi računovodskimi programi. Ostalo: nastavitve glave dokumenta glede na poslovalnico. Ostalo: nastavitve logotipa za poslovalnico.

26.11.2022 - verzija 16.1

POS: davčna blagajna - podpora za zamenjavo digitalnih potrdil, ki bo na FURS-u izvedena 12.12.2022. POS: davčna blagajna - pregled VKR računov s specifikacijo DDV. Plače: dopolnitve obrazca REK-O.

03.10.2022 - verzija 16.0

Firmar 16 prinaša nov modul za pošiljanje dokumentov po elektronski pošti. Fakturiranje: možnost direktnega shranjevanja izhodnega dokumenta v PDF. Naročila: razpoložljiva zaloga - prikaz količine pri dodajanju artiklov. Plače: nov obrazec REK-O. Intrastat: popravek oblike evidenčne številke, glede na spremembo v sistemu Intrastat. E-pošiljanje: nov modul za pošiljanje dokumentov po elektronski pošti. Šifrant zaposleni: plače - osnovna plača. Ostalo: izboljšan prikaz na zaslonih z visokim DPI. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

25.06.2022 - verzija 15.9

Fakturiranje: nastavitev za opozarjanje na vrednost 0. Fakturiranje: združevanje artiklov z uporabo decimalk (količina) iz nastavitev. Prejeto: opozarjanje na že vnesen prejet račun. Naročila: pregled nedobavljenih količin - skupina artikla. Naročila: pregled nedobavljenih količin - filter količina za donaročiti. Banka: zapiranje več računov hkrati na podlagi ene transakcije. UPN: avtomatska izdelava UPN QR - prenos neplačanega zneska računa. Nalepke: nov izpis za nalepke z barkodo in serijsko številko. Nalepke: nalepke za artikle - urejanje naziva na nalepki. Nalepke: nalepke za artikle - možnost podvajanja (kopiranja) nalepk. Nalepke: nastavitve - nalepke za artikle - predpona serijske številke. Nalepke: nastavitve - nalepke za artikle - množenje vrstic na število komadov. Glavna knjiga: sprememba vmesnika za izbiro obdobja (mesec) iz vnosnih polj na spustni meni. Šifrant artikli: uvoz na osnovi urejanja. Poslovna leta: datum od/do. Ostalo: nova nastavitev pisav za pdf dokumente. Ostalo: odstranjena nastavitev privzeti tip dokumenta. Ostalo: nov koledar za hitrejšo izbiro datuma. Ostalo: predelava vseh uvozov/izvozov na skupno kodiranje unicode. Ostalo: nastavljanje datumov na dokumentih, glede na aktivno poslovno leto. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

15.03.2022 - verzija 15.8

Fakturiranje: izbira plačil pred ustvarjanjem računa. Fakturiranje: enostavnejša izbira vrste plačila. Fakturiranje: povečana odpornost na napake pri izpadih iz omrežja. Fakturiranje: e-račun - prenos predpone številke računa v e-račun. Prejeto: vnos plačil pred dodajanjem knjižb prejetega računa. POS: davčna blagajna - možnost izdelave računa brez tiskanja, glede na spremembo zakona o DDV. POS: davčna blagajna - avtomatska priprava storno plačil pri storno računu. POS: davčna blagajna - preureditev POS vmesnika - premik gumbov kopija/storno. Potni nalogi: obračun stroškov nad uredbo - negospodarstvo. Potni nalogi: mesečni potni nalog - obračun kilometrine nad uredbo. Potni nalogi: mesečni potni nalog - kontrola vnosa pred izbiro poti - za pravilen izračun kilometrine. Analitika: prenovljeni pregledi z možnostjo izbire šifre artikla/partnerja. Plače: poslovna uspešnost - 13. plača, božičnica. Plače: regres - avtomatska izbira prispevka za zaposlovanje. Plače: pregled plač - filter izpisa po zaposlenem. Plače: povzetek obračuna dohodkov za zaposlenega. Glavna knjiga: avtomatska priprava temeljnice za knjiženje DDV. Intrastat: tarife blaga - uvoz novih tarif z zamenjavo. Intrastat: tarife artiklov - uvoz/izvoz. Šifrant partnerji: email za račun. Ostalo: poenostavljen dnevnik - pregled nad uporabo programa.

15.11.2021 - verzija 15.7

Fakturiranje: pregled računov - obarvanje računov glede na plačila. Fakturiranje: pregled računov - način dostave računa. Fakturiranje: možnost slike nad nogo dokumenta. Fakturiranje: izpis ponudbe z UPN QR nalogom. Fakturiranje: kontrola davčne stopnje pri računih za tujino. Prejeto: pregled prejetih računov - obarvanje prejetih računov glede na plačila. Naročila: naročilnica - spremljanje dobave blaga, povezava s prevzemnicami. Naročila: naročilnica - dobavljena/nedobavljena količina na izpisu. Naročila: pregled naročilnic - prikaz statusa dobave. Naročila: pregled nedobavljenih količin. Naročila: prevoda tekstov za dobavljeno/nedobavljeno količino. POS: davčna blagajna - prenovljen vmesnik za izbiro plačila - izboljšan prikaz na manjših zaslonih. POS: davčna blagajna - možnost izbire poljubne vrste plačila. Skladišče: izdelava prevzemnice iz naročilnice - dodajanje nedobavljenih količin. Skladišče: pregled prevzemnic - popravek sortiranja po številki dokumenta. Skladišče: prevzemnica - dodano polje veza. Skladišče: minimalne zaloge - izbira skladišča. Skladišče: raziskovalec zaloge - prenovljen raziskovalec zaloge. Skladišče: raziskovalec zaloge - možnost odpiranja kartice v izbranem skladišču. Delovni nalogi: delovni nalog - proizvodnja - sprotni preračun cene proizvoda. UPN: avtomatska izdelava UPN QR - nastavljanje datuma plačila glede na datum valute. UPN: UPN QR - izdelava reference iz številke ponudbe. UPN: nastavitev vrst dokumentov za ustvarjanje UPN QR. Analitika: pregled po izdani embalaži - dodatni izračun embalaže za normative. Osnovna sredstva: obračun amortizacije - popravek izbire amortizacijske skupine. Plače: plača - avtomatski izračun procenta in vrednosti dodatka za delovno dobo za zaposlenega. Plače: nastavitve - nastavitev procenta dodatka za delovno dobo. Šifrant artikli - skupine cen: uvoz artiklov s cenami iz datoteke. Šifrant zaposleni: nastavitve plač za dodatek za delovno dobo. Ostalo: nov uporabniški vmesnik - izboljšan prikaz in funkcionalnost. Ostalo: prilagojen izgled oken za boljši prikaz na manjših monitorjih. Ostalo: možnost zmanjšanja odprtih oken na ikone. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

26.07.2021 - verzija 15.6

Fakturiranje: priprava računa glede na izbran način dostave - navadna pošta, PDF, e-račun. Fakturiranje: izvoz postavk posameznega izhodnega dokumenta. Analitika: pregled po izdani embalaži. Skladišče: prevzemnica - dodajanje artiklov iz naročilnice dobavitelju. Plače: izdelava UPN QR za plače. Šifrant artikli: vrsta in teža embalaže. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

15.04.2021 - verzija 15.5

Skladišče: kreiranje inventurnega stanja zalog ob nadgradnji. Skladišče: popravek prikaza nabavnih cen po FIFO metodi.

06.04.2021 - verzija 15.4

Fakturiranje: e-računi - dodajanje dodatnih prilog. Fakturiranje: e-računi - ovojnica z velikostmi prilog. Fakturiranje: e-računi - možnost ustvarjanja e-računa v novi mapi. Fakturiranje: poljubna številka dokumenta. Fakturiranje: avtomatska izdelava - sprememba - brez prenosa vnašalca. Fakturiranje: avtomatska izdelava - avansni račun iz ponudbe/predračuna. Fakturiranje: optimizacija priprave izpisa večjega števila dokumentov. Naročila: izris sivin za lihe vrstice. Naročila: naročilo kupca - dobavljena/nedobavljena količina na izpisu. POS: pohitritev priprave kumulative zaključkov blagajne. POS: VKR račun onemogočen na negotovinski blagajni. Skladišče: kartica artikla - sortiranje postavk na nivoju dokumenta. Skladišče: kartica artikla - omogočeno odpiranje računov iz blagajn. Skladišče: stanje zalog - prikaz za posamezen artikel. Skladišče: stanje zalog - priprava skupnega in podrobnega izpisa. Skladišče: stanje zalog - inventurno stanje. Skladišče: sprememba cen - spreminjanje cen za posamezno skupino artikla. UPN: nove kode namenov - popravljen šifrant in nova datoteka za uvoz. UPN: avtomatska izdelava UPN QR iz računov iz drugih blagajn. DDV: prenos v KIR s poljubno številko računa. DDV: popravek nazivov kolon v knjigah računov. KPO: avtomatsko knjiženje s poljubno številko računa. Glavna knjiga: avtomatski prenos s poljubno številko računa. Šifrant skupine artiklov: kontrola vnosa pred podvajanjem skupin artiklov. Šifrant artikli: izboljšan prikaz uporabe artikla pri neuspešnem odstranjevanju.

19.01.2021 - verzija 15.3

Fakturiranje: e-računi - dopolnitve za e-SLOG 2.0 - dodatni podatki. Fakturiranje: avtomatska izdelava - izračun valute partnerja oz. privzete valute. Fakturiranje: avtomatska izdelava - dodajanje vmesne vsote z vezami dobavnic. Fakturiranje: dobavnica - dodan datum storitve. Fakturiranje: avtomatska izbira jezika izpisa. Naročila: izboljšana avtomatska izdelava dobavnice iz naročila kupca - dodajanje nedobavljenih količin. Potni nalogi: mesečni potni nalog - možnost razporejanja poti. Skladišče: prevzemnica - možnost avtomatskega nastavljanja 0% DDV za tujino. Skladišče: pregled prevzemnic - skupni zneski kolon. Skladišče: pregled prevzemnic - tiskanje pregleda. Nalepke: tiskanje nalepk iz dobavnice. Intrastat: popravek številčenja zaporednih številk. Šifrant partnerji: prenos naslova za dostavo v zavihek dostava. Šifrant partnerji: ločen zavihek za nastavitve partnerja. Šifrant partnerji: sprememba pri vnosu BIC - e-račun, proračunski uporabniki. Šifrant partnerji: možnost vnosa jezika. Ostalo: popravek preverjanja transakcijskih računov podjetij. Ostalo: prenovljen uporabniški priročnik.

02.11.2020 - verzija 15.2

Fakturiranje: davčna blagajna - podpora za zamenjavo digitalnih potrdil na FURS-u 18.11.2020. Fakturiranje: e-računi - dopolnitve za e-SLOG 2.0 - BIC koda. Fakturiranje: izhodni dokumenti - nastavitev imena pdf datoteke. Fakturiranje: kontrola datuma valute na računu. Fakturiranje: pregledi postavk - dodano polje opis. Potni nalogi: izvoz pregleda mesečnih potnih nalogov. Analitika: pregled prodaje in pregled po teži - dodano polje opis. Intrastat: nastavitev držav za tisk tarif in držav porekla.

16.09.2020 - verzija 15.1

Fakturiranje: e-računom dodana podpora za e-SLOG 2.0. Fakturiranje: spremenjen naziv datuma za veljavnost ponudbe na predračunih in ponudbah. Fakturiranje: nastavitve za prikaz vmesne vsote. Fakturiranje: opomini - dodana šifra partnerja pri vnosu opomina. Fakturiranje: izhodni dokumenti - nova funkcija za premikanje postavke na poljubno pozicijo. POS: kontrola datumov na zaključkih blagajne. POS: kontrola shranjevanja zaključka blagajne pred tiskanjem. POS: test veljavnosti digitalnega potrdila za davčno blagajno. Skladišče: prenosnica - možnost polnjenja prenosnice iz ponudbe. Skladišče: v pregledih dodano iskanje dokumentov po šifri partnerja. Delovni nalogi: na servisnih/proizvodnih delovnih nalogih dodana šifra partnerja. Plače: nastavitve za plače - ZAP/M. Plače: ZAP/M - avtomatsko dodajanje šifre dejavnosti, BBAN in povezava z nastavitvami. Plače: ZAP/M - popravki na izpisu obrazca. Intrastat: nov modul za pripravo podatkov o prejemih blaga. Šifrant artikli: dodan zavihek za Intrastat. Šifrant artikli: prikaz uporabe artikla pri neuspešnem odstranjevanju. Ostalo: splošne nastavitve - šifra dejavnosti.

08.05.2020 - verzija 15.0

Firmar 15 prinaša možnost za namestitev sistema v oblak. Fakturiranje: prikaz skupne teže artiklov na izhodnem dokumentu. Fakturiranje: prikaz barkode dokumenta (Code 128) na izhodnem dokumentu. Fakturiranje: prikaz barkod artiklov (Code 128) na izhodnem dokumentu. Naročila: nastavitev za avtomatsko popravilo količine, glede na embalažno količino. Skladišče: kartica artikla in raziskovalec zaloge - povezava z nastavitvijo za prikaz nabavne cene. KPO: sprememba funkcije storno - zahtevan vnos datuma. KPO: avtomatsko knjiženje iz DDV knjige izdanih računov. DDV: skupni zneski kolon pri pregledih knjižb izdanih/prejetih računov. Plače: pregled prispevkov po sklicih za mesec. Plače: nastavitev za dodatek za delovno dobo. Plače: šifrant dela - vrsta dohodka 1002, 1004. Plače: REK-1 - izvoz obrazcev z novimi šiframi. Plače: REK-1 - datum izplačila. Plače: REK-1 - vrsta dokumenta. Plače: krizni dodatek. UPN: prenos reference pri avtomatski izdelavi UPN QR iz prejetega računa. Analitika: pregled po teži. GK: pohitritev izračuna bruto bilance. Ostalo: nov uporabniški priročnik.

26.02.2020 - verzija 14.10

Fakturiranje: podpora za Code 128. Fakturiranje: e-račun spremembe za ustvarjanje ovojnice e-dobropisa. Skladišče: na prenosnico dodana nabavna vrednost. POS: davčna blagajna - izvoz za FURS 2020 glede na spremembo pravilnika o zahtevah za računalniške programe. POS: spremembe zaključka blagajne in kumulative zaključkov blagajne - posebna nižja stopnja davka. DDV: nov RP-O obrazec. Nalepke: nova izpisa nalepk za artikle s Code 128. Nalepke: tiskanje nalepk iz naročila kupca. Nalepke: sortiranje nalepk pred izpisom. Nalepke: dodajanje praznih mest. GK: avtomatsko knjiženje izdanih računov s posebno nižjo davčno stopnjo. Šifrant artikli: razdelitev barkode na EAN 13 in Code 128. Šifrant artikli: popravki uvoza/izvoza podatkov. Drugo: uporabniki - nastavitev za prikaz nabavne cene.

24.01.2020 - verzija 14.9

Fakturiranje: pregled računov s specifikacijo DDV - dodana posebna nižja stopnja davka. Fakturiranje: naročilo kupca - dodatne kolone z dobavljenimi in nedobavljenimi količinami. Fakturiranje: naročilo kupca - izvoz postavk v csv datoteko. Fakturiranje: opomini - omogočen ročni vnos plačanega zneska računa in avtomatski preračun opomina. Prejeto: pregled prejetih računov s specifikacijo DDV - dodana posebna nižja stopnja davka. Prejeto: prejeti račun - popravljena specifikacija DDV. DDV: knjiga izdanih računov - popravki evidence glede posebne nižje stopnje davka. DDV: pregled knjižb izdanih računov - spremenjen pregled glede na novo evidenco. DDV: izvoz podatkov obračunanega DDV glede na novi pravilnik. DDV: knjiga prejetih računov - popravki evidence. DDV: pregled knjižb prejetih računov - spremenjen pregled glede na novo evidenco. DDV: izvoz podatkov odbitka DDV po novem pravilniku. DDV: nov DDV-O obračun davka na dodano vrednost. DDV: nov DDV-O obrazec za izpis. DDV: podpora za novo shemo DDV-O 2020. POS: na blagajniških računih podpora za količino na 3 decimalke. POS: podpora za barkode s podatkom o teži. POS: nastavitve - predpoda barkode za težo. Šifrant partnerji: nastavitev maksimalnega števila vrstic.