ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows, Mac in Linux.

Za uporabo ne potrebujete emulatorja, kar pomeni zelo hitro izvajanje!

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge, in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov, vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na zelo različne načine - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja večih programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Davčna blagajna

Nadgradnja za davčno blagajno je pripravljena.

Ponudba paketov, ki vključujejo davčno blagajno.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Osnovna sredstva - obračun amortizacije

Obračun amortzacije

Obračun amortzacije omogoča izdelavo obračuna glede na podatke iz registra osnovnih sredstev.

Obračun amortizacije se izdela za izbrano obdobje. Izdela se lahko glede na vrsto OS - opredmeteno / neopredmeteno osnovno sredstvo in glede na amortizacijsko skupino. Izpis amortizacije je omogočen po letih ali po mesecih.

Obračun amortzacije osnovnih sredstev
Obračun amortzacije - ekranska slika
Obračun amortzacije OS