ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Osnovna sredstva - obračun amortizacije

Obračun amortizacije

Obračun amortizacije omogoča izdelavo obračuna glede na podatke iz registra osnovnih sredstev.

Obračun amortizacije se izdela za izbrano obdobje. Izdela se lahko glede na vrsto OS (opredmeteno/neopredmeteno osnovno sredstvo) in glede na amortizacijsko skupino. Izpis amortizacije je omogočen po letih ali po mesecih.

Obračun amortizacije osnovnih sredstev
Obračun amortizacije - ekranska slika
Obračun amortizacije OS