ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Avansni račun – račun za predplačilo

Kadar davčni zavezanec (dobavitelj) prejme plačilo pred opravljeno dobavo blaga ali storitve od drugega davčnega zavezanca (kupec), mora izdati račun za prejeto predplačilo in kasneje, ko je opravljena dobava blaga ali storitve še račun za opravljeno dobavo.

Če je prejemnik fizična oseba (ali druga oseba, ki ni davčni zavezanec ali pravna oseba), pa davčnemu zavezancu (dobavitelj) ni potrebno izdati računa za predplačilo, ampak izda le račun, ko opravi dobavo blaga ali storitev.

Torej za blago oz. storitve, katerega ne more dobavitelj izdobaviti oz. opraviti v tekočem mesecu, plačano pa je že bilo s strani kupca (po predračunu), mora izdati avansni račun.

Če je dobava blaga ali opravljena storitev izvršena do zadnjega dne davčnega obdobja, avansnega računa ni potrebno izdajati. Če dobava blaga ali storitev opravlja postopno, je potrebno za vsako delno dobavo ali vsaj skupno dobavo v posameznem davčnem obdobju izdati (delni) končni račun.

Podatke, obvezne pri izdaji računa (glej obvezne sestavine računa) mora vsebovati tudi račun za predplačilo. Račun za prejeto predplačilo mora vsebovati še datum predvidene dobave blaga oz. izvršitve storitev ter datum prejetega predplačila. Ko je opravljena dobava blaga ali storitve je potrebno izdati račun za opravljeno dobavo, kjer je potrebno navesti številko izdanega računa za predplačilo.

Če avansni račun za prejeto predplačilo ni izdan, se to šteje kot hujši davčni prekršek.

Davčni zavezanec izda račun za prejeto predplačilo najkasneje zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je predplačilo prejeto. Davčni zavezanec (kupec), ki prejme račun za dano predplačilo, lahko uveljavi odbitek vstopnega DDV že v davčnem obdobju, ko prejme račun za dano predplačilo. Pri predplačilih nastane obveznost obračuna DDV v mesecu oz. obdobju, ko je predplačilo nastalo in od prejetega zneska predplačila. Obveznost za plačilo DDV nastane na dan prejema predplačila in ne na dan izstavitve računa za predplačilo. Prejeto predplačilo predstavlja plačilo za nameravan promet blaga oz. storitev z vključenim DDV, iz katerega se za izračun znesek DDV uporablja preračunane stopnje DDV. Ob dobavi blaga oz. storitev mora davčni zavezanec v računu, v katerem obračuna dobavo blaga oz. storitve, od obračunanega DDV po tem računu odšteti DDV, obračunan od predplačil. Na tem računu navede tudi številko izdanega računa za predplačilo.

Vir: ZDDV-1