ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Banka / Dogodki bank

Dogodek banke je razlog na podlagi katerega se je zgodil nek priliv oz. odliv. Uporablja se ob knjiženju bančnega izpiska. Da bi v šifrant Dogodki bank vnesli nov dogodek morate izpolniti 4 polja:

Šifra - vnesite šifro dogodka, ki vam služi kot bližnjica pri določanju vrste priliva ali odliva.

Naziv dogodka - vnesite naziv dogodka.

Vrsta dogodka - določite ali je novi dogodek priliv ali odliv.

Konto - vnesite konto za vaš dogodek.

Ko izpolnite vsa polja kliknete na gumb Dodaj. Dogodek se sedaj nahaja v šifrantu Dogodki bank.

V šifrantu Dogodki bank so predhodno vneseni dogodki (šifra, naziv): I Plačilo izdanega računa, I2 Plačilo izdanega računa - tujina, P Plačilo prejetega računa in P2 Plačilo prejetega računa - tujina.

Plačilo izdanega računa označuje priliv, ki se je zgodil, ko je kupec vašega blaga ali storitve plačal račun, ki ste mu ga izdali. Dogodek zapira izdane račune.

Plačilo prejetega računa označuje odliv, ki se je zgodil, ko ste dobavitelju kupljenega blaga ali storitve plačali račun, ki vam ga je izdal. Dogodek zapira prejete račune.

Pri uporabi naštetih dogodkov se bo spremenilo stanje plačil računa na katerega se dogodek nanaša. To lahko preverite pri pregledu izdanih/prejetih računov in plačil v stolpcu "plačan znesek" oz. z uporabo gumba Plačila.