ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskih sistemih Windows in Linux.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Banka / Vnos prilivov in odlivov TRR / Vnos in dogodki

Najprej preverite, če se izpisani datum ujema z datumom bančnega izpiska, nato pritisnite Enter.

Številka IR je bližnjica za hitro knjiženje, ki vam avtomatsko izpolni vsa vnosna polja na podlagi številke izdanega računa. V kolikor številke nimate ali gre za drugo vrsto dogodka v tem polju samo pritisnite Enter.

Vnesite delni naziv partnerja in pritisnite Enter. Poiskal vam bo partnerja in vam ponudil še vnos dogodka.

Vse dogodke, ki jih potrebujete za pravilno knjiženje prilivov in odlivov vnašate v šifrant Dogodki bank.

Izbira dogodka, primer

V šifrantu dogodkov imate dogodek:

šifra: I

naziv: Plačilo izdanega računa

Dogodek lahko v tem primeru poiščete, če vnesete šifro I ali začetek naziva npr. "plačilo izd" in pritisnete Enter.

Ko je dogodek izbran, vam preostane le še vnos zneska priliva oz. odliva. Vnesite znesek in pritisnite Enter ali kliknite na gumb Dodaj. Priliv oz. odliv se prikaže med dogodki, posledično se poveča skupni znesek dnevnih prilivov ali odlivov in spremeni novo stanje vašega TRR.

Če ste za dogodek izbrali Plačilo izdanega računa, Plačilo izdanega računa - tujina, Plačilo prejetega računa ali Plačilo prejetega računa - tujina se vam odpre okno Odprti računi. Izberite račun na katerega se nanaša priliv oz. odliv in ga zaprite s klikom na gumb Potrdi. Če imate na seznamu samo en račun izbira računa ni potrebna, kliknite le Potrdi ali pritisnite tipko Space (preslednica).

Opcijsko lahko vnesete tudi referenco oz. opis transakcije.

Po vsakem vnosu dogodka se bo kurzor pojavil na vnosu številke IR, kjer lahko (če je vnos izpiska zaključen) pritisnete CTRL + N za prehod na nov dokument.

Če želite počistiti vnos transakcije in začeti znova, kliknite gumb Počisti.