ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Banka / Vnos prilivov in odlivov TRR / Vnos in dogodki

Najprej preverite, če se izpisani datum ujema z datumom bančnega izpiska, nato pritisnite Enter.

Pri Dokument pritisnite Enter (uporaba tega polja je opisana v nadaljevanju).

Vnesite delni naziv partnerja in pritisnite Enter. Poiskal vam bo partnerja in vam ponudil še vnos dogodka.

Dogodke, ki jih uporabljate za knjiženje prilivov in odlivov predhodno nastavite v šifrantu Dogodki bank.

Izbira dogodka, primer

V šifrantu dogodkov imate dogodek:

šifra: PB

naziv: Provizija banke

Dogodek lahko v tem primeru poiščete, če vnesete šifro PB ali začetek naziva npr. "prov" in pritisnete Enter.

Ko je dogodek izbran, vnesite še znesek priliva oz. odliva in pritisnite Enter ali kliknite na gumb Dodaj. Priliv oz. odliv se prikaže med dogodki, hkrati pa se poveča skupni znesek dnevnih prilivov ali odlivov in spremeni stanje TRR.

Opcijsko lahko vnesete tudi referenco in/ali opis transakcije.

Po vsakem vnosu dogodka se bo kurzor pojavil na polju Dokument, kjer lahko, če je vnos izpiska zaključen, pritisnete CTRL + N za shranjevanje izpiska in pripravo novega izpiska.

Če želite počistiti vnos transakcije in začeti znova, kliknite gumb Počisti.