ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Banka / Vnos prilivov in odlivov TRR / Zapiranje odprtih računov

Račune (izdane in prejete) lahko zapirate hkrati s knjiženjem banke. Zapiranje je mogoče na dva načina - preko številke izdanega računa ali preko seznama odprtih računov.

V kolikor gre za plačilo izdanega računa, ki ustreza znesku računa, za knjiženje zadostuje vnos številke računa. Številka IR je bližnjica za hitro knjiženje, ki vam avtomatsko izpolni vsa vnosna polja na podlagi številke izdanega računa. V kolikor številke nimate ali gre za drugo vrsto dogodka v tem polju pritisnite Enter.

Drugi način je zapiranje preko okna Odprti računi. Pri izbiri dogodkov Plačilo izdanega računa, Plačilo izdanega računa - tujina, Plačilo prejetega računa ali Plačilo prejetega računa - tujina se vam odpre okno Odprti računi.

Za zapiranje posameznega računa, v oknu Odprti računi označite vrstico (račun) na katero se nanaša priliv oz. odliv in ga zaprite s klikom na gumb Potrdi. Če imate na seznamu samo en račun, izbira računa ni potrebna, kliknite le Potrdi ali pritisnite tipko Space (preslednica).

Če gre za nakazilo, ki se nanaša na več računov, je postopek zapiranja drugačen. V oknu Odprti računi je na voljo kolona Zapiranje, kjer lahko naredite kljukico pri računih, ki jih želite zapreti. V pomoč so vam tudi zneskovna polja (desno zgoraj), ki vsebujejo znesek transakcije, skupaj izbrano za zapiranje in razlika do celotnega zneska. V koloni Znesek za zapiranje se bo po kliku na kljukico za zapiranje izpisal znesek, ki bo knjižen preko banke. Izpisan znesek za zapiranje lahko ustreza znesku neplačanega zneska računa ali pa znesku, ki je na voljo glede na višino transakcije. Rdeče obarvana vrstica opozarja na delno zapiranje računa. Po izbiri računov za zapiranje kliknite na gumb Potrdi.