ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Blagajna / Mapiranje dogodkov iz fakturiranja

Ta del vam omogoča avtomatsko izdelavo blagajniškega prejemka takoj po dodajanju računa. Za delovanje sta potrebna modula Fakturiranje in Blagajna. Vsak zapis v tem šifrantu aktivno poveže vrsto plačila, ki jo izberete pri sestavi fakture z določenim dogodkom v blagajni.

Primer:

Vrsta plačila: Gotovina

Dogodek blagajne: Gotovinsko plačilo kupca

V tem primeru bo program pri sestavi računa, ki vsebuje dogodek "Gotovinsko plačilo" avtomatsko odprl Blagajniški prejemek in ga napolnil z zneskom gotovinskega plačila.