ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Fakturiranje / Izdani dokumenti / Sestava izdanih dokumentov / Jezik izpisa

Izberete lahko tuj jezik, v katerem bo izpisan račun ali drugi izhodni dokument.

Prevode za posamezni jezik pa je potrebno predhodno nastaviti (podpoglavje "Upravljanje/Nastavitve izhodnih dokumentov/ Prevodi tekstov na dokumentih").

Prevedeni bodo tudi začetni/končni teksti, nazivi/opisi artiklov in merske enote. Prevode za to pa nastavljate v šifrantih - šifrant Teksti, šifrant Artikli in šifrant Merske enote.

Jezik se lahko avtomatsko določa glede na nastavitev privzetega jezika izpisa v nastavitvah izhodnih dokumentov. Nastavitev, ki ima prednost pred nastavitvijo privzetega jezika pa je nastavitev jezika za določenega partnerja, ki ga nastavljate v šifrantu partnerjev.