ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo

Fakturiranje / Opomini / Nastavitve za opomine

V nastavitvah za opomine nastavljate nekaj osnovnih podatkov, potrebnih za sestavo opominov.

Začetni in končni tekst - teksta, ki se dodata na vsak opomin. Z gumboma Privzeto lahko ponastavite začetni ali končni tekst.

Naziv opomina - nastavite naziv opomina glede na stopnjo (1-3).

Strošek opomina - znesek, ki ga zaračunavate za vsak izdani opomin. Znesek nastavite za vsako stopnjo (1-3). V primeru, da stroškov opominov ne zaračunavate, vnesite 0,00 €.

Privzeti vnašalec - izberete lahko vnašalca, ki bo privzeto izbran pri izdelavi opominov.

Valuta dni - št. dni za plačilo opomina, ki vpliva na izračun valute na opominu.

uporabi UPN QR na opominih - ta opcija ustvari opomin s plačilnim nalogom.

Če imate v nastavitvah izhodnih dokumentov nastavljen podpis, se bo ta prikazal tudi na opominih.

Pri opominih se uporablja oblika številke dokumenta, ki se nastavi v nastavitvah za fakturiranje (podpoglavje "Upravljanje/Nastavitve izhodnih dokumentov").